08/201305 ermo
Ermo Jürma, toimetaja

Ühes linnas ehitati katedraali. Ja mitte ükskõik millist, vaid sellest pidi saama tõeline vaatamisväärsus, eriline ja äravahetamatu. Kaasatud olid parimad arhitektid. Loomulikult tohtis valida vaid hinnalisi ja kvaliteetseid ehitusmaterjale. Kuid just viimaste kasutamisel ei olnud insenerid ja arhitektid nii suurt täpsust nõudvad. Just parimat vääriskivi ei tundnud nad ära ja olid selle kui kõlbmatu saadetise varustajatele tagasi läkitanud.

Nooruses unistab igaüks, kuidas teha oma elust parim.

Meie elu sarnaneb viimsena katedraali ehitamisele. Nooruses unistab igaüks, kuidas teha oma elust parim. Kõik sooviks täisväärtuslikku elu, kus oleks õnn ja rahulolu. Üks ja teine valib piinliku hoolega, mis ta ellu sobib ja mis mitte. Lõpuks peaks ju elu kestma kaua ja mitte lõppema varemetehunnikuna. Kuid paljud ei võta „ehitusmaterjali" valikut piisavalt tõsiselt. Mõned elavad moto järgi „seks, mõnuained ja Rock and Roll", teised ujuvad wellness-lainel. Paljud üritavad kaug-ida meditatsioone jne.

Kristlastena võime tunnistada, et eluhoone tõeline nurgakivi on Jeesus Kristus. Tema on igaviku kvaliteediga elu garantii. Esmalt pole tähtis hetkeline õnn ja lühiajaline rahuldus. Oluline on kordaminek ja selleks on vaja lepitatud vahekorda Jumalaga, maailma Loojaga. Seda saab pakkuda vaid Jeesus.

Enamus inimesi meie maal on Jeesuse nime juba kuulnud. Sõnum tema sünnist kõlab igal jõuluajal. Paljud teavad Suurt Reedet ja ülestõusmist, risti ja taevaminekut. Aga sellele vaatamata ei mängi Jeesus ise nende elutervikus mingit rolli. Seepärast kutsub apostel ka meie aja inimesi üles: „Tulles tema, elava kivi juurde, kes küll inimeste poolt on tunnistatud kõlbmatuks, ent Jumala silmis on valitud ja hinnaline" (1Pt 2:4).

Meie eluhoone ehitus vältab kas seitsekümmend aastat või kauem, nagu tunnistab jumalamees Mooses oma palves. Igas etapis on oluline, et parasjagu ehitatav osa järgiks projekti ja vastaks tööjoonistele. Igal päeval lisame oma eluhoonesse mõne detaili. Vastuvõtukomisjonis päritakse kord aru ka varjatud tööde kohta.

Ehkki meie silmad imetlevad esmalt hoonete välist ilu, jäävad püsima vaid need ehitused, mis on algusest peale rajatud kindlale alusele.