Otsing

10 heino meri-106/2013 Heino Meri, Vedra koguduse pastor emeeritus

Ühel päeval, Juuda kuninga Joosija Aamoni poja päevil, sai prohvet Jeremija Issandalt sõna, kes ütles: „Seisa Issanda koja väravas ja kuuluta seal seda sõna ning ütle: Kuulge Issanda sõna, kogu Juuda, kes tulete sisse neist väravaist Issandat kummardama! ... Parandage oma eluviise ja tegusid!" (Jr 7:2–3).

Elame kiirustaval ajal. Televisioon, raadio ja internet teevad oma võidukäike. Uusi õpetusi, nõuandeid kohtame igal sammul. Samuti röövivad igapäevased argieluaskeldused, töökohustused, toimetulekumured suure osa meie ajast. Vaikset aega Issandaga rääkimiseks jääb ikka vähemaks ja vähemaks. Kõigest hoolimata võime rõõmustada võimalusest tulla ühiselt palvekotta nii nädala sees kui ka pühapäevadel, et kuulda Issanda sõna.

Mõtle järele! Ehk on sinugi elus mõnda, mis takistab sind jumaliku eesmärgi suunas liikumast.

Piiblisse on jäädvustatud mitmete inimeste elulugusid – ja mitte asjatult. Järeltulevad põlvkonnad võivad neist õppust võtta, hoiduda tehtud vigadest ja rakendada kõike head oma isiklikku ellu.

Edukas kuningas 11 IMG 4982-1

Teise Ajaraamatu 27. peatükist loeme Juuda kuninga Jootami eluloost: „Jootam oli kuningaks saades kakskümmend viis aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas kuusteist aastat... Tema tegi, mis õige oli Issanda silmis, kõigiti nõnda, nagu ta isa Ussija oli teinud... Ja Jootam sai vägevaks, sest ta korrastas oma teid Issanda, oma Jumala ees" (salmid 1–2, 6). Kindlasti panime tähele, et ta „tegi, mis õige oli Issanda silmis".

Kindlasti panime tähele, et "ta tegi, mis õige oli Issanda silmis."

Palju aastaid hiljem rõhutab Jeesus Mäejutluses oma kuulajaskonnale sedasama: „Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule" (Mt 7:24).

Alles eluraskustes ilmneb, mis meie elus tõeliselt püsima jääb. Tänu sellele, et Jootam rakendas oma igapäevaellu jumalikud tõed, andis see positiivseid tulemusi tema perekonnaelule ja kogu riigi valitsusele. Öeldakse, et keskkond mõjutab mitte üksnes looma- ja linnuriiki, vaid ka inimkonda. Olen tähele pannud inimesi, kes töötavad lasteaias: nad on heatahtlikud, rõõmsad, abivalmis. Kohtus, vanglas ja politseis on töötajad tõsised, uuriva pilguga ja range olekuga. Endalegi märkamatult mõjutame ümbritsevaid inimesi kas heas või halvas mõttes.

 

Teed vajavad korrastamist
On arusaadav, et teid on vajalik hooldada ja aeg-ajalt parandada. Kaasajal, tänu võimsatele masinatele ja uuele tehnoloogiale, on see palju kergem ja lihtsam kui minu poisikesepõlves. Meenub, et külas, kus elasin, oli igale talule määratud hooldamiseks teatud teelõik, mille eest pidi taluperemees hoolt kandma ja vastutama. Teepinnases olevad augud tuli täita kruusaga, mida veeti hobustega kohalikust karjäärist. Labidas ja raudreha olid ainsad töövahendid. See oli raske, aga väga vajalik töö.

Mõistame, et Juuda kuninga eluloos kirjeldatud teede korrastamise all on mõeldud isikliku elu revideerimist, läbikatsumist ja meeleparandamist Jumala ees. Selleks kutsub Issand meid kõiki oma püha sõna läbi korrastama oma teid. Mõtle järele! Ehk on sinugi elus mõnda, mis takistab sind jumaliku eesmärgi suunas liikumast. Kas need ei või olla tagarääkimise ja andeksandmata meele augud, kadeduse ja uhkuse lombid jne?
„Ja Jootam sai vägevaks, sest ta korrastas oma teid Issanda, oma Jumala ees."

Elutee korrastuse pärast tuleb vahel väga kallist hinda maksta, aga ilma meeleparanduseta ei jõua meist keegi eesmärgini.

Iisraeli kuningas Saul ei võtnud selleks midagi ette, ta jäi sõnakuulmatuks elu lõpuni. Taavet seevastu hüüab: „Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!... Sest ma tunnen oma üleastumisi ja mu patt on alati mu ees!... Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim!" (Ps 51:3, 5, 12).

Elutee korrastuse pärast tuleb vahel väga kallist hinda maksta, nagu seda juhtus Taaveti elus, aga ilma meeleparanduseta ei jõua meist keegi eesmärgini.

 

10 meride matkatee-1Korrastatud tee – käidav tee
Ka Ristija Johannes kuulutas Juuda kõrbes: „Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!... Valmistage Issandale tee, tehke tasaseks tema teerajad!" (Mt 3:2–3).
Taevariigi läheduses tunnetab nii laps kui ka täiskasvanu meeleparanduse vajadust. Ühel suvepäeval talukoplis mängides kogesin reaalselt Jeesuse ligiolu. Kogu loodus muutus ebamaiselt säravaks. Tundsin, et olen olnud emale sõnakuulmatu ja vajan andestust. Jooksin koju, et andeks paluda. Olin 5–6-aastane. Kahjuks ema ei mõistnud, mis pojal südamel, ja saatis ta tagasi õue mängima. Ka nii võib elus juhtuda, kui vanemad ei mõista laste hinges toimuvat, ja nende vaheline teelõik jääb aastateks korrastamata.

Elutee korrastuse pärast tuleb vahel väga kallist hinda maksta, aga ilma meeleparanduseta ei jõua meist keegi eesmärgini.


Mida tähendab siis korrastatud tee? Sellele vastab prohvet Jesaja: „Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad kodutud, kui sa näed alastiolijat ja riietad teda ega hoidu ligimesest?... Kui sa oma keskelt eemaldad ikke, sõrmega näitamise ja nurjatu kõne, kui sa pakud näljasele sedasama, mida sa ka ise himustad, ja toidad alandatud hinge... siis... sind nimetatakse... „teeradade käidavaks tegijaks"" (Js 58:7, 9–10, 12).

Uudised

2023-2-veebruar

07 Märts 2023
2023-2-veebruar

SISUKORD  Sõbralt Sõbrale meeskond rõõmustab Jumalas Merle Kotiesen Paranda meelt juba täna! Mihkel Nõlvak Igatsus olla ehtne Ermo Jürma Hanna Kaptein – naine täis usku ja armastust Mari-Vivian Ellam Orus...

Kõige andekam on Jeesus

07 Märts 2023
Kõige andekam on Jeesus

Veebruar 2023 Kaarel B. Väljamäe, Allika koguduse pastor Tema on see, kes on pannud mõned apostleiks ja mõned prohveteiks ja mõned evangelistideks, mõned karjaseiks ja õpetajaiks, et pühi inimesi valmistada abistamistööle...

Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

07 Märts 2023
Jumala käekiri Samaaria Hiiumaa osakonnas

Veebruar 2023 Ülo Kikas, Hiiumaa osakonna juhataja Samaaria Eesti Misjon alustas Jumala kutsel tööd augustis 1991. Soome vendade Krister Lindbergi ja Rynar Nylundi initsiatiivil asutati koos Jüri ja Toomas Nõlvakuga (tolleaegse...

Mõtisklus rahust muusikas

07 Märts 2023
Mõtisklus rahust muusikas

Veebruar 2023 Marek Talts, Viljandi baptistikogudus Lõuna-Eesti palvushommikusöögi keskmes olid suhted, mis ühendavad erinevate elualade juhte üldinimlikus ja üleinimlikus tähenduses. Kujutan neid suhteid horisontaalsel ja vertikaalsel teljel, millest lähtuvalt avasin mõtteid...

Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

07 Märts 2023
Pastor Rando Kangro ametisseseadmine Moostes

Veebruar 2023 Hele-Maria Kangro, Mooste kogudus Liidu ainus kogudus Põlvamaal sai endale noore pastori.Veebruari esimesel pühapäeval oli Mooste koguduses meeleolukas pidupäev. Palvela saal oli puupüsti rahvast täis, nende seas üle kümne...

„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

07 Märts 2023
„Tartu rahu oli õiglane rahu.“

Veebruar 2023 Meego Remmel, 3D koguduse õpetuspastor Sõnad „Tartu rahu oli õiglane rahu“ kõlasid Tartu linnapea Urmas Klaasi Lõuna-Eesti palvushommikusöögi tervituskõnes. Küünlapäeva eel vahetult enne Tartu rahu aastapäeva toimunud kokkusaamine leidis...

Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

07 Märts 2023
Ebajumalad või elav Jumal? Künkad või Siioni mägi?

Veebruar 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees Käesoleval kuul tähistame Eesti Vabariigi 105. ja Eesti baptismi 139. aastapäeva. Pidasin 2018. aasta veebruaris Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris ettekande „Quo vadis, vaba kogudus?“Selle...

Viis isamaalist fuugat

07 Märts 2023
Viis isamaalist fuugat

Veebruar 2023 Marten Meibaum, 3D kogudus Fuuga on muusikaline mõtisklus, kus valitud meloodiat (nt neli esimest takti mõnest isamaalisest laulust) kindlate reeglite järgi esitatakse, arendatakse ja illustreeritakse. Fuuga võib olla nii...

Diakonite ülesannetest vabakogudustes

07 Märts 2023
Diakonite ülesannetest vabakogudustes

Veebruar 2023 Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor Diakon on kristlikus koguduses kaastööline ja teenija. Diakonite ülesanded on eri kirikutes erinevad. Mõnes kirikus ordineeritakse diakonid teenimistöösse ja edaspidi võidakse neid seada...

Ristija Johannese meeleparandusristimine

07 Märts 2023
Ristija Johannese meeleparandusristimine

Veebruar 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud See on midagi imelist, mida Jeesus ütles Ristija Johannese kohta: Tõesti, ma ütlen teile, naisest sündinute seast ei ole tõusnud suuremat Ristija Johannesest (Mt...

Linke