10 heino meri-106/2013 Heino Meri, Vedra koguduse pastor emeeritus

Ühel päeval, Juuda kuninga Joosija Aamoni poja päevil, sai prohvet Jeremija Issandalt sõna, kes ütles: „Seisa Issanda koja väravas ja kuuluta seal seda sõna ning ütle: Kuulge Issanda sõna, kogu Juuda, kes tulete sisse neist väravaist Issandat kummardama! ... Parandage oma eluviise ja tegusid!" (Jr 7:2–3).

Elame kiirustaval ajal. Televisioon, raadio ja internet teevad oma võidukäike. Uusi õpetusi, nõuandeid kohtame igal sammul. Samuti röövivad igapäevased argieluaskeldused, töökohustused, toimetulekumured suure osa meie ajast. Vaikset aega Issandaga rääkimiseks jääb ikka vähemaks ja vähemaks. Kõigest hoolimata võime rõõmustada võimalusest tulla ühiselt palvekotta nii nädala sees kui ka pühapäevadel, et kuulda Issanda sõna.

Mõtle järele! Ehk on sinugi elus mõnda, mis takistab sind jumaliku eesmärgi suunas liikumast.

Piiblisse on jäädvustatud mitmete inimeste elulugusid – ja mitte asjatult. Järeltulevad põlvkonnad võivad neist õppust võtta, hoiduda tehtud vigadest ja rakendada kõike head oma isiklikku ellu.

Edukas kuningas 11 IMG 4982-1

Teise Ajaraamatu 27. peatükist loeme Juuda kuninga Jootami eluloost: „Jootam oli kuningaks saades kakskümmend viis aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas kuusteist aastat... Tema tegi, mis õige oli Issanda silmis, kõigiti nõnda, nagu ta isa Ussija oli teinud... Ja Jootam sai vägevaks, sest ta korrastas oma teid Issanda, oma Jumala ees" (salmid 1–2, 6). Kindlasti panime tähele, et ta „tegi, mis õige oli Issanda silmis".

Kindlasti panime tähele, et "ta tegi, mis õige oli Issanda silmis."

Palju aastaid hiljem rõhutab Jeesus Mäejutluses oma kuulajaskonnale sedasama: „Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule" (Mt 7:24).

Alles eluraskustes ilmneb, mis meie elus tõeliselt püsima jääb. Tänu sellele, et Jootam rakendas oma igapäevaellu jumalikud tõed, andis see positiivseid tulemusi tema perekonnaelule ja kogu riigi valitsusele. Öeldakse, et keskkond mõjutab mitte üksnes looma- ja linnuriiki, vaid ka inimkonda. Olen tähele pannud inimesi, kes töötavad lasteaias: nad on heatahtlikud, rõõmsad, abivalmis. Kohtus, vanglas ja politseis on töötajad tõsised, uuriva pilguga ja range olekuga. Endalegi märkamatult mõjutame ümbritsevaid inimesi kas heas või halvas mõttes.

 

Teed vajavad korrastamist
On arusaadav, et teid on vajalik hooldada ja aeg-ajalt parandada. Kaasajal, tänu võimsatele masinatele ja uuele tehnoloogiale, on see palju kergem ja lihtsam kui minu poisikesepõlves. Meenub, et külas, kus elasin, oli igale talule määratud hooldamiseks teatud teelõik, mille eest pidi taluperemees hoolt kandma ja vastutama. Teepinnases olevad augud tuli täita kruusaga, mida veeti hobustega kohalikust karjäärist. Labidas ja raudreha olid ainsad töövahendid. See oli raske, aga väga vajalik töö.

Mõistame, et Juuda kuninga eluloos kirjeldatud teede korrastamise all on mõeldud isikliku elu revideerimist, läbikatsumist ja meeleparandamist Jumala ees. Selleks kutsub Issand meid kõiki oma püha sõna läbi korrastama oma teid. Mõtle järele! Ehk on sinugi elus mõnda, mis takistab sind jumaliku eesmärgi suunas liikumast. Kas need ei või olla tagarääkimise ja andeksandmata meele augud, kadeduse ja uhkuse lombid jne?
„Ja Jootam sai vägevaks, sest ta korrastas oma teid Issanda, oma Jumala ees."

Elutee korrastuse pärast tuleb vahel väga kallist hinda maksta, aga ilma meeleparanduseta ei jõua meist keegi eesmärgini.

Iisraeli kuningas Saul ei võtnud selleks midagi ette, ta jäi sõnakuulmatuks elu lõpuni. Taavet seevastu hüüab: „Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!... Sest ma tunnen oma üleastumisi ja mu patt on alati mu ees!... Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim!" (Ps 51:3, 5, 12).

Elutee korrastuse pärast tuleb vahel väga kallist hinda maksta, nagu seda juhtus Taaveti elus, aga ilma meeleparanduseta ei jõua meist keegi eesmärgini.

 

10 meride matkatee-1Korrastatud tee – käidav tee
Ka Ristija Johannes kuulutas Juuda kõrbes: „Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!... Valmistage Issandale tee, tehke tasaseks tema teerajad!" (Mt 3:2–3).
Taevariigi läheduses tunnetab nii laps kui ka täiskasvanu meeleparanduse vajadust. Ühel suvepäeval talukoplis mängides kogesin reaalselt Jeesuse ligiolu. Kogu loodus muutus ebamaiselt säravaks. Tundsin, et olen olnud emale sõnakuulmatu ja vajan andestust. Jooksin koju, et andeks paluda. Olin 5–6-aastane. Kahjuks ema ei mõistnud, mis pojal südamel, ja saatis ta tagasi õue mängima. Ka nii võib elus juhtuda, kui vanemad ei mõista laste hinges toimuvat, ja nende vaheline teelõik jääb aastateks korrastamata.

Elutee korrastuse pärast tuleb vahel väga kallist hinda maksta, aga ilma meeleparanduseta ei jõua meist keegi eesmärgini.


Mida tähendab siis korrastatud tee? Sellele vastab prohvet Jesaja: „Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad kodutud, kui sa näed alastiolijat ja riietad teda ega hoidu ligimesest?... Kui sa oma keskelt eemaldad ikke, sõrmega näitamise ja nurjatu kõne, kui sa pakud näljasele sedasama, mida sa ka ise himustad, ja toidad alandatud hinge... siis... sind nimetatakse... „teeradade käidavaks tegijaks"" (Js 58:7, 9–10, 12).