Otsing

August 2022 18 jael
Jael Puusaag, Keila kogudus, kokkuvõte oma KUSi lõputööst

Piiblitegelastest rääkides tulevad kõigile kohe meelde kuulsad nimed: Aabraham, Mooses, Taavet, Peetrus ja Paulus. Loeme nende lugusid ja leiame, et meie elud nii pühade meeste kõrvale ei sobitu. Jälgime piiblilugusid kui muinasjutte kaugetest aegadest, mis meie elude reaalsusega ei sobitu. Mina tegin oma Kõrgema Usuteadusliku Seminari lõputöö projektina audioraamatu „Piibli tavalised kangelased: 50 jutustust argipäevaõhtuteks.“ Selle juurde kirjutasin teoreetilis-analüüsiva töö: andsin ülevaate jutustuste kasutamise võimalustest ja narratiivsetest lähenemistest teoloogias ning analüüsisin projekti läbiviimist.

Kes on „tavalised kangelased“?
Minu raamatus on kokku 50 jutustust Piibli inimestest, kellest tavaliselt palju ei räägita. Lood jagunevad viide gruppi: 1) suurte kangelaste vaiksed aastad; 2) naised ja emad; 3) oma igapäevatöö tegijad; 4) märkamatuks jäävad kõrvaltegelased ja 5) teiste poolt põlatud. Kõik raamatus kasutatud piiblitegelased on minu poolt aastatel 2017–2020 erinevates kogudustes peetud jutluste näited. Kui 2020. aasta sügisel koroonakriisi tõttu töötuks jäin, tekkis mõte käsikirjalisi jutluste konspekte digitaliseerida. Tegin nimekirja kõigist näidetena kasutatud piiblitegelastest ja nägin, et nad jagunevad ülalnimetatud viide gruppi. Mul oli korraga käes palju vaba aega, nii otsustasin kirjutada lühikestest jutlusenäidetest lihtsas keeles ja ilukirjanduslikus stiilis pikemad lood. Stiili eeskujuks võtsin Aare Tamme piibliteemalise romaani „Siimon Selootes“.
Mõnest mu raamatu tegelasest räägitakse Piiblis ainult paari lausega. Näiteks, keegi lesknaine tõi ühel päeval templi ohvrikarpi oma annetuse – ja Jeesus juhtus seda nägema. Rohkem ei tea meie selle naise elust midagi. Ometi loeme lugu nüüdki veel kõikjal üle maailma, sest see sündmus jäädvustati Pühakirja teksti. Pühapäevakoolides räägitakse lugu pidalitõbisest Naamanist, kelle prohvet Eliisa tervendas. Enamasti jääb märkamatuks loo teine peategelane: väike sõjavangist orjatüdruk, kes rääkis oma isandale võimalusest Iisraeli jumalamehelt abi otsida. Kõik teavad Moosest kui suurt jumalameest, aga ainult vähesed väärtustavad tema äia Jitro panust. Mooses oli 40, kui ta Jitro koju tuli – ja 80, kui ta alustas oma suurt tööd. Vahepealsed 40 aastat oli Jitro tema põhiline (või ainuke?) õpetaja. Seda nimekirja võiks veel pikalt jätkata.
Mina valisin Piiblist teadlikult inimesed, kes tunduvad kuidagi „tavalised“. Nende elust jäädvustatud sündmused toimusid argielu askelduste keskel ja kajastasid sageli vaid ühte päeva. Võtsin Piiblist kõik nende kohta leiduva materjali ning otsisin taustainfot geograafiat ja tollast olustikku kajastavatest raamatutest. Seejärel kasutasin oma kujutlusvõimet, et koostada terviklikud jutustused: kuidas võis elu välja näha nende endi silmade läbi vaadatuna. Iga loo juures toon välja ka ühenduse tänapäevaga: mida võime meie nendest piiblitegelastest õppida. Teiste sõnadega, olen loonud pildid mineviku olustikust, samas seostades neid meie elude praeguse reaalsusega. Raamatu lõppu lisasin näidispiiblitunni kava: selle abiga võib igaüks uurida kasutatud piiblilugusid just nii sügavalt, kui ta ise tahab.

Olen loonud pildid piiblitegelaste maailmast ja seostan neid meie elude reaalsusega.

Audio- ja paberraamat 19 piibli tavalised
Mu raamat läks kõigepealt eetrisse audioraamatuna Pereraadios. „Piibli tavalised kangelased“ jooksis järjejutuna igal tööpäeval viie nädala jooksul, jaanuari lõpust veebruari lõpuni. Lugesin teksti ise sisse ja tehnilist poolt aitas teostada Tallinna Pereraadio töötaja Margit Prantsus. Nüüd on järjejutt järelkuulatav Pereraadio arhiivist.
Soovisin oma teost esitada just audioraamatuna, sest sellisel viisil on mul võimalus edastada oma sõnum kiiresti ja lisakuludeta laiale kuulajaskonnale. Kuna raadio mängib tavaliselt teiste tööde taustal, jõuaksid jutustused Piibli inimeste tavaelust kohe just kuulajate argiaskelduste keskele. Sain oma lugudele kuulajatelt üllatavalt palju positiivset tagasisidet. Osa neist samastasid ennast jutuks olnud piiblitegelastega. Teised nägid võimalusi jutustuste jagamiseks oma lähedastega. Minu jaoks parim tagasiside tuli ühelt vanemalt proualt. Tema viinasõbrast naabrimees helistas just siis, kui proua raadiost järjejuttu kuulas. Ta pani telefoni raadio kõrvale ja lasi naabril ka kuulata. Lugu rääkis Maarja Magdaleenast. Loo lõppedes oli naabrimees kommenteerinud: „Kui tema sai puhtaks, võib minul ka lootust olla.“ Kui see tagasiside oleks jäänud ainukeseks, oleks juba seegi olnud raamatu kirjutamise vaeva väärt.
Paberraamatu tegemise idee tuli raadiokuulajate palvel. Võtsin ühendust Allika kirjastusega ja pakkusin oma käsikirja. Tulemus oli üllatavalt positiivne: käsikiri võeti rõõmuga vastu ja raamat valmis erakordselt kiiresti. Käisin valminud raamatutel järel just oma lõputöö eelkaitsmise päeval! Jumala ajastus on alati hämmastavalt täpne! Nüüd on võimalik mu raamatuid „Piibli tavalised kangelased“ osta nii Allika kirjastuse e-poest kui Rahva Raamatu ja Apollo poodidest üle Eesti.

Sümboolse tähendusega jutustused aitavad kergemini edastada valusat ja tundlikku infot.

Miks üldse kasutada jutustusi?
Sageli kohtan suhtumist: jutustused on ebateaduslik meetod laste lõbustamiseks. Tegelikult on narratoloogia ehk jutustusteadus juba aastakümneid eraldi teadusharu. Oma lõputöö teoreetilises osas annan ülevaate narratiivsetest lähenemistest teoloogias. Narratiiviteoloogia põhiväide on, et terve Piibel on üks terviklik jutustus Jumala tööst. Narratiivne misjoniteoloogia rõhutab, et meie eludki on osa Jumala suurest loost. Mitte meie ei tee Jumalale misjonit, vaid Jumal kasutab meid oma missioonis – ja see hõlmab kogu me elu. Narratiivne eksegees edastab uurimustulemused kuulajatele lihtsamini mõistetaval viisil, sidudes faktid kokku terviklikuks jutustuseks. Nii on teadusliku töö leidudel palju suurem audients ja seega info edastamise kasutegur kasvab. Narratiivne jutlus on üles ehitatud jutustuse põhimõttel: selge alguse, teemaarenduse ja lõpuga.
Uurisin veel jutustuste kasutamist õpetamismeetodina. Jutustused tõmbavad kiiresti tähelepanu, sest nad sütitavad inimlikku uudishimu. Nad jäävad hästi meelde, sest loo detailid tekitavad kuulajates emotsionaalseid reaktsioone ja käivitavad mälestusi varasematest kogemustest. Jutustustega edastatud uut infot on lihtsam talletada, sest ajus tekib palju seoseid varemõpituga. Sümboolse tähendusega lugu või näide kellegi teise elust aitab edastada valusat ja tundlikku infot. Prohvet Naatan kasutas Taaveti noomimiseks mõistujuttu ning Jeesus vastas rasketele küsimustele tähendamissõnadega.
Et olla lugejate suhtes aus ja esitada tulemusi teaduslikule tööle sobival neutraalsel viisil, olen oma lõputöös välja toonud ka jutustuste kasutamise nõrgad küljed. Iga hea asjaga võib valesti minna, lugude rääkimisega samuti. Läheme liiga jutukaks, kasutame konteksti mittesobivaid näiteid või liiga pinnapealseid tõlgendusi. Näidetena kasutatud jutustused peavad olema teemaga seonduvad, selged, lühikesed ja tabavad. Vastasel juhul kuulajate fookus hajub ja nad arvavad, et loengupidaja lihtsalt lõbustab neid.

Kokkuvõte
Minu jaoks oli kogu lõputöö projektiga tegelemine põnev ja loominguline protsess. Avastasin uuesti, kui palju räägib Piibel tegelikult tavalistest inimestest ja nende argielu võitlustest. Tundub, et Jumalale on aegade algusest peale meeldinud kasutada pealtnäha nõrku inimesi ja tavalisi olukordi, et oma nimele au tuua! Julgustagu see meidki!
Minu lõputöö täistekst on leitav Kõrgema Usuteadusliku Seminari kodulehelt, vilistlaste nimekirjast. See on seal kahes osas. Minu nimele klõpsates tuleb lahti mu teoreetilis-analüütiline töö „Audioraamat „Piibli tavalised kangelased: 50 jutustust argipäevaõhtuteks.“ Lõputöö projekt: audioraamatu koostamine, raadioesitlus ja analüüs“ (juhendaja Toivo Pilli, PhD).
Nime järel sulgudes olevale lingile klõpsates avaneb ka Pereraadio kodulehelt järelkuulatav audioraamat.

Uudised

2023-7-detsember

28 Detsember 2023
2023-7-detsember

SISUKORD EKB Liidu tööharude jõulutervitusedRainis tõusis sõltuvuste küüsist Jumala kuningriigi kuulutajaks! Mari-Vivian EllamJeesus alustab kuulutamist Mt 4:12–17Jõulud juhatavad teed päriskoju Ermo JürmaValtrik ja Marlen kutsuvad võõraid oma jõululauda Hele-Maria KangroJõulude fenomen...

Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

28 Detsember 2023
Palve Ukraina ja Venemaa inimeste eest

Detsember 2023  Kolmainu Jumal, kes sa oled maailma ja inimkonna oma Poja kaudu lepitanud, halasta oma loodute peale, kes jälle sõdivad ja surma külvavad.Taas on tsiviilelanikud väheste võimuahnete juhtide poolt...

Palve Lähis-Ida inimeste eest

28 Detsember 2023
Palve Lähis-Ida inimeste eest

Detsember 2023  Oktoobri alguse sündmused Lähis-Idas on väga murettekitavad. Kõigis neis maades – Iisraelis, Palestiinas, Gazas ja Liibanonis – on ka meie baptistikogudused. Euroopa Baptistiföderatsioon on neil päevadel olnud kontaktis...

Eesti Piibliseltsi jõulumargid 2023

28 Detsember 2023
Eesti Piibliseltsi jõulumargid 2023

Detsember 2023 Jaan Bärenson, Eesti Piibliseltsi peasekretär Eesti Piibliselts tähistas lõppeval aastal oma asutamise 210. aastapäeva.Piibliselts on kutsutud Jumala sõna tõlkima, tõlgendama, trükkima, ette lugema ja välja jagama. Paljude maade piibliseltsid...

Et lapsed teaksid jõulude tõelist tähendust

28 Detsember 2023

Detsember 2023Eliisa Ladva, LNK lastetöö Küünlaleegid heidavad akendele säravat valgushelki, ahjus küpseb jõulupraad ja kaminas praksub tuli – kogu kodu on täis jõuluhõngu, lapsed ja lapselapsed on peagi külla tulemas....

Jõulupalve

28 Detsember 2023

Detsember 2023 Jumal!Sina oled see, keda ma ootan;see, kes võid minu elu headuse teele pöörata.See, kes teed mind elavaks.see, kes sünnid mu südames uuesti ja nii võid teha jõulud minus...

Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2023

28 Detsember 2023
Eesti Kirikute Nõukogu jõululäkitus 2023

Detsember 2023  Armsad kaasmaalased!„Ja Sõna sai lihaks ja elas meie keskel“ (Jh 1:14). Taas rõõmutseme selle üle, et Jumal on Armastus ja armastab meid. Lausa nii palju, et Ta on...

Miks vajab jõulurahu meie palveid?

28 Detsember 2023
Miks vajab jõulurahu meie palveid?

Detsember 2023 Joosep Tammo, EKB Liidu vanematekogu esimees „Rahu“ on jõuluevangeeliumi ja jõululaulude lummav teema. Ometi kipub see meie elust ikka ja jälle kaduma. Miks? Ma ei räägi järgnevalt kaubandusest, pühadeaja...

Jumal andis oma ainusündinud Poja

28 Detsember 2023
Jumal andis oma ainusündinud Poja

Detsember 2023 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõud Sest nõnda on Jumal maailma armastanud, et ta oma ainusündinud Poja on andnud, et ükski, kes temasse usub, ei hukkuks, vaid et tal oleks...

Nick Vujicic – lootus sinu jaoks

28 Detsember 2023
Nick Vujicic – lootus sinu jaoks

Detsember 2023 Indrek Luide, Eesti Evangeelse Alliansi peasekretär Nicholas James Vujicic on mees, kes sündis ilma käte ja jalgadeta. Tema isa oli Serbias pastor, kuid kommunistliku tagakiusu eest pidi perekond kodumaalt...

Linke