05/2011

M.Remmel kohtus 9. mail liidu kantseleis Tallinnas vend Endel Meiusiga. Mõlemad kinnitasid, et tänavad ja tunnustavad üksteist töös, mida on tehtud nii varasematel aegadel kui ka tulevikus jätkamise nimel Issanda Jeesuse Kristuse kuningriigi evangeeliumi levikuks. Pärast pikki aastaid kestnud kontakte ning ühiste sihtide saavutamisele ja probleemide lahendamisele pühendumist tunnistasid mõlemad pooled, et nendevahelised suhted on korras. Koos allkirjastati hea tahte ühisavaldus, mis annab aluse edasiseks toimimiseks heas usus, et nii Meiusi ja Estonian Christian Ministries kui ka Remmel ja liit on üksteise suhtes heatahtlikud ja usaldusväärsed ning jäävad kindlameelselt selle juurde, et vastastikku ei tõstata teise suhtes ühtegi süüdistust.

TK

.