Ametlik alus 3D kogudusele

01/2011 Meego Remmel, EKB Liidu president

Aasta viimasel päeval toimunud ristimisjumalateenistus ja sellele järgnenud asutamiskoosolek panid ametlikult aluse 3D kogudusele Tartus. Septembrist alates regulaarselt evangeelseid teenistusi ja jüngerlikku väikerühmatööd korraldanud noored elasid kaasa viie õe-venna ristimisele, seejärel aga kogunesid kogudust asutavale üldkoosolekule, kus võeti vastu 3D koguduse põhikiri, valiti pastor ja juhatus ning tehti otsus taotleda liitumist Eesti EKB Koguduste Liiduga. Tartu Salemi Baptistikoguduse tütarkogudust hakkab pastorina teenima Jakob Remmel (21), kelle kõrval kannavad juhatuse liikme vastutust Mathias Mõttus (21), Mart Pöör (20) ja Laura Remmel (20).

Koguduse asutamine oli jätkuks 27.-30. detsembril Kõrvekülas toimunud evangeelsele talvelaagrile, kuhu kogunes poolesada noort, enamuses mitteusklikud, kellest laagri lõpuks oli juba 16 noort usklikuks saanud. Hulk noori tegi otsuse pühenduda Jeesuse järgimisele ja tema koguduse ülesehitamisele 3D tegevuse kaudu.

Aasta esimese pühapäeva hommikusel jumalateenistusel palus emakogudus läkitusõnnistust juba oma teise tütarkoguduse rajajatele ning juhtidele, samas ordineerisid pastorid Jüri Jürgenson, Toivo Pilli ja Meego Remmel 3D koguduse pastoriks valitud Jakob Remmeli diakoni ordinatsiooniga vaimulikuks.

Eesti uusima ja noorima koguduse mentorina jätkab Tartu Salemi Baptistikoguduse vanempastor ning Eesti EKB Koguduste Liidu president Meego Remmel. Emakoguduse kõrval palvetab 2011. aastal eriliselt 3D koguduse eest ka nende partnerkogudus vendluse eestpalvevõrgustikus – Evangeeliumi Kristlaste Suigu Kogudus. 3D kogudus jõuab huvilisteni ka veebi kaudu: www.3dkogudus.ee

.