9/2008 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja

„Kaht asja ma palun sinult, ära neid mulle keela, enne kui ma suren: pettus ja valekõne hoia minust eemal, vaesust ega rikkust ära mulle anna, toida mind aga vajaliku leivaga" (Õp 30:7-8).

Piibli suures tarkuseraamatus räägitakse paljudest eluvaldkondadest, mis puudutavad meid kõiki. Uurijad on aga märganud, et teoses on vaid need kaks otsest palvet. Targal on hool, et need kaks asja saaks talle selgeks enne, kui ta sureb.

.

Esimese palve kohta leiame, et autor on väga sügav mõtleja ja osav sõnade seadja – siin kirjapandu on olnud ju õnnistuseks juba aastatuhandeid. Siiski on autor Jumala ees seistes leidnud, et kõnes lõpuni ausaksjäämine käib inimesel üle jõu ja ta palub endale abi.

Targal on hool, et need kaks asja saaks talle selgeks enne, kui ta sureb.

Tema teine palve puudutab elustandardit. Vaesuses ja lihtsuses on olnud võrratut vagadust ning ilu, samuti on ka rikkusega tehtud palju head. „Raha rikub iseloomu" ütleb vanasõna, aga enamus inimestest seda enda kohta ei usu. Igatsus rikkuse järele asub sügaval. Pea igas päevas on neid momente, kus me juurdleme küsimuse üle, kuidas saada kasvõi pisut rohkem raha. Kas otsida paremini tasustatud tööd ehk mõjustada ülemust palka tõstma? Kus õnnestuks veel pisut kokku hoida? Ka usuinimesed, kristlikud organisatsioonid ja nende juhid pole selle igatsuse suhtes immuunsed. Elamiseks ja oluliste asjade teostamiseks on raha tihti hädavajalik, pealegi läheb kõik aja möödudes aina kallimaks.

Vaesuse eest hoidmise palvesooviga oskame me kõik ühineda. Aga mõelda ja öelda välja palve, et mind säästetaks rikkusest – see on juba midagi erilist! Mõista, et omada kuskil liiga palju on sama kahjulik kui liiga vähe. Palvetaja soovib endale õiget tasakaalu. Kui ta saaks Jumalalt kätte selle osa, mida ta vajab, oleks ta ühe korraga vaba kahest murest. Sellest, millega oma nälga kustutada ja ka sellest, kuidas oma raha õigesti kasutada. Niisiis: „Issand, anna mulle lihtsalt see, mida ma vajan!"

Koolide alguse kuul vaadatakse uute teadmiste poole. Kuid ärgu kõige õppimise keskel libisegu meist mööda – tõelise tarkuse teel sammuja palvesoovide hulgas on ka need kaks palvet. Samas ei puudu ka sagedased vastused neile.