Otsing

03/2014
kogudustele Eesti EKB Koguduste Liidus

KRISTUST KUULUTAV KOGUDUS

Meenutame tänuga veebruari 1884, mil Haapsalus asutati baptisti kogudus. See toimus samal talvel, mil kutsuti igavikku J. G. Oncken, kelle ristimisest ning esimese baptisti koguduse rajamisest Mandri-Euroopas möödub tänavu 180 aastat.

Haapsalu kogudus moodustus inimestest, kes olid saanud päästetud Läänemaa ärkamise käigus, mille Issand kinkis Rootsist läkitatud Jumala sõna kuulutajate teenimise läbi. Et ärganute hulk ei hajuks inimlike meeleolude ja segavaimude tuules, selleks paluti abi Peterburi Saksa baptistikoguduse vanemalt A. R. Schiewelt, kes aitas rajada koguduse ja ristis esimesed liikmed.

Nüüd, 130 aastat hiljem, tahame väljendada tänu ja rõõmu läbikäidud aastakümnetel kogetud armu eest, mida Issand on meile osutanud, ning inimeste eest, keda ta on kinkinud ja kasutanud. August Johannson, kelle sünnist möödus veebruaris 150 a, oli üks esimestest, kelle otsusekindlad sammud viisid koguduse rajamiseni ja kindlustumiseni. Paljude ustavate vendade ja õdede teenimise tulemusena ning ohvrite najal on kogudus saanud täita oma ülesannet kõigis ühiskondlikes oludes, milles ta on elanud. Õnnistusrikkad jäljed on jäänud Johannes Lipstoki, Gustav Ferdinand Nõlvaku, Jüri Nõlvaku jt teenimisest.

Ärganute hoolas piibliuurimine tõi neid tõdede juurde, kuidas Issandat järgida, ning selgitas, mis oli koguduse elus üksnes inimlik tava, mis aga Jumala sõna õpetus.
Oleme tänulikud koguduste osaduse ja koostöö eest liidus. Soovime tänagi koos teiste kogudustega järgida Jumala sõna kui lampi ja teejuhti usklike ja koguduse elus.

Usume, et meie kogudused saavad kuulutada Päästja Kristuse nime kõige paremini, tehes seda Uues Testamendis näidatud viisil ning Issanda Vaimu valgustusel ja jõul. Selleks taotlegem ja järgigem Jumala sõnast lähtuvaid põhimõtteid ning juhtnööre.

Kuna ärkamisliikumisele ja kogudusele on raskusi toonud põhjendamatult kõrge enesehinnang, siis taotlegem seda meelsust, mida hindab Jumala sõna.

„Ärge mõtelge kõrgilt, vaid laske end tõmmata madalate hulka! Ärge olge endi meelest targad!" (Rm 12:16). „Mõtelge iseenestes sedasama, mida Kristuses Jeesuses" (Fl 2:5).
Kui ärkamisliikumisele tõi korvamatut kahju võõrast allikast lähtuv vaim, siis taotlegem seda, mis lähtub puhtast taevasest allikast.

„Aga meie ei ole saanud maailma vaimu, vaid Vaimu, kes on Jumalast" (1Kr 2:12).

Kogudusele on kiusatuseks üle tähtsustada pimeduses käiva maailma poolt antud tunnustust. Selle asemel paistku jumalik valgus meist maailmale ning üle kõige hinnakem taevast tunnustust.

„Teie olete maailma valgus" (Mt 5:14). „Sest kes hästi peavad oma ametit, saavad tunnustuse ja rohkesti julgust usus Kristusesse Jeesusesse" (1Tm 3:13).

Maailm hindab inimest puuduliku mõõdupuu järgi – ühte teisega võrreldes. Usklikevahelise võistluvaimu asemel kasutagem väärikamat moodust vaimuliku kasvu ja teenimise innustamiseks – igatsust jäljendada taevast eeskuju.

„Teie olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie taevane Isa on täiuslik!" (Mt 5:48). „Võtke nüüd Jumal eeskujuks nagu armastatud lapsed, ja käige armastuses" (Ef 5:1–2). „Sest need, keda ta on ette ära tundnud, need ta on ka ette määranud saama tema Poja näo sarnaseks" (Rm 8:29). „Võtke mind eeskujuks, nagu mina võtan Kristuse!" (1Kr 11:1).
Vaimuliku ameti kandmisele võib vaadata kui võimalusele teostada enda visiooni ja broneerida aukohta. Jeesus toob meid tagasi jüngri kutsumuse juurde:
„Nõnda ärgu olgu teie seas, vaid kes iganes teie seas tahab saada suureks, olgu teie teenija" (Mk 10:43); „Kui keegi tahab käia minu järel, siis ta salaku oma mina ja võtku oma rist ja järgnegu mulle" (Mt 8:34).
Vaimulikes asjus on maise tarkuse liigne rõhutamine osutunud komistuseks suurema tarkuse taotlemisel ja kasutamisel.

„Kuna maailm Jumala tarkuses ei tundnud Jumalat ära tarkuse abil, siis oli Jumalale meelepärane päästa selle narri kuulutuse kaudu need, kes usuvad. Sest juudid nõuavad tunnustähti ja kreeklased otsivad tarkust, meie aga kuulutame ristilöödud Kristust, kes on juutidele ärrituseks ja paganaile narruseks" (1Kr 1:21–23).

Seepärast – armsad vennad ja õed – jätkakem meie Päästja ja Issanda järgimist ning suure misjonikäsu täitmist Temalt lähtuva armurikkuse varal. Kuulutagem Kristust, „kes on saanud meile tarkuseks Jumalalt ning õiguseks ja pühitsuseks ja lunastuseks, et läheks täide, nagu on kirjutatud: 'Kes tahab kiidelda, kiidelgu Issanda üle!'" (1Kr 1:30–31).

Armastuses,
Haapsalu Baptistikoguduse õed ja vennad
Haapsalus 9. märtsil 2014. a.

Uudised

2021-7-oktoober

08 November 2021
2021-7-oktoober

SISUKORD  Tartu Eluringikeskus kerkib jõudsalt Henri Lehtsaar Jeesuse kutsub jüngriks tölneri. Peeter Roosimaa Sulle piisab minu armust Ermo Jürma Sander Tulk vaimustub Vanast Testamendist Ermo Jürma Jumala sõna neljakordne väärtus...

Tartu Eluringikeskus kerkib jõudsalt

08 November 2021
Tartu Eluringikeskus kerkib jõudsalt

Oktoober 2021 Henri Lehtsaar, Eluringikeskuse projektijuht Rõõm on näha, kuidas unistus Tartu Eluringikeskusest võtab järjest konkreetsemat kuju. 21. septembril asetasime koos EKB Liidu juhtide ja Tartu Linnavalitsuse esindajatega hoonele nurgakivi. Eriline...

Jeesuse kutsele järgnemine tähendas Leevi elus väga suurt muutust.

08 November 2021
Jeesuse kutsele järgnemine tähendas Leevi elus väga suurt muutust.

Oktoober 2021 Peeter Roosimaa, Uue Testamendi õppejõudUus lugu (Mk 2:13–17), kus Jeesus kutsub jüngriks tölneri, jätkab patustele andestamise teemat. Seekord on tegevuspaigaks järveäärne ala, kuhu oli kokku tulnud suur rahvahulk, keda...

Sulle piisab minu armust

08 November 2021
Sulle piisab minu armust

Oktoober 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Me kõik oleme kuulnud mahlakaid loosungeid: Tugev nagu tammepuu!, Poisid ei nuta!, Ära ole mitte alasi, vaid haamer! Lööklaused, eriti mis on suunatud nn tugevamale...

Sander Tulk vaimustub Vanast Testamendist

08 November 2021
Sander Tulk vaimustub Vanast Testamendist

Oktoober 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Teekäija 3/2017 tutvustas Sind esmalt maalikunstnikuna. Selles pikemas usutluses saame lugeda Sinu teekonnast Kuressaare Siioni koguduse noortejuhiks. Kuhu on Su tee tänaseks jõudnud? Kas maalikunst elab?Tänaseks...

Jumala sõna neljakordne väärtus

08 November 2021
Jumala sõna neljakordne väärtus

Oktoober 2021 Allar Saard, Järvakandi Uue Alguse kogudus Jumala sõna väärtust kirjeldades öeldakse, et see on: igapäevaseks lugemiseks, vaimulikuks toiduks, usus kasvamiseks, julgustuseks, lohutuseks, nõuandjaks, tarkuse saamiseks, sünnipäevakaardile salmi leidmiseks jne....

Koguduste tegus juhtimine

08 November 2021
Koguduste tegus juhtimine

Oktoober 2021 Lev Bannikovi kokkuvõte oma KUSi lõputööstUsun, et igale Teekäija lugejale kõlab loogiliselt, et kus on kogudus, seal on ka pastor või kui parasjagu ei ole, siis kindlasti võiks olla....

Väike kogudus ja suur maailm

08 November 2021
Väike kogudus ja suur maailm

Oktoober 2021 Ermo Jürma, Teekäija toimetajaFotod: Evelyn Põldsaar, Kadi Tingas, Helina Voogne Oktoobri algul sõitsin Mooste koguduse meeskonnaga Tallinna suurte ootustega, sest oleme väike kogudus ja teema „Väike kogudus ja suur...

Vaim, hing ja ihu olgu hoitud laitmatuna

08 November 2021
Vaim, hing ja ihu olgu hoitud laitmatuna

Oktooober 2021 Kristlasest psühholoog Karmen Maikalut intervjueeris Miikael Johan TammVestlesin tunnustatud kristlasest psühholoogi ja pereterapeudi Karmen Maikaluga vaimse tervise teemadel. Karmen on töötanud psühholoogina alates 2000. aastast ning võtab kliente vastu...

Jumala kõnetus on meie kohustus ja vastutus

08 November 2021
Jumala kõnetus on meie kohustus ja vastutus

Oktoober 2021 Britt Normet, Viimsi vabakogudus Juba teine palve- ja koristuspäev „Hoiame loodut!“ toimus 19. septembril. Kõik sai alguse kolm aastat tagasi, mil leidis aset liikumisest „Teeme ära!“ välja kasvanud maailma...

Linke