04/2013 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

05 ermoPiibel annab armastuse võimalustest väga avara pildi.
Uue Testamendi kreeka keeles on selle kohta, mida meie nimetame armastuseks, kolm erinevat väljendit. Seal on filia, sõprade armastus; truudus ja usaldusväärsus. Eros, kirglikult igatsev armastus mehe ja naise vahel; õrnus ja lähedustunded. Agape, Jumala ja ligimesearmastus; hoolimine, kaastunne ja ohvrivalmidus. Neid armastuse kolme kuju tuleb eristada, aga mitte eraldada. Nad kuuluvad lähedalt kokku.

Meie eros-armastus ootab filia-armastust, mis on äraproovitud ja kindel. Eros ja filia vajavad agape-armastust, et võtta armastatut vastu nii, nagu ta on. Ilma agape-armastuseta lõpeb iga armastus ükskord otsa.

Erinevused ja täiendused armastuse vormide vahel on ilmsed. Eros- ja filia-armastus on suunatud rohkem või vähem teise armastusväärsusele. Agape-armastus hindab teist ka seal, kus too ei olegi nii sümpaatne. Nii armastab meid Jumal – sellistena, nagu me oleme.
Armastada ei saa teoreetiliselt, siia kuuluvad teod. Kes räägib oma armastusest vaid sõnades, selle sõnu varsti enam ei usuta, kui tõeteod neid ei saada. Jeesus selgitas kord seda oma sõpradele lühikese lausega: „Kui keegi armastab mind, küll ta peab minu sõna" (Jh 14:23). Apostel Johannes teeb selle ühes olulises punktis konkreetseks: „Kui keegi ütleb: „Mina armastan Jumalat", ja vihkab oma venda, siis ta on valelik, sest kes ei armasta oma venda, keda ta näeb, ei suuda armastada Jumalat, keda ta ei ole näinud" (1Jh 4:20).

Armastuse kolme kuju - eros, filia, agape - tuleb eristada, aga mitte eraldada.

Armastus ootab otsustamist. See ei ole elava Jumala juures mitte teisiti kui inimeste keskel. Jumala armastuseavaldus meile on ühemõtteline: „Jumala armastus meie vastu on saanud avalikuks selles, et Jumal oma ainusündinud Poja on läkitanud maailma, et me tema läbi elaksime." See sõna kehtib. Minu suhtes rakendub see aga alles siis, kui oma otsustan tema pakkumise vastu võtta: elada tema Poja Jeesuse Kristuse osaduses.

Kes vastab siin jaatavalt, kogeb, kuidas see armastus tema elus ringe tõmbab – ta läbistab oma muutva ja uuendava jõuga kõike. Koormav minevik saab puhastatud. Rõõm õiglusest ja tõest on elav. Elutahe muutub tugevaks: ma olen hinnatud, sest mind armastab Jumal. Suhetes kaasinimestesse näitab see armastus üles oma tervendavat ja kandvat jõudu.
Ma kogen endas: kes armastab, see elab.