Jõuluseiklus Vao küla lastele läks kõigile korda

02/2016 20 vao karmel2
Mattias Einstein, Rakvere Karmeli kogudus
Fotod Elerin Rohumets

Virumaa Kutse Koolis oli meie Rakvere Karmeli õppegrupi ülesandeks korraldada üks eriline laste jõulupidu. Me organiseerime teemapidudena toimuvaid lastekaid kord kuus ja need kannavad nime POP kohvik. Kuid seekord oli meie südames kaasata ka Vao küla pagulaskeskuses elavaid lapsi. Mõeldud-tehtud, ja me asusime organiseerima sündmust, mis läheks korda nii Vao elanikele kui ka Rakvere lastele.

Meile tulid appi Rakvere Reaalgümnaasiumi õpilased, kes olid koolis võtnud kogukonnaprojekti kursuse.

Esmalt seadsime meeskonnaga paika ürituse eesmärgi, milleks sai – barjääride lõhkumine Vao elanike ja meie ühiskonna vahel ning jõulu- ehk Jeesuse sünniloo edasirääkimine. Meie sooviks oli edastada jõulusõnumit lastele mõistetavalt, näitlikult ja mängulise seikluse läbi. Selline eesmärk viis meid ideeni, et peaks korraldama interaktiivse näidendi, kus ka lapsed, kes eesti keelest veel aru ei saa, võiksid läbi tegevuste, mängude, meisterdamise ja laulude saada kõneka pildi esimesest jõuluööst.

Kogu meeskonna mõttetööst sündis lühinäidend, kus ingel Gabriel käis koos lastega vaatamas, kuidas Joosep ja Maarja said Jumalalt ilmutuse, kuidas karjased nägid ingleid ning kuidas sündis meie Kuningas. Näidendi sisse olid kombineeritud mitmed mängud, laulud ja tegevused. Seikluse lõpuks tuli Jeesusele kingitust tooma ka jõuluvana, kes tuletas lastele meelde, et jõulude puhul on kõige olulisem just Jeesus-laps ja alati on parem tunne teistele kinke anda, kui neid ise saada.

Üllatusena said kõik lapsed kingituse – see lisas palju rõõmu ja elevust. Lisaks põhimeeskonnale, mis koosnes koguduse lastetöö meeskonnast ja vabatahtlikest, tulid meile appi Rakvere Reaalgümnaasiumi õpilased, kes olid koolis võtnud kogukonnaprojekti kursuse. Meie ürituse korraldamisel vabatahtlikena kaasas olles said nad ka oma kooliülesande lahendatud.

Peale mitmeid kohtumisi meeskonnaga sai meie plaan valmis. Eelõhtul asusime koguduse sisekujundust oluliselt muutma, et teha kogu olustik näidendi jaoks võimalikult eluliseks ja et lastel tekiks juba ruumi sisse astudes tunne, nagu oleksid nad just 2000 aasta tagusesse Iisraeli sattunud. Tänu usinale meeskonnale ja vabatahtlikele olid järgmiseks päevaks valmis eraldusseinad, mis tekitasid vajalikud käigud, koridorid ja ruumid, kus näidend aset pidi leidma. Seikluse päeval mängisime näidendi mitu korda läbi, harjutasime bändiga lugusid, leidsime selga toredad kostüümid. 20 vao karmel1

Juba lõunaks olid külalised kohal. Lapsi tuli kokku 56, mis oli meie kõigi ootustest rohkem. Alustasime näidendiga ja kogu programm õnnestus, vastavalt kavandatule, kenasti. Kuna meie varasem kokkupuude põgenike lastega oli puudulik, siis ei osanud me arvestada nende väikeste piduliste topeltkoguses energia ja emotsionaalsusega. Õnneks on meie lastetöö meeskond piisavalt kogenud ja me tulime kõigi külaliste võõrustamisega lahedalt toime.
Tagasiside, mida me pärast lapsevanematelt ja Vao elanikelt saime, oli rõõmustav. Hea oli selle organiseerimise ja teguderohke aja lõpul kuulda, et kõik see läks inimestele hinge ning Jumal puudutas laste ja nende vanemate südameid. Usume, et Jumal saab tegutseda väga erineval viisil ja meie väike jõuluseiklus oli ka üks võimalus selleks.

Julgustame kõiki panustama lastesse ja võtma aega, et näidata ning rääkida neile rõõmusõnumit Jeesusest, kes tahab olla nende jaoks iga päev olemas. Soovime teile lennukaid ideid ja unistusi ning jõudu nende täitmiseks, et teenida meie maa lapsi parimal moel.