Selisel pühitseti setupärane aidahoone

10/2009 Meego Remmel, EKB Liidu president

Selise Nelipüha Koguduse poolt võõrustatud Lõuna-Eesti vaimulike töötegijate kohtumisel 3. oktoobril pühitseti sisse koguduse- ja lastetöö tarbeks renoveeritud aidahoone. Kapitaalremonti läbiva palvemaja kõrval panipaigana seisnud vanaaegne ait sai uue näo koguduse ettevõtlike meeste kolmepäevase töö tulemusel.

Setumaa vanast heast palgist tehtud ja kaasaja noore jaoks õdusaks kokkusaamiskohaks kujundatud ait on pastor Koit Kase sõnul juba omandanud ümbruskonna laste ja noorsoo hulgas suure populaarsuse. Pühapäevakooli tundideks täitub ait lastega. Nädala sees kogunevad samas täiskasvanud, et ühises mõttevahetuses ja palveosaduses paremini Piiblit tundma õppida.

Selise kogudus on viimasel ajal hakanud kasvama tänu sihikindlale evangeelsele tegevusele.

Kevadisele Lootuse festivalile sõideti kolmel õhtul koguduse poolt tellitud bussiga.

Koguduslikku elu ja jumalateenistusi on rikastanud ka koguduse noorteansambel, kes laulis kokkutulnud külalistelegi nii liidu presidendi Meego Remmeli õnnistuspalvega sissepühitsetud aidas pakutud rikkaliku lõunalaua ääres kui ka eelnevalt Selise palvemaja saalis toimunud ühisel töönõupidamisel.

Koguduse noorte vendadega renoveeritavat pühakoda tutvustas ja ametivendadele julgustava sõnumi ütles kohaliku koguduse juht Koit Kask.

Liidu presidendi eestvõttel vahetati mõtteid vendluse viimaste aastate arengust ning tulevikku suunatud arengukava elluviimisest. Võimalikest ühistest sotsiaalprojektidest Lõuna-Eesti kogudusi ümbritseva kogukonna puudustkannatajate eest hoolitsemisel rääkisid Tartu Kolgata koguduse juhid.

Nõupidamisel kui ka lauaosaduses jagasid koguduste esindajad omavahel teenimistöö rõõme ja muresid, usaldades need samas ühise tänu ja palvega Kõigekõrgema kätesse.

Tänumeeles ja -palves rikkalikku külalislahkust osutanud Selise kogudusele mõeldes pandi kokku omapoolne annetus võõrustajate töö toetamiseks.

Analoogsed kokkusaamised leiavad regulaarselt aset kõigis Eesti EKB Koguduste Liidu liikmeskogudusi sidustavates piirkondades, millest üks on venekeelsete koguduste võrgustik, teised geograafiliselt lähedasi kogudusi ühendavad. Igal piirkonnal on vaimuliku ülevaataja vastutust kandev karjane. Viimane kuulub piirkondliku osaduskonna volitusega tervet liitu esindavasse vanematekogusse, kes koos vendluse presidendi ja juhatusega viib ellu kogu liidu nägemust, kujuneda Eesti ühiskonnas arvestatavaks usuliikumiseks nii vaimuliku mõju kui ka praktilise tegevuse poolest, mõjutades ümbritsevat kogukonda ning moodustades liikumise, mis kasvab üle 1% Eesti elanikkonnast.