02/2011 Erki Tamm, EKB Liidu peasekretär

Kuigi EKB Koguduste Liidu aastakonverents toimub igal varakevadel, pole järjepidevus muutnud kokkusaamisi rutiinseiks. 18.-19. märtsil asetleidva konverentsi keskmes on liidu uue arengukava arutelu – millisena tahab Jumal meid näha muutuvas Eesti ühiskonnas aastatel 2012-2017?

.

Prohvetlik nägemus ja ühine tunnetus aitab keskenduda õigetele asjadele, õigel ajal ning- viisil. Nii, et see kannab Jumala suures plaanis head vilja. Jumalalt antud visiooni alusel rajatud Lootuse küla andis Viljem Borissenkole uue elu. Endise sõltlasena juhib ta täna Märt Vähi poolt loodud rehabilitatsiooniasutust. Kalju koguduse juhid tunnetasid enne majanduskriisi, et Jumal ootab neilt enamat, kui vaid kõnelemist armastusest. Jumal andis visiooni hoolivast kogudusest kogukonna keskel, mille elluviimine on avanud koguduse ümbruskonnale. Sellest tunnistavad pastor Erki Tamm koos oma abi Vilver Orasega.

Veel otsustatakse konverentsil Laagri ja 3D koguduste vastuvõtmine liitu, käsitletakse vaimulike töötegijate mentorlusega seotud küsimusi ning planeeritakse ühistööd.

Eesti EKB Koguduste Liit ühendab üle 6000 liikmelist usukogukonda 83 koguduses, millest 12 on venekeelsed. Suurimad käesoleva aasta Liidu ühisüritused on suvefestival Mustvees, noorte Piiblipäevad Pärnus ja Lastepäev sügisel.