Mitu hauda, aga üks ülestõusnud Jeesus

3/2010 Erki Tamm, EKB Liidu peasekretär

Ootamatult süllelangenud ja esimene lühireis maale, mis lapsepõlvest saati juba piiblilugudest tuttav, andis võimaluse pühakirja tekstile pilt juurde panna.

Arvan, et iga Iisraelisse reisiva kristlase jaoks saab mingis mõttes "Sõna lihaks". Äärmiselt põnev on tunnetada, kuidas mitme tuhande aastane piiblimaa ajalugu elustub iidse templi müüri ääres palvetades, Kapernauma sünagoogi sammaste vahel jalutades või Galilea merel laevaga loksudes. Seda elustavat tunnet on otsinud palverändurid siin aastasadu. Tuleb tunnistada, et see mõjub isegi usku kinnitavalt. Eriti meie maa inimese tarvis, kes üles kasvanud ühiskonnas, kus õhutati totaalset usaldamatust Piiblis kirjeldatut tõena võtta. Aukartustäratavana mõjuvad Jeruusalemma muuseumis Shrine of the Book (Raamatu pühamu) leiduvad Surnumere käsikirjad, millede vanus ulatub 3 saj eKr – 1 saj pKr. Muuseumi hämara valgustusega südames peitub hästi hoitud pärl – üle kahe tuhande aasta vanune Jesaja raamatu 7 m pikkune kirjarull. Selle avastamine ja võrdlemine seni vanima tekstiga 10. saj pKr tõestas, kuivõrd täpselt Pühakirja tekste ümber kirjutati. See aga annab kindluse meie kasutada oleva Piibli algupärasuses.

.

Läbi sajandite on juudid, kristlased ja hiljem ka moslemid üritanud pühade ehitistega jäädvustada neile olulisi isikuid ja sündmusi. Paljud neist on sajandite jooksul mitmeid kordi ümber ehitatud või ka oma usule vastavaks kohendatud. Enamik neist paikadest pole teadlaste poolt tõestamist leidnud, vaid omavad sümboolset tähendust. Seepärast võib näiteks Jeruusalemmas koguni kaht oletatavat Jeesuse hauda leida, mis loovad samas piisava ettekujutuse 2000 aasta tagusest matmiskultuurist. Muidugi pole kristliku usu seisukohalt oluline see, kuhu Jeesus maeti, vaid tema järgijate tunnistus ning meie veendumus, et ta on surnuist üles tõusnud.

Teekonnal Jeruusalemmast Galileasse saime kogeda hämmastava loodusnähtuse – Surnumere – kandvat vett. Naljakas on istuda meres nagu tugitoolis põhja vajumata. Tulisoolase veekogu rannal on söögikoht, mis nimetab end maailma kõige madalamaks baariks, üle 400 m allpool merepinda.

Jordani jõe org on kivikõrbene, mis vaid vihmaperioodil elustub. Mööda head asfaltteed mägede vahelt läbi sõites paistavad aegajalt silma kentsakad lobudikud, mis kokku klopsitud kättejuhtuvast ehitusmaterjalist. Ümberringi väiksemad ja suuremad loomakarjad. Need on tänapäeva beduiinid.

Õhtu eel jõuame Kapernauma, et hommikul avastada lopsakas ja imekaunis Galilea. Erinevalt Jeruusalemmast ööbime nüüd Ma´agan Holiday Village's, majutusteenusega tegelevas kibutsis, otse Kinnereti järve ehk Galilea mere kaldal.

Pärast edutut kalapüüki küll ühelt ja teiselt poolt paati, külastame Galilea ääres olevat muuseumi (The Yigal Alon Center), kus on eksponeeritud purjepaat, mille kaks kohalikku venda 1986. aastal avastasid. Eriliseks teeb leiu asjaolu, et paadi vanust hinnatakse umbes 2000 aastale. Seesugune paat võis olla Jeesuse ja ta jüngrite käsutuses, kellest mitmed olid ju kalamehed. Keset seda maaelu ilu ja lihtsust tekib mul teoloogiliselt täiesti põhjendamata tunnetus: Peetrusel, Johannesel ja Jakoobusel polnud lihtne koos Jeesusega rahvast ja kaubandusest kirevasse Jeruusalemma minna. Kuigi püha linn ja tempel tekitasid tõenäoliselt aukartust, olid nad ju ikkagi maamehed.

Sellesama Jeesuse-aegset paati säilitava muuseumi ees kohtas meid sõidutanud bussijuht noort tütarlast, keda ta rõõmsalt ka meile oma sugulasena tutvustas. Minu üllatus oli aga suur, kui tüdruk teatas, et on Naatsareti baptistikoguduse liige. Seda noort tumedajuukselist araablannat käteldes mõtlesin, et Jeesus käib endiselt siinseid paiku mööda ja kutsub endale järgijaid. Iisraeli usulises õhustikus on tänagi tunda seda pinget, mis pani ka apostlite hinge veritsema, kui nende oma rahvuskaaslased ei võtnud evangeeliumi vastu ning Jumal pööras oma armupakkumise teiste rahvaste poole.

Kuigi lühikese, siiski äärmiselt sisuka reisi ajal mõistsin, millise usuhüppe jüngrid tegid, asudes evangeeliumi kuulutamise riskantsele teele. Kuid tänu nende alustatule on see jõudnud Juuda- ja Samaaria piiridest ilmamaa äärteni. 30kraadisest soojast ja lopsakast Galilea mere kaldalt 15 külmakraadisesse Maarjamaale jõudes saad isegi aru, et elad ilmamaa ääre peal. Kuid ikkagi Jumala armu all.

Iisrael 1- Autor Janne Kütimaa – panna see foto suurelt! Jüngrite ühine usk kasvas Galilea lainetega võideldes. Eestimaa kirikujuhtidele anti ühtekasvamiseks õnnistatud reis. Pildil (vasakult) Ruudi Leinus, Erki Tamm, Heigo Ritsbek, Tõnu Jugar, Andres Põder, Peeter Võsu ning ees istuvad Taavi Hollmann ja Ago Lilleorg. Pildilt puudub piiskop Eelija.

Iisrael 2- Autor Janne Kütimaa; „Ja igaüks, kes otsib muud religiooni peale Islami, ei saa vastu võetud tema poolt ning saab olema kord kaotaja," seisab plakatil Naatsaretis. Tänapäeva Jeesuse kodulinn on võrreldav Narvaga, kus enamuse moodustavad araablased, kellest osa on kristlased, osa moslemid. Iisraeli ühiskonna rahumeelne areng on suur väljakutse nii valitsusele kui kohalikele rahvastele.

Iisrael3- Iisraeli turismiminister Stas Miseshnikov annab palveränduri tunnistuse isa Heigo Ritsbekile.

 

Iisraeli minister võttis vastu Eesti kirikujuhid

Iisraeli turismiministeeriumi kutsel viibis 15.-19. veebruarini Eesti kirikujuhtide rühmaga Pühal Maal Eesti EKB Liidu peasekretär Erki Tamm.

Suurepärase reisi korraldanud Iisraeli Keskuse esimees Peeter Võsu sõnul vältasid ettevalmistused üle aasta. Jeruusalemmas kohtuti Iisraeli turismiminister Stas Miseshnikoviga, kelle sõnul on see maa erinevate religioonide esindajatele oluline ja seepärast püüab riik teha kõik, et külalised tunneksid end Pühal Maal hästi. Iisraeli riigi jaoks on aga turism väga oluline majandusharu, mistõttu sellesse ka investeeritakse. Iga grupiliige sai Moskvast pärit ministrilt palveränduri tunnistuse.

Kohtuti ka Eesti asesuursaadik Marin Mõttusega, kes oli meeldivalt üllatunud kirikujuhtide kõrgetasemelisest kohtumisest ministriga, millest ta lootis kasu ka riikidevahelisele koostöö arengule. Vahetati mõtteid võimaluste üle, kuidas erinevad sihtrühmad võiksid saada infot Iisraelisse reisimise ja enesetäiendamise võimaluste kohta. Samuti on Iisraeli kodanikud tundnud huvi Eesti vastu.

Kolme kohapeal veedetud päeva jooksul oli Eestist pärit giidi juhendamisel võimalik külastada Piibli ning Jeesuse eluga seotud paiku Jeruusalemmas, Kapernaumas ja Naatsaretis. Samuti tutvuda juutide traagilise lähiajaloo esitusega Iisraeli muuseumis ning erakordsete Qumrani leidudega.

Kirikujuhtide rühmaga olid Iisraelis EELK peapiiskop Andres Põder, EKNK piiskop Ago Lilleorg, Metodisti Kiriku Superintendent Taavi Hollman, Adventistide kiriku president Tõnu Jugar, Karismaatilise Episkopaalkiriku peavikaar dr. Heigo Ritsbek, EÕK piiskop Eelija, EKN peasekretär Ruudi Leinus, Pereraadio toimetaja Janne Kütimaa.