11/2011 Nikolai Orehhov, Betaania koguduse pastor

Kaua aega oli Eesti EKB Liidus ainult 2 registreeritud vene kogudust – Tallinnas ja Narvas. 1986. aasta suve algul Pärnu Immaanueli palvelas kokku tulnud vene koguduste töötegijad asutasid oma ühistöö koordineerimiseks nn Vene regiooni. See on pakkunud vene keelt kõnelevatele eestimaalastele paremaid võimalusi üksteist tundma õppida, palvetada, korraldada vaimulikke seminare, nõustada tööd kohtadel, asutada uusi kogudusi. Ühenduse juhiks ehk vanempresbüteriks valiti Nikolai Orehhov.

Tänaseks on peaaegu kõikidest senistest vene gruppidest kujunenud iseseisvad kogudused, rajati ka uusi kogudusi. Praegusel hetkel on regioonis 12 kogudust: Kiviõli, Kohtla-Järve „Lootus", Kohtla-Järve Kolgata, Kohtla-Järve Peeteli, Narva, Narva-Jõesuu, Pärnu „Peeteli", Sillamäe, Tallinna „Betaania", Tapa, Valga „Lootus", Valga Peeteli ja 3 gruppi. Peaaegu kõigil on pastorid.

22. oktoobril toimus „Betaania" koguduses Vene regiooni 25. aastapäevale pühendatud pidulik jumalateenistus. Laulis üle-eestiline vene koguduste ühendkoor. Pärnu pastor Valeri Vetšerkovski tutvustas regiooni ajalugu. Kokkutulnuid õnnitles toonane EKB Liidu president Ülo Meriloo. Vaimuliku sõnumi jagas president Meego Remmel.

Tervitus- ja õpetussõnu ütlesid pastorid Pavel Vezikov (Narva), Valeri Gerassimov (Sillamäe), Pjotr Šuparski (Narva-Jõesuu), Juri Kalinin (Kohtla-Järve).

Jumalale toodi tänu oma rahva ühtsuse eest, kõigi vendade ja õdede eest; palvetati, et Jumal liidaks kogudustele uusi päästetuid ja õnnistaks oma rahvast üle kogu Eestimaa.

.