01/2013 Meego Remmel, EKB Liidu president

02 god touching adam

Issanda aasta 2013 on alanud! Soovin ja palun selleks teile rohkeid õnnistusi! Piibel ütleb: „Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi!" (Jk 4:8)
Vatikanis asuva Sixtuse kabeli fresko „Aadama loomine" kujutab Loojat, kes sirutub inimese poole. Michelangelo tahtnud selle maaliga edasi anda nimelt Kõigekõrgema igatsust olla koos inimesega. Loojana otsib ta võimalust ületada vahemaa, mis meid temast lahutab. Iidamast-Aadamast eraldab inimlikkust aga teatud passiivsus Jumala suhtes. Issand ootab, et me talle omalt poolt käe sirutaksime. Ta otsib meiega elavat suhet, mitte kohati kontakti. Aadama kehakeel on aga raskesti mõistetav: tahapoole nõjatuv inimkuju kehastab teatud ükskõiksust...

.

Elame kasvava ükskõiksuse ajastul. Kõik on üks ja üks – kõik. Ehkki Jumal võib olla lähemal kui arvame – tegelikult üheainsa palve kaugusel – ei vaevu me pahatihti oma palvekäsi tema poole sirutama. Mullu toimunud Kristuspäeva aegu nõjatus enamik Eestimaa kristlaskonnast rahumeeli äraootavasse positsiooni kui ristikoguduse ning me maa ja rahva lipukandjad kogunesid Jumala palge ees üheskoos palves meelt parandama. Kas selle aasta alguses ja eeloleval paastuajal oleme rohkem valmis palvetama ja paastuma ning kandma üldrahvalikku meeleparanduse vilja?

Meie koguduste liidu sees on kostunud kriitikat selle aasta palve- ja piiblilugemise kalendri väliskujunduse suhtes, mõtlemata esikaanele trükitud sõnapaari tähendusrikkusele. Eesti EKB Koguduste Liit tahab olla elumuutev usuliikumine. Liidu vanematekogus leidis see lähiaastate märksõnana tunnustamist juba aastal 2010. Mullu aastakonverentsil kinnitatud liidu arengukava rõhutab, et lähtuvalt oma väärtustest on meie vendlus mitte hierarhiline kiriklik struktuur, vaid piibli-, koguduslik, pühitsuslik ja misjoniliikumine missiooniga järgida Jumala kutset elumuutvate koguduste liikumisena, kes kuulutab evangeeliumi Jeesusest Kristusest Püha Vaimu väes. Liikumine välistab status quo. 20 aastat tagasi Tartus toimunud misjonikonverentsil lükkas elav Jumal meid liikvele suurema elumuutuse nimel kui me ise. Eeloleval sügisel on kõik meie liidu kogudused taas heade mõtete linna kokku kutsutud 12. oktoobriks. Ülemaaline misjonikonverents „Piiri taga" kutsub igaüht ja kõiki üheskoos avardama Jumala missiooni elluviimise piire saamaks nii osa kui ka osaks tema elumuutvast usuliikumisest, kus Jeesus on Issand.

Kas ja mis muutusi toovad sellele sündmusele eelnevad kuud meie vendluse seminari ja ajakirja elus, võib selguda hiljemalt sügiseks. 85 kogudust suudavad vaevu kokku panna kolmandiku vahenditest, mis vajalikud omaenda teoloogilise kõrgkooli ja värvitrükis ajakirja väljaandmiseks. Konverentsi otsusega peame aga lähiaastate prioriteediks jüngerlike koguduse töötegijate koolitamist, noorsoo- ja peresõbralikku koguduse-elu, uute koguduste rajamist ja olemasolevate arendamist ning ühist missioonitundlikkust ja koostöövalmidust. Vanematekogu on otsustanud eelolevaks aastakonverentsiks ette valmistada strateegiliste otsuste langetamise nii seminari kui ka ajakirja tuleviku osas. Otsime selleks üheskoos Jumala palet ja nimelt tema, mitte meie endi tahte elluviimist.

Viimselt tähendab alanud aasta piiblimoto aga tõeliselt elumuutvat tõotust: „Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi!" (Jk 4:8) Lõppeks ei lähtu Jumala rahvas mitte oma inimlikest, koguduslikest, ühiskondlikest, kultuurilistest, majanduslikest või mis tahes muudest ressurssidest. Me lähtume Jumala tõotusest olla ja jääda meiega, kui oleme ja jääme temaga. Soovin ja palun, et alanud aasta lõpeks kogemuslikult omaksvõetud tänupalvega Kõigekõrgema palge ees: halleluuja, olles otsinud üle kõige Jumala riiki, ongi tema riik üle kõige!

02 meego remmel
Meego Remmel, Eesti EKB Koguduste Liidu president
1. jaanuaril AD 2013