Otsing

14 4 11/2018 14 1
Vitaly Mararenko, Eesti EKB koguduste venekeelse noortetöö juht
Konverentsi kolmanda päeva fotod: Maria Trešenko.

Tartus leidis 25.–27. oktoobril aset EKB Liidu venekeelne kristlik noortekonverents „Reis läbi Piibli“.
Konverentsi eriline tähtsus seisneb selles, et meie noori ühendab puhas evangeelium. Evangeeliumi oli kuulda ülistuses, lauludes, palvetes, seminaridel, tunnistustes. Samas on kõik noored vägagi erinevad: neil on erinev temperament, vaimne küpsus, sotsiaalne staatus. Kuid me oleme kõik võrdsed Issanda ees ja tema ühendab meid hoolimata sellest, millised me oleme. Me saame tulla üheskoos tema ligiollu ja kummardada teda. Neil päevil olime rohkesti õnnistatud Piibli sõnaga ja Tema ligioluga!

Konverentsi kolmest päevast said osa enam kui 120 noort, kes tulid imelisse Tartu linna üle kogu Eesti; delegaate saabus veel Ukrainast, Moldovast, Venemaalt ja Lätist.
Külalislahke Kolgata kirik võttis meid vastu ning andis suurepärase võimaluse olla osaduses ja õpetuses järgmistel teemadel:
15 6 „Rännates läbi Vana Testamendi“ – peategelased ja ajalugu, mis joonistavad Piibli 39 raamatus tervikliku pildi Jeesusest.  14 2
Gornilo õppematerjal „Taaveti elu“ – dramaatiline lugu mehest, mis näitab meile inimese iseloomu ja ilmutab ka Jumala iseloomu.
„Kuidas taastada oma purunenud maailma?“ – kuidas noored elavad, milliste raskustega puutuvad nad kokku oma argipäevas, kuidas kristlastest noored nendest läbi lähevad.
Me näeme tänapäeva ühiskonnas suuri probleeme; näeme, kuidas kaovad piirid koguduse ja maailma vahel. Selle tõttu muutub maailm vahel kristlikumaks, aga kogudus võib muutuda ka ilmalikumaks. Rahva teenrite poolt võetakse aeg-ajalt vastu seadusi, mis muudavad ühiskonda üha tolerantsemaks ja liberaalsemaks. Need on aga kohati vastuolus evangeeliumi selgete põhimõtetega, mille järgi meie elame.
Me palvetame Eesti noorte pärast ning igatseme, et uus põlvkond säilitaks ja kannaks edasi jumalikku, algset ning muutumatut tõde ja valgust järgmistele põlvkondadele.
Õhkkond, mis on täidetud Püha Vaimu ligiolust, toob noored Jumalale ja üksteisele lähemale. Noored pole sugugi ükskõiksed riigi suhtes, kus me elame. Me soovime, et Jumal õnnistaks 100aastast Eestit, uut põlvkonda ja EKB Liitu.
Jumal arvestab nende palvetega, kes teenivad teda ja otsivad tema riiki. Jumal otsib neid, kes viiks edasi evangeeliumi valgust oma rahvapõlve seas. Noortel jätkub energiat, tihti on nad koguduse mootoriks. Seepärast tahame nendesse investeerida ja neid õnnistada.
Oleme Jumalale tänulikud suurepärase võimaluse eest, et võisime olla just sellisel konverentsil. Täname Jumalat praeguse soodsa aja ja sõnavabaduse eest meie riigis.
Kolm päeva pakkusid noortele rohkesti aega ühiseks Pühakirja uurimiseks ja palveks. Päevadest ei puudunud ka sportlikud ettevõtmised ja Tartu linnaekskursioon. 14 3
Konverentsi tervitas ja noortele kõneles EKB Liidu president Erki Tamm.
15 7 Suur tänu Tartu Kolgata kogudusele ja pastor Leho Paldrele, kes meid oma imekaunites ruumides lahkelt vastu võtsid.

 15 8

Uudised

SAATEKS

21 Juuni 2022
SAATEKS

Juuni 2022 Mikael Raihhelgauz, Kõrgema Usuteadusliku Seminari (KUS) arendusjuht Paistab, et on hakanud kujunema murettekitav seaduspära: Kõrgema Usuteadusliku Seminari kogukonna mahukamate tekstikogumike ettevalmistusaeg langeb kokku tõsiste kriisidega. 2021. aasta suvel ilmunud...

2022-4-juuni

21 Juuni 2022
2022-4-juuni

SISUKORD  SAATEKS Mikael RaihhelgauzTarkuse omandamine: mõtteid kristlikust haridusestTARKUS hüüab tänavail Mikael RaihhelgauzNoorte juhtide arenguprogramm: Euroopa ja Eesti versioon Einike PilliMinevikukogemusele, olevikule või tulevikule keskendumine? Koguduse arenguprogrammi arenguteest ja õppimiskogemustestEinike Pilli,...

Sõnaväänamise anatoomia

21 Juuni 2022
Sõnaväänamise anatoomia

Juuni 2022 Tõnu Lehtsaar, religiooni- ja suhtlemispsühholoog Uskliku inimesena usun, et Jumala sõna ehk Piibel on Jumala vaimust inspireeritud tõde. Jumalakartliku inimesena püüan oma elu elada Jumala sõna järgi. Selleks et...

Lepituse and ja ülesanne

21 Juuni 2022
Lepituse and ja ülesanne

Juuni 2022 Michael Kißkalt, Elstali Teoloogilise Kõrgkooli rektor, jutlus Olevistes 6. märtsil 2022 Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. See...

Jumala õunaaed

21 Juuni 2022
Jumala õunaaed

Juuni 2022 Einike Pilli, KUSi rektor, jutlus Keilas, 6. märtsil 2022 Seda suurt Keilast alanud kooli juubelisünnipäeva peame nii keerulisel ajal (Venemaa on koos Valgevene sõjaväega ründamas Ukrainat), kus isegi ei...

Miks me teeme seminari?

21 Juuni 2022
Miks me teeme seminari?

Juuni 2022 Erki Tamm, EKB Liidu president Jeesus aga, vaadanud talle otsa, tundis armastust ta vastu ja ütles talle: „Üks asi puudub sul. Mine müü kõik, mis sul on, ja anna...

Jumal on kõnelnud – mis siis edasi?

21 Juuni 2022
Jumal on kõnelnud – mis siis edasi?

Juuni 2022 Stefan Gisiger, Euroopa Baptistiföderatsioon president Järgmisel päeval me lahkusime sealt, jõudsime Kaisareasse ja astusime sisse evangelist Filippuse kotta, kes oli üks neist seitsmest, ja jäime tema juurde. Temal oli...

Tarkus hüüab TÄNAVAIL

21 Juuni 2022
Tarkus hüüab TÄNAVAIL

Juuni 2022 Michael Kißkalt, Saksamaa Elstali Teoloogilise Kõrgkooli rektor Tarkus hüüab tänavail, annab oma häält kuulda turgudel, kisendab lärmakates paikades, kõneleb oma sõnu linnaväravate suus (Õp 1:20–21).Eelmised kaks ettekannet käsitlesid selle...

Olla helilooja vabakirikus

21 Juuni 2022
Olla helilooja vabakirikus

Juuni 2022 Toivo Pilli, KUSi kirikuloo õppejõud On 2011. aasta hilissügis. Pärast väikest ekslemist leian Vääna-Jõesuu männimetsas õige teeotsa ja pööran kitsamale rajale. See viib Anne Metsala manu. Suvilast elumajaks ümber...

Vabakirikliku kõrgkooli „eksperiment“ 1989–

21 Juuni 2022
Vabakirikliku kõrgkooli „eksperiment“ 1989–

Juuni 2022 Einike Pilli, KUSi rektor Kui ma 16. oktoobril 1989 „koolimajja“ jõudsin, oli EKB Liidu presbüterite nõukogu koosolek Pargi tänaval Tallinnas juba alanud, kuid kooli avamise otsust ei olnud veel...

Linke