Eesti Piibliseltsi jõulumargid 2016

12/2016

Jõulukuul möödub Eesti Piibliseltsi töö taastamisest 25 aastat.
Üks hea inimene jutustas oma elust. Lapsena oli ta koos vanematega Komimaal Inta linnas. Kodumaalt oli neil kaasas Eduard Wiiralti illustratsioonidega Eduard Tennmanni „Usuõpetuse lugemik“. Nende piltide kaudu tekkis huvi Piibli maailma lähemalt tundma õppida. Pühapäeviti mitmete eesti lastega ühe vana pastori juures piiblitunnis käies sai ta elule suuna. On ime, kuidas Jumala sõna 1950. aastatel asumisele saadetute hulgas levis. Piiblilugudel on tänagi meile palju öelda.

Oleme südamest tänulikud kõigile, kes on piiblitööle oma annetuste ja eestpalvetega kaasa aidanud. Teie abiga soovime jätkata koostööd hõimurahvastega, levitada kristlike raadiote kaudu teavet piiblitööst ning hoolitseda edaspidigi Piibli tõlkimise, väljaandmise ja levitamise eest.
Meie jõulumargid ilmusid esmakordselt 1996. aastal.