11/2009 Erki Tamm, Tallinna Kalju koguduse pastor

„Eesti muusika biograafiline leksikon" tutvustab Leo Semlekit kui muusikateadlast, heliloojat ja pedagoogi. Ja seda ta on. Leo Semlek, kes äsja tähistas oma 75. sünnipäeva tänujumalateenistusega, on töötanud 25 aastat õpetajana Tallinna Muusikakoolis, 20 aastat Tallinna Muusikakeskkoolis ja paralleelselt sellega 15 aastat Tallinna Konservatooriumis. Ta on olnud lektor Tallinna Kultuuriülikoolis ning üheks hämmastavamaks seigaks õpetajatöös olid 10 aastat Moskvas, kus ta nõukogude võimude tellimusel juhendas kirikukooride juhte.

Moskva

Viimasest jutustades süttib Leo Semlek eriliselt. „Toonane usuasjade volinik Kalju Oja ütles mulle otse, et see on riiklik tellimus ja väga tähtis", meenutab toona muusikapedagoogina Otsa-koolis töötanud Leo. „Koolis ei tohtinud ma muidugi sellest kellelegi rääkida." Nii vaimulike kui ka koorijuhtide kaugõppekursuste avamise taga oli võimude soov olümpiamängude eel näidata lääne maailmale, et Nõukogude Liit on demokraatlik riik, kus austatakse usuvabadust. Kuna kaua aega oli koguduste töö olnud takistatud, siis kasutati see võimalus maksimaalselt ära. Pärast pikaajalist tagakiusamist polnud aga Venemaa kogudustest haritud muusikuid võtta. Siis tuldi Eestisse otsima. Mitmeid usklikke muusikuid sai Leo Semlek appi kutsuda. Allar Kaasik ja Merike Lokuta olid pikaajalisemad kaastöölised.

„See oli pöörane aeg",

meenutab Leo abikaasa Helle-Ode, kes on samuti muusik. „Enne seda oli Leod püütud usu pärast koolist lahti kangutada, nüüd aga saadeti ta koguduste heaks töötama koguni Moskvasse." Üks põhjus, miks Leo ja Helle-Ode pere oli võimudele pinnuks silmas, oli nende kodus kogunenud noortegrupp, kellega koos võeti läbi pastor Osvald Tärgi Piiblit seletavad materjalid. Huvitaval kombel hakkas sel ajal sageli telefonimontööre külas käima. Ikka ja jälle oli vaja midagi parandada. Leo taipas, et tegelikult soovitakse „lutikat" paigaldada. Selle kõige tulemusena hakati teda ennast jälitama. Ta usub, et kord üritati isegi tappa. Ühel hommikul tööle minnes kihutas kõnniteel sõiduauto Volga temast vaid mõnekümne sentimeetri kauguselt mööda. Õnnetusest päästis vaid naise hääl, mida ta kuulis: „Auto tuleb, astu kõrvale!" „Kui olin juhtunust toibunud, tahtsin teda tänada, kuid kedagi ümberringi polnud." Leo usub, et see oli Jumala ingel.

„Tegelikult on Jumala ime olnud kogu mu maine elu,"

alustab Leo jutustamist ajast, kui ta ema oli suremas. Talle ilmunud Jeesus küsinud, kas ta tahab surra või elada? Usklik ema vastas vaid, et „Sinu tahtmine sündigu." Abikaasa palve peale talle elu antigi, kuid öeldi ka, et see saab olema raske. Seal sai ema ka ennustuse poja kohta, mille üksikasjadki on Leo elus täitunud, kelle sündimiseni oli siis veel 12 aastat. Nüüd jutustab Leo ühe loo teise järel Jumala imedest. Kuuekuuse beebina kuulutasid arstid väiksele poisile kindlat surma. Raskekujulist kopsupõletikku põdeva lapse peale panid koguduse vennad palvekäed ja elu sai jätkuda. Kaheaastasena opereeriti ära üks neer. Õde ja vend surid tuberkuloosi, mida ka Leo läbi põdes, kuid tervenes. Kuus aastat tagasi avastati vähkkasvaja. Ühe operatsiooni järel tunnistasid arstid abikaasale, et patsiendi näidud viitavad koomaseisundi ohule.

„Ent Jumal otsustas teisiti,"

teadustab Leo. Ta korraldas mulle kahetunnise kohtumise teispooluses. Alul näidati mulle surmavalda, siis aga viidi mind väga kõrgel asuvasse paika, kus oli suur rist." Kunagi varem pole ma suudelnud risti, kuid nüüd oli suur igatsus seda teha." Pärast seda kõnetati teda ja öeldi: „Sind on läbi katsutud ning leitud õige olevat. Kui sa tahad, võid sa siia jääda." Leo sai aru, et mitte oma kõrge vaimuliku taseme, vaid Kristuse ristist tuleneva lunastuse täiuslikkuse tõttu on see võimalik. Nüüd kordas ta ema poolt kunagi öeldud sõnu: „Issand, mina ei tea, sina tead – sündigu sinu tahtmine!" Silmad avades, oli ta intensiivravi palatis. Üks arst tunnistas hiljem Leo abikaasale: „Kui ma vaatasin teie mehe mahukat meditsiinilist toimikut, siis selle põhjal peaks ta juba ammu surnud olema, ent ilmselt on tal mingi missioon ja ta ei sure enne, kui ta selle on täitnud."

Muusikaga on see missioon seotud

juba üle viiekümne aasta, õppides kompositsiooni Tallinna Muusikakoolis Heino Tambergi ja Harri Otsa ning konservatooriumis Heino Elleri juures. Kuid vaimuliku muusika kirjutajana ütleb Leo Semlek ise, et ta on soovinud vaid Jeesuse tunnistaja olla (Ap 1:8). Tegelikult lükkab ta heliloojaks olemise au põhimõtteliselt tagasi. „Jumal on tõeline autor. Ma olen oma vaimukõrvas neid helindeid kuulnud ning siis kirja pannud. Minul on olnud sekretäri osa. Muusikalist haridust on vaja läinud selleks, et osata kirja panna." Leo Semlek usub, et need heliteosed on Jumala sõnumid sellele maailmale. Lühijutlused.

Semlekite pere Mustamäe korteris

laulatas pastor Osvald Tärk 42 aastat tagasi Leo ja Helle-Ode. Leo oli oma tulevasega koos õppinud ja tundis teda 14 aastat. Kuid 33aastasena sai ta ilmutuse Jumalalt, mispeale ta Helle-Ode naiseks palus. Jumal on sellest abielust kinkinud kolm last ja kolm lapselast. Oma abikaasat nimetab Leo kõige olulisemaks igapäevaseks abiliseks, kes asjatundliku korrektorina töötab läbi väljaantavaid teoseid.

 

Muusikateadlasena on Leo Semlek on kirjutanud erialaseid artikleid (sh üle 70 „Eesti Entsüklopeediale"), koostanud muusikaõpikuid, uurinud regivärsilist rahvamuusikat.

Samuti on ta uurinud Piibliga seotud teemasid ja olnud mitmete raamatute autor nagu „Ilmutusraamatu sümboolika", „Piibel muusikast", „Valik Piiblimõisteid" (kolm osa) ning „Kirjutatud on".

Leo Semlek on kirjutanud 82 kandle- ja üle 200 klaveripala, üle 70 soololaulu ja dueti, mitmeid kogumikke vaimulikku vokaalmuusikat nais-, mees- ja segakooridele ning üle 40 lastelaulu.

EKB Koguduste Liidu lauluraamatus „Vaimulikud laulud" on neli laulu tema sulest.

 

Tütar Epp isast: Leo Semlek on olnud minule kõik need 40 aastat väga-väga hea isa. Ta on kasvatanud mind, olles ise inimesena suureks eeskujuks. Tema äärmiselt lai silmaring, tohutu töövõime, põhjalikkus ja elutahe on lihtsalt imetlusväärsed!

Olen isale väga tänulik, et ta on kasvatanud minust konservatiivse ja religioosse inimese. Emana soovin ka enda kolmele lapsele sarnast eeskuju anda, nagu annab mulle minu isa.