12/2011 05 meego-1Meego Remmel, Eesti EKB Koguduste Liidu president

Ühel eelmistest jõuludest leidsin hilisel õhtul kirikuuksi lukustama minnes lävelt hulga noori. Nad ei tihanud sisse astuda, ent olid tulnud, et vähem või rohkem teada ja aru saada, mida see kirikuvärk üleüldse endast kujutab. Kutsusin noored sisse sooja ning me jutuajamine kujunes päris pikaks. Üks küsimus järgnes teisele. Lahkudes nad tunnistasid: mitte keegi pole meile kunagi neid asju selgitanud, suur tänu, et te seda tegite, tuleme kindlasti tagasi. Ja nad tulidki.

.

Tänased noored pole ainsad, kel jõuluusku või umbusku küsimusi. Vaevalt minnakse nendega pastori jutule. Maarjamaalastest 40% peab Maarja poega Jumala Pojaks. Vähesed astuvad kirikulävelt edasi elu üle pärima. Meie küsimused poleks nagu õieti kirikuküsimused või kuidas? Pühakodade uksed näikse olevat pigem pühade jaoks? Argielu väljakutsed tunduvad asisemad, olgu me nooremad või vanemad, kirikuga või kirikuta, jõuluajal või muul ajal.

Käesolev Jõuluajakiri jutustab siiski, kuidas elu ja usk võivad lõimuda usueluks, kuidas Jõululapse ülaltsünni võimalikkus teeb võimalikuks ka inimelude ülevaltsünni. Nii on see ajakiri nagu elukiri, kiri inimeludest ja elude muutumistest tänu usule Jõuluimesse nimega Jeesus. Minu elu sai niimoodi muudetud 1982. aasta jõuluajal. Jeesus sündis otsekui uuesti minu elu jaoks – ja mina tema elu jaoks. Täna võin tunnistada, et see pole jäänud mu elu ainitiseks usukogemuseks pea kolme aastakümne taguse teismeea jõulumaailmas. Tänu Jumalale – toona läbielatu on saanud kogu mu elu läbivate ja muutvate usukogemuste avanguks. Jõuluajakiri kinnitab, et küsimus pole minus. Küsimus on Jeesuses ja väga paljude inimeste kogemuses, kes moodustavad elumuutva usuliikumise üle Eestimaa ja selle piiride.

Soovin Sulle, hea lugeja, neil jõulupühadel usujulgust astuda üle oma südamepühamu ukseläve ning võtta aega, et kuulatada, kuidas elumuutvat Jeesuse-kogemust selgitavad need, kes on valmis sellest Sinuga rääkima, olgu käesoleva Jõuluajakirja veergudel või ka jõulupühade aegu rohkem avatud pühakodades ning meediakanalites.