01/2011 Erki Tamm, EKB Liidu peasekretär

Teekäija lugejad on suure tõenäosusega märganud ajakirja viimastel lehekülgedel kraadiklaasi, kus on kuude jooksul olnud võimalik jälgida, kui vaevaliselt on aasta vältel täitunud Eesti EKB Koguduste Liidu ühistegevust toetav kassa. Ometi laekus enne euro saabumist kogu planeeritud summa, vaid paarituhandese puudujäägiga. Lisaks eelnimetatud koguduste annetustele (731 873 krooni), vastas 51 inimest raadioüleskutsele toetada EKB Liidu erinevaid tegevusi 500 krooniga. Kõik annetajad said kingituseks Teekäija aastatellimuse. Mitmed kristlastest ettevõtjad on juba aastaid olnud Liidu ühistegevuse toetajad.

.

 

Tänan meie Liidu kogudusteperet, kes te vaatamata majanduslikult kitsastele aegadele väärtustate ühistöö kaudu saavutatavat. Samuti ütlen kogu südamest tänu teile, armsad inimesed, kes te toetate koguduste ühistööd ja seeläbi kasvatate Jumala kuningriigi mõju ühiskonnas laiemalt.

Ehkki EKB Koguduste Liidu kui Eesti suurima vabakoguduste ühenduse tegevus pole ühiskonnas eriti tähelepanu pälvinud, ei saa seda möödunud aastal öelda Liidu Sotsiaaltöö Keskuse Sõbra Käsi kohta. Kaasates vabatahtlikke on Tallinna linnavalitsuse, välissponsorite ja koguduste toetusel suudetud aidata märkimisväärsel arvul puudustkannatavaid inimesi toiduga. Sõbra Käsi on olnud märtsist tegevust alustanud Toidupanga partneriks. Koostöös Liidu majandusorganisatsiooni Valduste OÜ Sõbralt Sõbrale kauplusteketiga toetati inimesi ka riiete jm hädavajalikuga.

Tänu ühistöö piisavale toetusele leidsid möödunud aastal aset sadu lapsi kokku toonud lastepäev Haapsalus, noorte Piiblipäevad Paides ja suvefestival Tallinnas. Rõõmu teeb kvartaalselt ilmuv lasteajakiri „Päikesekiir" ja Sinu käes olev üllitis. Koguduste töötegijad on saanud põhi- ja täiendkoolitust usuteaduslikus seminaris, kus sel kevadel toimub üleminekuhindamine, mille ettevalmistamine on olnud äärmiselt töömahukas. Samuti on olnud julgustavad meie vaimulike töötegijate osaduspäevad ning järjest populaarsemaks muutuv pastoriperede laager Nuutsaku puhkekeskuses. Majandusraskused pole mööda läinud ka meie pastoritest, kellest nii mõnigi, kaotades leivateenimiseks olulise kõrvaltöö, on saanud Liidu Pastorite Fondist mõne kuu vältel toetust. Oluliseks tuleb pidada ka Liidu osalemist rahvusvahelistes organisatsioonides ning Eesti Kirikute Nõukogu töös, kelle tellimusel valmis möödunud aastal mahukas küsitlus eestlaste usklikkusest ning kelle seisukohavõtud on ületanud üleriigilise meediakünnise.

Mind julgustab edasi minema Jumala abi kogemine möödunud, majanduslikult kitsastel, aastatel. Jeesus on Issand üle kõigi aegade ja olukordade. Seepärast usun, et tehes omalt poolt parima, õnnistab Jumal oma laste tööd ka nüüd. Koguduste ühistöö õnnestub usus toodud ohvrite läbi. Sündigu ka eurode kaudu Jumalale meeltmööda olevad teod.