03/2012

Mitmed aastad venis Viladelvia Baptisti Usuühingu Iru osakonna palvela tagastamine EKB Koguduste Liidule kui õigusjärglasele seoses kohtuvaidlustega. 1. oktoobril 1939 Tallinna külje all avatud palvela natsionaliseeriti 1952. aastal. Kohtuotsusest tulenevalt tagastati Liidule 62% pühakojast. Ülejäänud osa hoonest kuulus seaduse järgi erastamisele endises palvelas kommunaalkorteri omandanud üürnikele. Kuna erinevatel põhjusel viimased ei osalenud erastamisel, tekkis kaasomanikust EKB Liidul võimalus erastada tagastamata jäänud 38% hoonest, saades sellega palvelaks ehitatud hoone ainuomanikuks.

27 viladelfia

.