Vene noorte reis läbi Piibli

14 4 11/2018 14 1
Vitaly Mararenko, Eesti EKB koguduste venekeelse noortetöö juht
Konverentsi kolmanda päeva fotod: Maria Trešenko.

Tartus leidis 25.–27. oktoobril aset EKB Liidu venekeelne kristlik noortekonverents „Reis läbi Piibli“.
Konverentsi eriline tähtsus seisneb selles, et meie noori ühendab puhas evangeelium. Evangeeliumi oli kuulda ülistuses, lauludes, palvetes, seminaridel, tunnistustes. Samas on kõik noored vägagi erinevad: neil on erinev temperament, vaimne küpsus, sotsiaalne staatus. Kuid me oleme kõik võrdsed Issanda ees ja tema ühendab meid hoolimata sellest, millised me oleme. Me saame tulla üheskoos tema ligiollu ja kummardada teda. Neil päevil olime rohkesti õnnistatud Piibli sõnaga ja Tema ligioluga!

Konverentsi kolmest päevast said osa enam kui 120 noort, kes tulid imelisse Tartu linna üle kogu Eesti; delegaate saabus veel Ukrainast, Moldovast, Venemaalt ja Lätist.
Külalislahke Kolgata kirik võttis meid vastu ning andis suurepärase võimaluse olla osaduses ja õpetuses järgmistel teemadel:
15 6 „Rännates läbi Vana Testamendi“ – peategelased ja ajalugu, mis joonistavad Piibli 39 raamatus tervikliku pildi Jeesusest.  14 2
Gornilo õppematerjal „Taaveti elu“ – dramaatiline lugu mehest, mis näitab meile inimese iseloomu ja ilmutab ka Jumala iseloomu.
„Kuidas taastada oma purunenud maailma?“ – kuidas noored elavad, milliste raskustega puutuvad nad kokku oma argipäevas, kuidas kristlastest noored nendest läbi lähevad.
Me näeme tänapäeva ühiskonnas suuri probleeme; näeme, kuidas kaovad piirid koguduse ja maailma vahel. Selle tõttu muutub maailm vahel kristlikumaks, aga kogudus võib muutuda ka ilmalikumaks. Rahva teenrite poolt võetakse aeg-ajalt vastu seadusi, mis muudavad ühiskonda üha tolerantsemaks ja liberaalsemaks. Need on aga kohati vastuolus evangeeliumi selgete põhimõtetega, mille järgi meie elame.
Me palvetame Eesti noorte pärast ning igatseme, et uus põlvkond säilitaks ja kannaks edasi jumalikku, algset ning muutumatut tõde ja valgust järgmistele põlvkondadele.
Õhkkond, mis on täidetud Püha Vaimu ligiolust, toob noored Jumalale ja üksteisele lähemale. Noored pole sugugi ükskõiksed riigi suhtes, kus me elame. Me soovime, et Jumal õnnistaks 100aastast Eestit, uut põlvkonda ja EKB Liitu.
Jumal arvestab nende palvetega, kes teenivad teda ja otsivad tema riiki. Jumal otsib neid, kes viiks edasi evangeeliumi valgust oma rahvapõlve seas. Noortel jätkub energiat, tihti on nad koguduse mootoriks. Seepärast tahame nendesse investeerida ja neid õnnistada.
Oleme Jumalale tänulikud suurepärase võimaluse eest, et võisime olla just sellisel konverentsil. Täname Jumalat praeguse soodsa aja ja sõnavabaduse eest meie riigis.
Kolm päeva pakkusid noortele rohkesti aega ühiseks Pühakirja uurimiseks ja palveks. Päevadest ei puudunud ka sportlikud ettevõtmised ja Tartu linnaekskursioon. 14 3
Konverentsi tervitas ja noortele kõneles EKB Liidu president Erki Tamm.
15 7 Suur tänu Tartu Kolgata kogudusele ja pastor Leho Paldrele, kes meid oma imekaunites ruumides lahkelt vastu võtsid.

 15 8