Otsing

01/2013 Meego Remmel, EKB Liidu president

02 god touching adam

Issanda aasta 2013 on alanud! Soovin ja palun selleks teile rohkeid õnnistusi! Piibel ütleb: „Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi!" (Jk 4:8)
Vatikanis asuva Sixtuse kabeli fresko „Aadama loomine" kujutab Loojat, kes sirutub inimese poole. Michelangelo tahtnud selle maaliga edasi anda nimelt Kõigekõrgema igatsust olla koos inimesega. Loojana otsib ta võimalust ületada vahemaa, mis meid temast lahutab. Iidamast-Aadamast eraldab inimlikkust aga teatud passiivsus Jumala suhtes. Issand ootab, et me talle omalt poolt käe sirutaksime. Ta otsib meiega elavat suhet, mitte kohati kontakti. Aadama kehakeel on aga raskesti mõistetav: tahapoole nõjatuv inimkuju kehastab teatud ükskõiksust...

.

Elame kasvava ükskõiksuse ajastul. Kõik on üks ja üks – kõik. Ehkki Jumal võib olla lähemal kui arvame – tegelikult üheainsa palve kaugusel – ei vaevu me pahatihti oma palvekäsi tema poole sirutama. Mullu toimunud Kristuspäeva aegu nõjatus enamik Eestimaa kristlaskonnast rahumeeli äraootavasse positsiooni kui ristikoguduse ning me maa ja rahva lipukandjad kogunesid Jumala palge ees üheskoos palves meelt parandama. Kas selle aasta alguses ja eeloleval paastuajal oleme rohkem valmis palvetama ja paastuma ning kandma üldrahvalikku meeleparanduse vilja?

Meie koguduste liidu sees on kostunud kriitikat selle aasta palve- ja piiblilugemise kalendri väliskujunduse suhtes, mõtlemata esikaanele trükitud sõnapaari tähendusrikkusele. Eesti EKB Koguduste Liit tahab olla elumuutev usuliikumine. Liidu vanematekogus leidis see lähiaastate märksõnana tunnustamist juba aastal 2010. Mullu aastakonverentsil kinnitatud liidu arengukava rõhutab, et lähtuvalt oma väärtustest on meie vendlus mitte hierarhiline kiriklik struktuur, vaid piibli-, koguduslik, pühitsuslik ja misjoniliikumine missiooniga järgida Jumala kutset elumuutvate koguduste liikumisena, kes kuulutab evangeeliumi Jeesusest Kristusest Püha Vaimu väes. Liikumine välistab status quo. 20 aastat tagasi Tartus toimunud misjonikonverentsil lükkas elav Jumal meid liikvele suurema elumuutuse nimel kui me ise. Eeloleval sügisel on kõik meie liidu kogudused taas heade mõtete linna kokku kutsutud 12. oktoobriks. Ülemaaline misjonikonverents „Piiri taga" kutsub igaüht ja kõiki üheskoos avardama Jumala missiooni elluviimise piire saamaks nii osa kui ka osaks tema elumuutvast usuliikumisest, kus Jeesus on Issand.

Kas ja mis muutusi toovad sellele sündmusele eelnevad kuud meie vendluse seminari ja ajakirja elus, võib selguda hiljemalt sügiseks. 85 kogudust suudavad vaevu kokku panna kolmandiku vahenditest, mis vajalikud omaenda teoloogilise kõrgkooli ja värvitrükis ajakirja väljaandmiseks. Konverentsi otsusega peame aga lähiaastate prioriteediks jüngerlike koguduse töötegijate koolitamist, noorsoo- ja peresõbralikku koguduse-elu, uute koguduste rajamist ja olemasolevate arendamist ning ühist missioonitundlikkust ja koostöövalmidust. Vanematekogu on otsustanud eelolevaks aastakonverentsiks ette valmistada strateegiliste otsuste langetamise nii seminari kui ka ajakirja tuleviku osas. Otsime selleks üheskoos Jumala palet ja nimelt tema, mitte meie endi tahte elluviimist.

Viimselt tähendab alanud aasta piiblimoto aga tõeliselt elumuutvat tõotust: „Tulge Jumala ligi, siis tuleb tema teie ligi!" (Jk 4:8) Lõppeks ei lähtu Jumala rahvas mitte oma inimlikest, koguduslikest, ühiskondlikest, kultuurilistest, majanduslikest või mis tahes muudest ressurssidest. Me lähtume Jumala tõotusest olla ja jääda meiega, kui oleme ja jääme temaga. Soovin ja palun, et alanud aasta lõpeks kogemuslikult omaksvõetud tänupalvega Kõigekõrgema palge ees: halleluuja, olles otsinud üle kõige Jumala riiki, ongi tema riik üle kõige!

02 meego remmel
Meego Remmel, Eesti EKB Koguduste Liidu president
1. jaanuaril AD 2013

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke