Pööra oma taandarengud vastassuunda!

02/2016 05 ermo
Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

Aastavahetuse postipaun tõi minu kirjutuslauale ühe tsitaadi, mis alatasa läbi pea käib.
„Väikese printsi” isa, Antoine de Saint-Exupéry, kirjutas üle 70 aasta tagasi: „Kui inimesed muutuvad jumalatuks, siis on valitsused nõutud, valed lõputud, võlad loendamatud, läbirääkimised tulemusteta, valgustus ilma aruta, poliitikud iseloomuta, kristlased ilma palveta, kirikud jõuetud, rahvad rahutud, kombed liiderlikud, mood häbitu, kuritegevus tohutu, konverentse on lõputult, väljavaated troostitud.”
Suur kirjanik on väga kõnekalt kirjeldanud neid valdkondi, mis ühe riigi ja rahva elujärge iseloomustavad. See on prohvetlik ja tabav kokkuvõte meie ajal süvenenud arengutest, mille paikapidavust dokumenteerivad paljud vaatlejad.

Kui avarad on sellise elu mõõtmed, kui ihaldusväärne selle vili!

Üksnes selle konstateeringu juurde peatuma jäädes tuleks aga peale väga suur masendus. Seepärast olen püüdnud rohkem mõelda selle tsitaadi vastaspoolele ja üritan anda talle ka sama värvikat sõnastust: „Kui inimesed pöörduvad Jumala juurde, siis on valitsustel elu edasiviiv kava, tõde tuleb esile, võlad kustutatakse, läbirääkimised kannavad vilja, haridus ja teadus edendavad elu, poliitikud on eeskujulikud inimesed, kristlased palvetavad, kirikud on maailmale valguseks, rahvaste keskel valitseb rahu, kombed on viisakad, mood on kaunis, kuritegevus lõpeb, piisab ühest aastakonverentsist, väljavaated on lootusrikkad.”

Leian, et see on tabav kirjeldus elust, mida pakub Jeesus: „Mina olen tulnud, et neil oleks elu, ja oleks seda ülirohkesti” (Jh 10:10). Kui avarad on sellise elu mõõtmed, kui ihaldusväärne selle vili!
Kuidas aga pöörata elu tähtsate valdkondade taandarengud vastassuunda? Kristlase osaks ei ole riigipööramine. Inimese meelevallas ei ole luua maa peale tuhandeaastast rahuriiki.

Küll aga õpetab Piibel meeleparandust, ümberpöördumist ja uussündi. Kui me oleme tulnud Jeesuse Kristuse kaudu Jumala juurde, siis asub tegevusse tema vägi. Piibliraamat on täis konkreetseid suunamuutmise juhiseid, alates kirjakohast: „Kes seni varastas, ärgu varastagu enam, selle asemel tehku tööd oma kätega, teenides ausalt elatist, et tal oleks jagada sellele, kellel on puudus” (Ef 4:28). Püha Vaim tuletab meile järjest meelde kõike, mida Jeesus on rääkinud. Jeesust järgides juhitakse meid edasi pühitsuse teel.

Milline lühikirjeldus käib sinu elu, sinu pere, sinu koguduse, meie koguduste Liidu kohta? Olgu alanud palve- ja paastuaeg elutervete muutuste aeg!