Piibli ristsõna lahendamine

11/2014 25 tk ristsona

Pühapäevase jumalateenistuse järel, 8. novembril, vahetasid mitmed Mooste koguduse liikmed muljeid ajakirja Teekäija kohta. Selgus, et enamus loeb liidu häälekandja kõik artiklid suure huviga läbi. Parajaks pähkliks osutub aga igas numbris olev Piibli ristsõna. Üks õde teatas, et tema ei pane enne pliiatsit käest, kui on oma koju tellitud eksemplaris lahenduse leidnud ja nii on see olnud tal juba üle kümne aasta. Teistes äratasid huvi küll ristsõnas sisalduva piiblisalmi kohta esitatud küsimused ja eelmise numbri ristsõna vastused, samas aga ei edenenud lahendamine. Probleemiks on eelkõige see, et Eesti Piibliseltsi viimane väljaanne on eestimaalastele kasutada küll juba 17 aastat, aga mitmetele on tuttav vaid varasemate tõlgete sõnastus. Seepeale jagati omavahel neid esmaseid nippe, kuidas ristsõna lahendamist alustada ja edasi liikuda.