10/2008 Erki Tamm, Teekäija peatoimetaja

Varemalt kasutas mu isa sageli väljendit, et ega koonerdamine pole kokkuhoid. Praegusel majandussurutise ajajärgul võiks ehk vastupidist väita, kui kulude ohjamine on võtmetähtsusega tegevuseks kujunemas. Millele kulutamist tuleks vähendada, millest loobuda? Kas alustaks alluvatest ja vähendaks kirikukümnist seitsmele protsendile? Tunnen ka mõnd üksikut, kes talle südamelähedase töö arengut silmas pidades on iseennast koomale tõmmanud.

.

Kuid on valdkondi, kus kokkuhoid ei tasu end ära. Üks neist on heategevus. Just kasinates oludes saab see oluliseks, vahel isegi eluliseks. Pealegi ei tea me, mil ise tuge vajame. Võimalik, et talvekuudel hakkame kuulma Soomes ehitustöödelt kojusaadetud eesti pereisadest või pankrotistunud ettevõtete töötajatest. Kindlasti on ka Teekäija lugejate hulgas majandustsükli ohvreid, aga ka neid, kelle lähikonnas inimesed raskustesse satuvad. Kui su enda jõud peale ei hakka, siis võid ka Teekäija toimetusse abivajajatest märku anda. Mõtleme ühiselt midagi välja. Ärgu jäägu ühegi eesti pere laps ilma jõulukingist!

Koguja tarkuseraamatus on mõtted, mis Jumala ülirohkest heldusest kõnelevad, millega tema meid elus julgustab. Eks ole just rasketes olukordades Tema uksetagune abipalujaid täis. Kuid selles kutsutakse meidki üles olema heategemises jumalikult heldekäelised ning aitama neid, kel käes „pimeduse päevad".

„Viska oma leib vee peale,

sest pikapeale sa leiad selle jälle!

Anna osa seitsmele, jah, kaheksalegi,

sest sa ei tea, milline õnnetus maa peal võib juhtuda!

Kui pilved on täis vihma,

siis nad valavad seda maa peale;

ja langegu puu lõuna või põhja poole,

aga puu jääb oma langemise paika.

Kes valvab tuult, ei saa külvata,

ja kes vaatleb pilvi, ei saa lõigata.

Nõnda nagu sa ei tunne tuule teed

või luude-liikmete tekkimist raseda ihus,

nõnda sa ei tunne Jumala tööd.

Tema teeb kõike seda.

Külva oma seemet hommikul ja ära lase oma käsi puhata õhtul, sest sa ei tea, mis õnnestub, kas see või teine, või tulevad mõlemad ühtviisi head!

Valgus on magus, ja silmadele on hea päikest näha.

Jah, kui inimene elab palju aastaid, siis tundku ta neist kõigist rõõmu; aga ta mõelgu ka pimeduse päevadele, sest neidki saab palju!" (Kg 11:1-8)