Otsing

11/2017 13 6ike valdur
Erki Tamm ja Joosep Tammo misjoniorganisatsiooni Kingfisher materjalide põhjal


IMEDE TEGIJA

Kui jüngrid olid Jeesuse juures juba mõnda aega õppinud ja näinud tema imetegusid, lähetati nad tegema sedasama. Nii Matteuse, Markuse kui Luuka evangeeliumid jutustavad, kuidas saadetakse õpitut praktiseerima 12 ja hiljem juba 72 jüngrit.

See polnud 2+2 selgeksõppimine, vaid kogu nende olemuse muutumisprotsess. „Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel, ja me nägime tema kirkust nagu Isast Ainusündinu kirkust, täis armu ja tõde” (Jh 1:14). „...me oleme tema suurust näinud oma silmaga. Sest ta sai au ja kirkust Jumalalt Isalt, kui ilmvõrratult kirkuselt kostis talle hääl: „See on minu armas Poeg, temast on mul hea meel!”” (2Pt 1:16j). Tajudes Jeesuse suhet Isaga, kogedes ta õpetuse meelevalda ja imetledes tema tegutsemist, kasvas jüngrite usk samm-sammult.

Mind on vaimustanud 72 jüngri naasmisele järgnenud vestlus (Lk 10). „Issand, ka kurjad vaimud alistuvad meile sinu nime mõjul,” rõõmustavad jüngrid. Seda oligi Jeesus neid tegema saatnud ja jüngreid läkitades tema ka varustas neid, andes meelevalla alistada vaimumaailmas kõik Jumala tahtele (Mk 6:7). Evangeeliumi lõpus korratud läkituses öeldakse, et uskujaid saadavad tunnustähed (Mk 16:15–20).

Kuidas käivad need analoogiad meie kohta? Esiteks, ka meie usk saab sisu, kui laseme Jeesuse oma ellu. Siis hakkame nägema, mida me enne patus elades ei näinud ega mõistnud. Evangeeliumi tunnistused Jeesusest on meie õppematerjal. Jumal tegutseb maailmas samadel printsiipidel läbi aegade.

Teiseks, elav Jumal kõneleb. Jeesus kuulis Isa rääkimas ja jüngrid olid selle tunnistajad. Peale Püha Vaimuga täitmist hakkasid nemadki tajuma üleloomulikku juhtimist (Ap 5:20, 7:55; 8:29; 9:4 jne). Jumala tahe on ilmutatud tema sõnas, kuid tema suhtlusarsenal pole piiratud kirjasõnaga. Olen seda kogenud Jumala sõna palves läbi „mäletsedes”, loetut isiklikult vastu võttes, Püha Vaimu märguandeid otsides (1Kr 2:10–12).

Kolmandaks, Jeesus läkitas kõigi aegade jüngrid viima Kuningriigi evangeeliumi kogu loodule. Kadunud pojad ja tütred peavad saama teada, et Isa ootab ning tahab jagada nendega oma parimat. Kui oleme ise kogenud Isa armastust, siis ei saa me jääda neid inimesi vaid kirikusse ootama. Oleme ju iga päev nende keskel – tööl, koolis, kohvikus, kodus. Kuula nende küsimusi, pane tähele vajadusi ja tee, mida Jeesus tegi. Tema on sind volitanud ja Püha Vaimu kaudu varustanud.

Loomuliku elu keskel saab Jumala üleloomulik sekkumine Jeesuse järgijate kaudu tunnistuseks Kuningriigist – õigusest ja rahust ja rõõmust Pühas Vaimus (Rm 14:17).

Imed on alati tekitanud hämmeldust, aga ka küsimusi. Alates valgustusajast püüti kõike mõistusega seletada, imede võimalikkuses kaheldi. Näiteks väideti, et Jeesus kasutas tervendamisel sugestiooni vms. Sellised hinnangud lähtuvad parajasti valitsevatest arusaamadest looduse ja loomuliku kohta.

Pühakiri ütleb aga, et Jumal on loonud taeva ja maa, temal ei ole ükski asi võimatu (Jr 32:17). Kõik siin maailmas, nii korralised kui erakorralised sündmused, kuulutavad Jumala au. Teatud perioodidel sündis suuremaid ja erakordsemaid asju – Iisraeli rahva rännakul Egiptusest tõotatud maale, kohtumõistjate ja Eelija-Eliisa ajal. Enne Issanda päeva tõotatakse imesid ja tunnustähti looduses (Jl 3:3j; Ap 2:19j).

Jeesuse imeteod – haigete tervendamine, leibade paljunemine, vee veiniks muutmine, järvel kõndimine, tormi vaigistamine jne – on tunnustähed ja märgid kellegi suurema ligiolust. Jumal saatis oma Poja, kes võidutses patu ja surma „loodusseaduste üle” (Rm 8:2).

Uskujaile on tõotatud, et ka nende elu saadavad tunnustähed (Mk 16:17). „Tõesti, tõesti, ma ütlen teile, kes usub, see teeb neidsamu tegusid, mida mina teen, ja ta teeb nendest hoopis suuremaid, sest mina lähen Isa juurde” (Jh 14:12). Jumal ise kinnitas apostlite kuulutust tunnustähtede ja imedega (Hb 2:4). Need imed sündisid tulevase maailma väest ega lõppenud apostlite ajaga.

Kuid arvestada tuleb sellega, et imetegijaid ja imesid tuntakse kõigis religioonides, ka kaasaegses uuspaganluses. On „valeimesid” ja „valetunnustähti” (2Ts 2:9; Ilm 13:13). Seepärast peame alati küsima, kas imed, mida me usuteel kogeme, teenivad meie lunastust ja austavad Jeesust Kristust.

Uudised

Oleviste kahe pastori ordineerimine

28 Detsember 2023
Oleviste kahe pastori ordineerimine

Detsember 2023  Kaks aastat tagasi, 1. advendipühapäeval seati Oleviste koguduses pastoriteks Teet Uuemõis (56) ja Rait Tõnnori (35), kelle kõrval seisavad ustavad abikaasad Külli ja Hanna-Emilia. Ordineerimine toimus samuti 1. advendil, 3. detsembril 2023. Jumalateenistusel jutlustasid EKB...

Rohi mure wastu

28 Detsember 2023

Detsember 2023Andres Tettermann, Teekäija asutaja 120 aastat tagasi Kui waikib ilma kära,Öö wõtab hõlma sind,Siis algab muremüraJa peletab su und.

2023-7-detsember

28 Detsember 2023
2023-7-detsember

SISUKORD EKB Liidu tööharude jõulutervitusedRainis tõusis sõltuvuste küüsist Jumala kuningriigi kuulutajaks! Mari-Vivian EllamJeesus alustab kuulutamist Mt 4:12–17Jõulud juhatavad teed päriskoju Ermo JürmaValtrik ja Marlen kutsuvad võõraid oma jõululauda Hele-Maria KangroJõulude fenomen...

Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

28 Detsember 2023
Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

Detsember 2023  Kolmainu Jumal, kes sa oled maailma ja inimkonna oma Poja kaudu lepitanud, halasta oma loodute peale, kes jälle sõdivad ja surma külvavad.Taas on tsiviilelanikud väheste võimuahnete juhtide poolt...

Palve Lähis-Ida inimeste eest

28 Detsember 2023
Palve Lähis-Ida inimeste eest

Detsember 2023  Oktoobri alguse sündmused Lähis-Idas on väga murettekitavad. Kõigis neis maades – Iisraelis, Palestiinas, Gazas ja Liibanonis – on ka meie baptistikogudused. Euroopa Baptistiföderatsioon on neil päevadel olnud kontaktis...

Eesti Piibliseltsi jõulumargid 2023

28 Detsember 2023
Eesti Piibliseltsi jõulumargid 2023

Detsember 2023 Jaan Bärenson, Eesti Piibliseltsi peasekretär Eesti Piibliselts tähistas lõppeval aastal oma asutamise 210. aastapäeva.Piibliselts on kutsutud Jumala sõna tõlkima, tõlgendama, trükkima, ette lugema ja välja jagama. Paljude maade piibliseltsid...

EKB Liidu koguduste osadusvõrgustik 2024

28 Detsember 2023
EKB Liidu koguduste osadusvõrgustik 2024

Detsember 2023 Kaisa Tamme, EKB Liidu sekretär 1. 3D Kogudus ‒ Tallinna Piibli Kogudus2. Antsla EKB Kogudus ‒ Võru Baptisti Kogudus3. Avispea Vabakogudus ‒ Vormsi Rälby Baptistikogudus4. Eikla Priikogudus ‒ Viljandi...

Et lapsed teaksid jõulude tõelist tähendust

28 Detsember 2023

Detsember 2023Eliisa Ladva, LNK lastetöö Küünlaleegid heidavad akendele säravat valgushelki, ahjus küpseb jõulupraad ja kaminas praksub tuli – kogu kodu on täis jõuluhõngu, lapsed ja lapselapsed on peagi külla tulemas....

Jõulupalve

28 Detsember 2023

Detsember 2023 Jumal!Sina oled see, keda ma ootan;see, kes võid minu elu headuse teele pöörata.See, kes teed mind elavaks.see, kes sünnid mu südames uuesti ja nii võid teha jõulud minus...

Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2023

28 Detsember 2023
Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2023

Detsember 2023  Armsad kaasmaalased!„Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel“ (Jh 1:14). Taas rõõmutseme selle üle, et Jumal on Armastus ja armastab meid. Lausa nii palju, et Ta on...

Linke