Otsing

September 2022 12 toivo salemis
Toivo Pilli, Tartu Salemi koguduse pastor

Olen olnud pastor üle 30 aasta. Alustasin siis, kui sain 26-aastaseks. Kogudus valis mind juba mõni kuu varem. Muidugi on vaimulikul konkreetsed tööülesanded: jutlustamine, hingehoidlikud vestlused, külastused, vaimulikud talitused, kogukonnaga suhtlemine, kirjutamine. Dokumendid tuleb samuti korras hoida. Kuid on veel midagi – koguduse õhkkond. Juhil on selle kujundamisel suur ülesanne. Millist koguduse kultuuri olen püüdnud luua; millist meeleolu, mis ilmneb tundetasandil, peegeldades jumalariigi tegelikkust? Sellest mõne sõnaga allpool räägingi.
Olen püüdnud luua sõbralikku ja kutsuvat õhkkonda. Pean seda väga oluliseks. Seda ei saa asendada õpetuslike seisukohtade või innukate usuväljendustega. Millise keskkonna me loome oma sõnade, tegude ja hoiakutega? Kas see võimaldab järeldada, et need inimesed „on olnud koos Jeesusega“? Et seda kogedes saaks öelda: ma olen mõistnud paremini, milline on jumalariik! Olen suunanud koguduse liikmeid töötama enda isiksuse arendamisega ja iseloomu kujundamisega, et võita tagarääkimist, minnalaskmist, halvasti ütlemise ja nurisemise harjumusi. Loobuma etteheitvast kõneviisist! Teiste ja iseenda suhtes. Jumala abiga.
Mul ei lähe kunagi meelest ühe inimese kommentaar aastaid tagasi. Ta ütles, et kui ta kirikusse tuli, siis ei saanud ta millestki aru, mida räägiti, aga ta sai aru, et selles koguduses on hea olla. Ma usun, et on ülimalt tähtis, kuidas me suhtleme, millise kogemuse loome teistele, ja kas meil kristlastena on Kristuse meel. Kui kristlastel on oma Õpetaja meelsus, siis on lihtne mõnda asja korrigeerida, seisukohti täpsustada, ja mõnel asjal lubada olla, nagu see on. John Wesley sõnadega: „Peamistes asjades üksmeel, teisejärgulistes asjades vabadus, ja kõiges armastus.“

Olen seadnud eesmärgiks öelda tõde armastusega.Teiseks olen püüdnud õpetada ja luua arusaamist, et usk väljendub tegudes. Sõnades muidugi ka, ja seda ei maksa pidada vähetähtsaks, aga ilma tegudeta on usk surnud (Jk 2:26). Usk ei ole külmajudinad, mis jooksevad üle selja. Usk ei ole ülendatud emotsioonid. Usk on usaldus ja tegu. Usk on veendumus, et kui olen palvetanud, siis Jumal on mind kuulnud – ja võin elada rahuliku meelega. Usk on abivajaja toetamine, kui endalgi võimalusi napib. Usk on külalislahkus. Usk on Meie Isa palve, kui teised sõnad on otsa lõppenud. Usk on töö ja püsivus ja teadmine, et Jumala õnnistus on üle selle. Kristlik elu ei väljendu ainult selles, mida me ei tee, vaid selles, mida me teeme ja kuidas elame argipäevades ja pühapäevades. Vaimu vili on armastus, rõõm, rahu, pikk meel, lahkus, headus, ustavus, tasadus, enesevalitsus (Gl 5:22).
Kolmandaks olen püüdnud jätta vabadust inimestele ja tegutsemisruumi Jumalale. Mulle on võõras inimeste survestamine usuga. Minu arvates ei teinud seda Jeesus, kuigi ta rääkis asjadest otse ja keerutamata. Sisulistest ja tegelikest asjadest. Ta kuulas, ta mõistis, ta hoolis. Ainsad, kellele ta ütles karme sõnu, olid need, kes arvasid, et nemad on õigemad kui teised. Jätta ligimesele vabadus ‒ tähendab lugupidamist tema vastu, isegi kui ma kõigega ei nõustu.
Olen seadnud eesmärgiks öelda tõde armastusega. Me ei tea kõiki vastuseid ega tunne lõpuni vestluskaaslase olukorda. Ma nimetan seda väärikaks alandlikkuseks inimestega suhtlemisel. Sellega käib alati kaasas Jumala tõsiselt võtmine. Mina oma sõnadega või tegudega ei pea ega tohi teha ära Jumala tööd. Minu asi on külvata häid seemneid, kobestada pinnast, võib-olla kasta või varjata külma tuule eest –, aga Jumal laseb kasvada heal inimestes ja tõmbab neid enda poole. Kui ma hakkan seda Jumala eest ära tegema, kedagi surve või sunniga muutma, siis teen kasu asemel rohkem kahju. Jumal muudab inimesi. Püha Vaim kutsub. Meie asi on luua lahkuse, usalduse, aususe keskkond – kinkida aega ja armastust. Tõde tuleb muidugi öelda. Aga enne peab ise tõe valgusesse astuma ja seejärel küsima, kas ma räägin tõde Kristuse meelsusega. See nõuab ausat vastust. Muidu pole mõtet.

Meie asi on luua lahkuse, usalduse, aususe keskkond – kinkida aega ja armastust. Tõde tuleb muidugi öelda.

Ma olen püüdnud aidata inimestel õppida tundma Jeesust Kristust. Tema on olulisem kui õpetuslik süsteem, kokkukõlksuvad kirjakohad, põhjalikud vastused. Piibli tundmine on ülimalt oluline, aga ei tohi unustada, et Piibel on ainult teejuht, mis viib meid Jeesuse juurde. Piibel ei ole eesmärk omaette, vaid ta tunnistab Jeesusest Kristusest! Pühadus on kasvamine Jeesuse sarnasemaks! Ma usun, et inimene võib aidata oma ligimesel kohtuda Issandaga – Päästja ja Vabastajaga. See on hea sõnum. Olgu meie hoolimine, meie palved, meie ausad vestlused, meie heasoovlikkus, meie isiksus Jeesusega kohtumise keskkonnaks meie ligimestele!
Ja viimaks – ma ei ole kõhelnud rõhutamast armastust kui suurimat väärtust. Nüüd jääb usk, lootus ja armastus, aga suurim neist on armastus (1Kr 13:13), kirjutab apostel Paulus. Jeesus ütles: Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate (Jh 13:35). Me elame ajal, mil sõna „armastus“ on pahatihti sisusügavuse kaotanud. Siiski on kristlikul kogudusel võimalik osutada, mida tähendab ehtne ja teeniv armastus. Suur misjonikäsk on vajalik. Aga sealjuures tuleb teostada ka armastusekäsku: Armasta Jumalat üle kõige ja oma ligimest nagu iseennast! Muuda armastus nähtavaks! Miks see on nii oluline? Sest see peegeldab Jumala enda tegevust: Jumal on meid enne armastanud (1Jh 4:10–11).

Uudised

2023-3-aprill

08 Mai 2023
2023-3-aprill

SISUKORD  7 hetke Soomemaalt Märt Saar Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest Marcus Zujev Ülestõusmine täidab meid rõõmuga Ermo Jürma Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele! Ermo Jürma...

7 hetke Soomemaalt

08 Mai 2023
7 hetke Soomemaalt

Aprill 2023 Märt Saar, Sundomi misjonikoguduse pastor Kuuldavasti meie lõunanaabri Läti koolides enam ajalugu ei õpetata. Kahtlane värk. Seda olulisem on jäädvustada Eesti pikima ajalooga ajakirjas, mis toimub meie tänastel usuradadel....

Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest

08 Mai 2023
Jeesuse nimi vabastas öistest luupainajatest

Aprill 2023 Marcus Zujev, Oleviste kogudus Anu Zujeva (29) on Toilast Tallinna tulnud juuksur, kes tuli oma kliendi kutsel kristlikke põhitõdesid tutvustavale Alfa-kursusele, kus koges Jumalat ja vabanes öistest luupainajatest. Järgnevalt...

Ülestõusmine täidab meid rõõmuga

08 Mai 2023
Ülestõusmine täidab meid rõõmuga

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Ülestõusmishommikul tühja haua avastanud naistest öeldakse, et suure rõõmuga lahkudes jooksid nad kuulutama seda tema jüngritele (Mt 28:8). Kui Jeesus äkitselt ülejäänud jüngrite keskel seisis,...

Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele!

08 Mai 2023
Helvi Piispea – Jumal ei anna oma au teisele!

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetaja Kes Helvi Piispeaga tuttavaks saab, võib kuulda palju. Oma pikka eluteekonda on ta ka hoolikalt salvestanud. Tema korteri riiulitel on aukartust äratav hulk korrektselt vormistatud...

Ülestõusmispüha ei kuulu üksnes kristlastele

08 Mai 2023
Ülestõusmispüha ei kuulu üksnes kristlastele

Aprill 2023  Tänase päeva kohta öeldakse õhtustes uudistes, et kristlik maailm tähistas ülestõusmispühi. See vastab tõele. Need pühad ei kuulu üksnes kristlastele. Ülestõusmispühade aluseks olevad sündmused on vastuseks üldinimlikele küsimustele...

Minu misjon sõdivas maailmas

08 Mai 2023
Minu misjon sõdivas maailmas

Aprill 2023 Helle Liht, EBFi asepeasekretär, „Ühisosa“, 4.02.2023 Ma vahel ikka mõtlen sellele, et veel aasta tagasi veebruaris ei uskunud ma, et sõda tuleb meile nii lähedale. Vene vägede koondamisest Ukraina...

Rahu keset tormi – koguduste toimimine kriisiajal

08 Mai 2023
Rahu keset tormi – koguduste toimimine kriisiajal

Aprill 2023 Ermo Jürma, Teekäija toimetajaFotod: Erki Tamm, Ermo Jürma Talve viimastel päevadel toimusid veel üllatavalt paksus lumes suikuvas Nuutsaku puhkekeskuses vaimulike töötegijate õppe- ja osaduspäevad. Ukrainas juba üle aasta kõmisenud...

Immaanueli koguduse elu maailmasõdade ajal

08 Mai 2023
Immaanueli koguduse elu maailmasõdade ajal

Aprill 2023 Vanematekogu esimehe Joosep Tammo ettekanne vaimulike töötegijate päeval Nuutsakul 18. märtsil 2023. Alustan Pühakirja tekstiga, mida Osvald Tärk kasutas Tallinna vabanemise 2. aastapäeval, 29. augustil 1943. aastal. Too Jumalale...

Ära mässi end argistesse askeldustesse!

08 Mai 2023
Ära mässi end argistesse askeldustesse!

Aprill 2023 Margus Kask, Elva koguduse pastor Apostel Paulus andis Timoteosele korralduse: „Ära mässi end argistesse askeldustesse!“ Mõlemad mehed olid töistes suhetes jumalariigi põldudel juba pikka aega. Kui nad siis linnu...

Linke