Otsing

10 heino meri-106/2013 Heino Meri, Vedra koguduse pastor emeeritus

Ühel päeval, Juuda kuninga Joosija Aamoni poja päevil, sai prohvet Jeremija Issandalt sõna, kes ütles: „Seisa Issanda koja väravas ja kuuluta seal seda sõna ning ütle: Kuulge Issanda sõna, kogu Juuda, kes tulete sisse neist väravaist Issandat kummardama! ... Parandage oma eluviise ja tegusid!" (Jr 7:2–3).

Elame kiirustaval ajal. Televisioon, raadio ja internet teevad oma võidukäike. Uusi õpetusi, nõuandeid kohtame igal sammul. Samuti röövivad igapäevased argieluaskeldused, töökohustused, toimetulekumured suure osa meie ajast. Vaikset aega Issandaga rääkimiseks jääb ikka vähemaks ja vähemaks. Kõigest hoolimata võime rõõmustada võimalusest tulla ühiselt palvekotta nii nädala sees kui ka pühapäevadel, et kuulda Issanda sõna.

Mõtle järele! Ehk on sinugi elus mõnda, mis takistab sind jumaliku eesmärgi suunas liikumast.

Piiblisse on jäädvustatud mitmete inimeste elulugusid – ja mitte asjatult. Järeltulevad põlvkonnad võivad neist õppust võtta, hoiduda tehtud vigadest ja rakendada kõike head oma isiklikku ellu.

Edukas kuningas 11 IMG 4982-1

Teise Ajaraamatu 27. peatükist loeme Juuda kuninga Jootami eluloost: „Jootam oli kuningaks saades kakskümmend viis aastat vana ja ta valitses Jeruusalemmas kuusteist aastat... Tema tegi, mis õige oli Issanda silmis, kõigiti nõnda, nagu ta isa Ussija oli teinud... Ja Jootam sai vägevaks, sest ta korrastas oma teid Issanda, oma Jumala ees" (salmid 1–2, 6). Kindlasti panime tähele, et ta „tegi, mis õige oli Issanda silmis".

Kindlasti panime tähele, et "ta tegi, mis õige oli Issanda silmis."

Palju aastaid hiljem rõhutab Jeesus Mäejutluses oma kuulajaskonnale sedasama: „Igaüks nüüd, kes neid mu sõnu kuuleb ja nende järgi teeb, sarnaneb aruka mehega, kes ehitas oma maja kaljule" (Mt 7:24).

Alles eluraskustes ilmneb, mis meie elus tõeliselt püsima jääb. Tänu sellele, et Jootam rakendas oma igapäevaellu jumalikud tõed, andis see positiivseid tulemusi tema perekonnaelule ja kogu riigi valitsusele. Öeldakse, et keskkond mõjutab mitte üksnes looma- ja linnuriiki, vaid ka inimkonda. Olen tähele pannud inimesi, kes töötavad lasteaias: nad on heatahtlikud, rõõmsad, abivalmis. Kohtus, vanglas ja politseis on töötajad tõsised, uuriva pilguga ja range olekuga. Endalegi märkamatult mõjutame ümbritsevaid inimesi kas heas või halvas mõttes.

 

Teed vajavad korrastamist
On arusaadav, et teid on vajalik hooldada ja aeg-ajalt parandada. Kaasajal, tänu võimsatele masinatele ja uuele tehnoloogiale, on see palju kergem ja lihtsam kui minu poisikesepõlves. Meenub, et külas, kus elasin, oli igale talule määratud hooldamiseks teatud teelõik, mille eest pidi taluperemees hoolt kandma ja vastutama. Teepinnases olevad augud tuli täita kruusaga, mida veeti hobustega kohalikust karjäärist. Labidas ja raudreha olid ainsad töövahendid. See oli raske, aga väga vajalik töö.

Mõistame, et Juuda kuninga eluloos kirjeldatud teede korrastamise all on mõeldud isikliku elu revideerimist, läbikatsumist ja meeleparandamist Jumala ees. Selleks kutsub Issand meid kõiki oma püha sõna läbi korrastama oma teid. Mõtle järele! Ehk on sinugi elus mõnda, mis takistab sind jumaliku eesmärgi suunas liikumast. Kas need ei või olla tagarääkimise ja andeksandmata meele augud, kadeduse ja uhkuse lombid jne?
„Ja Jootam sai vägevaks, sest ta korrastas oma teid Issanda, oma Jumala ees."

Elutee korrastuse pärast tuleb vahel väga kallist hinda maksta, aga ilma meeleparanduseta ei jõua meist keegi eesmärgini.

Iisraeli kuningas Saul ei võtnud selleks midagi ette, ta jäi sõnakuulmatuks elu lõpuni. Taavet seevastu hüüab: „Jumal, ole mulle armuline oma heldust mööda, kustuta mu üleastumised oma rohket halastust mööda!... Sest ma tunnen oma üleastumisi ja mu patt on alati mu ees!... Loo mulle, Jumal, puhas süda, ja uuenda mu sees kindel vaim!" (Ps 51:3, 5, 12).

Elutee korrastuse pärast tuleb vahel väga kallist hinda maksta, nagu seda juhtus Taaveti elus, aga ilma meeleparanduseta ei jõua meist keegi eesmärgini.

 

10 meride matkatee-1Korrastatud tee – käidav tee
Ka Ristija Johannes kuulutas Juuda kõrbes: „Parandage meelt, sest taevariik on lähedal!... Valmistage Issandale tee, tehke tasaseks tema teerajad!" (Mt 3:2–3).
Taevariigi läheduses tunnetab nii laps kui ka täiskasvanu meeleparanduse vajadust. Ühel suvepäeval talukoplis mängides kogesin reaalselt Jeesuse ligiolu. Kogu loodus muutus ebamaiselt säravaks. Tundsin, et olen olnud emale sõnakuulmatu ja vajan andestust. Jooksin koju, et andeks paluda. Olin 5–6-aastane. Kahjuks ema ei mõistnud, mis pojal südamel, ja saatis ta tagasi õue mängima. Ka nii võib elus juhtuda, kui vanemad ei mõista laste hinges toimuvat, ja nende vaheline teelõik jääb aastateks korrastamata.

Elutee korrastuse pärast tuleb vahel väga kallist hinda maksta, aga ilma meeleparanduseta ei jõua meist keegi eesmärgini.


Mida tähendab siis korrastatud tee? Sellele vastab prohvet Jesaja: „Eks see ole murda oma leiba näljasele ja viia oma kotta viletsad kodutud, kui sa näed alastiolijat ja riietad teda ega hoidu ligimesest?... Kui sa oma keskelt eemaldad ikke, sõrmega näitamise ja nurjatu kõne, kui sa pakud näljasele sedasama, mida sa ka ise himustad, ja toidad alandatud hinge... siis... sind nimetatakse... „teeradade käidavaks tegijaks"" (Js 58:7, 9–10, 12).

Uudised

2023-4-juuni

02 Juuli 2023
2023-4-juuni

SISUKORD  Eluringikeskus usaldab igal päeval, et Jumal varustab Daire Tiigivee Koos Jeesusega ka saunalaval Matthew Edminster Püha Vaim toob Jeesuse kõigi inimesteni Ermo Jürma Joel Keernik – kitsikuses saab Jumala...

Rakvere Karmeli kogudus tähistas Jumala heldust

02 Juuli 2023
Rakvere Karmeli kogudus tähistas Jumala heldust

Juuni 2023Gunnar Kotiesen, Karmeli pastorFotod: Karmeli arhiiv Rakvere Karmeli kogudus tähistas Jumala headust ja heldust – tänus vaadati minevikku ning usus tulevikku. Sel kevadel oli koguduse aastapäev jagatud lausa kahele...

Aeg õppida ja aeg lõpetada

02 Juuli 2023
Aeg õppida ja aeg lõpetada

Juuni 2023 Kaisa Tamme, KUSi magistrant Juunikuus kaitsesid Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris oma lõputöid 5 tudengit ja diplomi sai ka talvel kaitsnud Edite Supe. Triin Kasemaa: „Jumalateenistuste vormid ja ühislaulu roll Eesti...

In memoriam Timothy Keller

02 Juuli 2023
In memoriam Timothy Keller

Juuni 2023 23.09.1950–19.05.2023 Hiljuti lahkus taevakoju üks kristliku kirjandusmaailma suurkujusid, pastor Timothy Keller. Tema surma puhul tegi USA endine president George W. Bush avalduse: „Mul on õnn, et sain teda tundma...

Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

02 Juuli 2023

Juuni 2023 Kolmainu Jumal, kes sa oled maailma ja inimkonna oma Poja kaudu lepitanud, halasta oma loodute peale, kes jälle sõdivad ja surma külvavad.Taas on tsiviilelanikud väheste võimuahnete juhtide poolt...

Pöördumine mehe ja naise vahelise abielu toetuseks

02 Juuli 2023
Pöördumine mehe ja naise vahelise abielu toetuseks

Juuni 2023 EKB Liidu aastakonverents, Tartus, 6. mail 2023 Austatud Eesti Vabariigi peaminister Kaja Kallas, Vabariigi Valitsus ja minister Signe Riisalo. Lugupeetud Eesti Vabariigi Riigikogu. Kallis Eestimaa rahvas.Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja...

Vaskmünt versus hõbemünt

02 Juuli 2023
Vaskmünt versus hõbemünt

Juuni 2023 Igor Raihhelgauz, Tallinna Vene EKB Kogudus Betaania Autori raamatust „Parem kui kuld. 2022“. Selles Piibli Õpetussõnade raamatu käsitluses on kaasanud rohkesti juudi rabide ja teiste vaimuinimeste vaatlusi.Targad jutustasid järgneva...

Vaimulike töötegijate kohtumised

02 Juuli 2023
Vaimulike töötegijate kohtumised

Juuni 2023                       Koroonaaastate pausi järel kutsus Liidu juhatus eakad vaimulikud töötegijad koos abikaasadega Tartu Eluringikeskusesse. Keskuse juhataja Ines Kerikmäe...

Suvele vastu palvemeelsuses

02 Juuli 2023
Suvele vastu palvemeelsuses

Juuni 2023 Maia Bubnov, Pärnu Immaanueli kogudus Viimasel ajal heliseb mu mõtetes ja südames Pauluse innustus: Palvetage püsivalt, valvake tänupalves! (Kl 4:2). Ehkki võin end sageli leida palvetamas, on mulle veelgi...

Õigus siduda ja lahti päästa

02 Juuli 2023
Õigus siduda ja lahti päästa

Juuni 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud Jeesuse sõnum PeetruseleKord ütles Jeesus Peetrusele: Ma annan sulle taevariigi võtmed, ja mis sa iganes kinni seod maa peal, see on seotud ka taevas,...

Linke