Juubeliaasta mosaiik

02/2018

Eesti Vabariik 100 puhul koondas Teekäija ühe pildi meie koguduste hetkeolukorrast. Neli inimest, kes on sündinud vastavalt 25, 50, 75 ja 100 (vaata artikkel: „Valter Karp on vanem kui Eesti Vabariik”) aastat tagasi, kirjeldasid möödunud aastate sündmusi ja sõnastasid oma tuleviku rõhuasetusi.22 mihkel rehepapp

Mihkel Rehepapp, 3D Kogudus

Eelmisel aastal toimus koguduse keskel palju sündmusi, kus kogesime, et Jumal puudutas nii koguduses kui ka väljaspool kogudust olevaid inimesi. Nendest erilisimaks nimetaksin Võimaluste Festivali, kus sadakond inimest veetsid koos neli sisukat päeva, mille haripunktiks oli viimasel päeval ristimine. Tänu Jumalale! Ristitud sai 14 inimest, mis oli selge Jumala õnnistus nii meie kogudusele kui kogu Kuningriigile tervikuna.
Olles näinud viimastel aastatel seda, kuidas Jumal on kasvatanud nii koguduseliikmete kui ka regulaarselt koguduse üritustest osavõtjate arvu, on kindlasti vaja veelgi enam mõelda uute juhtide jüngerdamisele. Oleme näinud, et see on üks olulisematest võtmeteguritest koguduse kasvu juures. Sellest inspireerituna alustasime viimasel sügisel koguduses juhtimiskooliga „Vedur”, mille lõpetajatest saavad tulevased juhid. Usun, et see on kindlasti midagi, millele peame kogu kogudusega ka järgnevatel aastatel tähelepanu omistama.

22 tiina kivastik Tiina Kivastik, Tartu Salemi kogudus

Mul on päris raske välja tuua üht sündmust koguduse elust, mis eristub eredalt teistest. Aasta on olnud töine, erinevaid üritusi ja kogunemisi on olnud hulgi. Pigem võiks aasta eredaima momendina minu jaoks välja tuua hoopis protsessi – uue sündimise. Nimelt ühest „juhuslikust” koosmängust pillidel on tänaseks tekkinud väike instrumentaalkoosseis noortest muusikutest, kes teenib kaasa koguduse jumalateenistustel. Tagasi vaadates on siin näha Jumala juhtimist, kuidas ühest väikesest seemnest kasvab uus taim.
Minu suurimaks sooviks on, et kogudusest ei kaoks päriselt ära klassikaline muusika. Saan väga hästi aru, et igal kogudusel on oma muusikaline eelistus, kuid sellegipoolest tundub kogudusliku muusika vallas olevat veel „põllusse peidetud aardeid”. Selle all pean silmas, et koguduse muusikaelu peaks olema mitmekülgsem. Igatsuseks on, et klassikaline koori- ja instrumentaalmuusika võiks jätkuvalt rikastada meie koguduste muusikaelu. Olen kindel, et mitmehäälselt lauldes ja erinevaid instrumente mängides saame Jumalat sama hästi kiita kui nn ülistusmuusikat tehes.

Raivo Kaustel, Saue vabakogudus 22 raivo kaustel

Eesti 100 äratab aukartust – nimelus täitub selline number vaid üksikutel.
Vabaduse saabudes avas Jumal palju uksi. Tundsin toona enda vähest ettevalmistust, aga toimida tuli oma oskuste piires. Palusin et Jumal viiks mind kokku piirkonna võtmeinimestega. Aga kuidas?
Ühel sügisõhtul hääletas teel keegi inimene. Jumal andis märku peatuda. Mu kaassõitjaks osutus Risti kultuurimaja direktor. Küsisin, kas võiks kasutada nende ruume? Korraldasime seal suure ürituse. Edasi saime pidada usuõpetuse tunde koolis, lasteaias pühapäevakooli, kõnelda vanadekodus.
Jumalal on oma ajad. Olen tänulik 59 usueluaasta eest ja oma isa eest, kes palus mind Jumala hoolde juba siis, kui oli kolmeaastane.
Olenemata sellest, mis toimub meie ümber, on vaid Jeesus iga inimese jaoks „tee, tõde ja elu”.
Pühakiri käsib palvetada ülemate eest, aga Jumal annab õpetussõnu ka lapsesuu kaudu. Hiljuti viisin kolmeaastase lapselapse lasteaeda. Lahkudes ütles ta: „Kuule, vanaisa, sõida ettevaatlikult, libe on, võid libiseda ja kukkuda!” Aitäh meeldetuletuse eest!
Kogudusena palvetame Saue linna pärast ja otsime viise, kuidas siin evangeeliumi edasi anda.