05/2011

Eesti EKB Koguduste Liidu president Meego Remmel külastas Suurel Neljapäeval Tartu vanglat. Remmel juhatas vangla kirikus toimunud ristimisjumalateenistust, ristimistalitust ja pühaõhtusöömaaega ning õnnistas kogudusse viis venda samas vanglakaplanina teeniva Tartu Salemi Baptistikoguduse vene osakonna diakonissi Angelina Urbeli kutsel. Juba mitme aasta vältel vangla- ja rehabilitatsioonitööle pühendunud venekeelse osaduskonna teenimise läbi on Tartu vanglas või sealt vabanenult usule tulnud, ristitud ja kogudusega liitunud hulk mehi. Suurel Neljapäeval ristitud tunnistasid, et Jeesus on saanud nende elu Issandaks, kes on kinkinud neile pattude andestuse ning uue eluloo koos Jumalaga.

TK

.