Otsing

03/2011 Ermo Jürma, Mooste koguduse pastor

Tartus kohtunud Lõuna-Eesti koguduste juhid palvetasid ühiselt oma kodumaa ja rahva ning piirkonna koguduste, vaimulike töötegijate ja nendevahelise koostöö eest. Üheskoos tõdeti vajadust korraldada 2011. aastal ühiseid laste- ja noorteüritusi ning panustada koos Setumaal kavandatavatesse misjonipäevadesse.

Tartu Kristliku Risttee Koguduse kontoris 5. märtsil toimunud kohtumisel andis võõrustanud koguduse vanematekogu liige Kuldar Jürma ülevaate viie aasta jooksul kiiresti arenenud koguduse elust, tööst ja tulevikuplaanidest. Noore koguduse põhiline töö toimub terve nädala vältel. Missionaalsed kogukonnad, mida neil on hetkel üle kümne, kannavad siis hoolt erinevate sihtgruppide eest – teenitakse nii üliõpilasi kui ka kodutuid. Koguduses on moodustatud nn DNA-grupid, kuhu kuuluvad liikmed räägivad (peaksid rääkima) omavahel kõigest, millest nende igapäevane elu koosneb. See on andnud tugeva impulsi vaimuliku elu kasvuks. Pühapäev on aga eelkõige Issanda ülistamiseks ja osaduse pühitsemiseks.

Piirkonna nõupidamisel osales ka möödunud novembrikuus liidu vanematekogu poolt moodustatud misjoninõukogu sekretär Matt Edminster, kes kutsus koos Selise koguduse pastori Koit Kasega Lõuna-Eesti kogudusi kaastööle Setumaa misjonipäevade õnnestumiseks juulikuus. K. Kask ütles, et ta on Issanda palge ees küsinud: „Kas Jumal kutsus mind oma tööle vaid selleks, et kogudus jääks püsima või millekski enamaks?" Juulikuus on kavas evangeelseid ettevõtmisi pea kõigis Eesti kagunurga suuremates keskustes ning ettevalmistused ja kontaktide sõlmimised käivad juba praegu. Koos Rootsi partnerkiriku abilistega on siis soov jõuda evangeeliumiga ka idapiiri taha, selleks on sealpoolsed kogudused samuti valmistumas.

Ühiselt vaagiti kavasid, kuidas sisustada oma piirkonna pühapäevakoolilaste suve ka pärast Emadepäeva. Leiti, et siin on aeg-ajalt vajalikud suuremad kokkusaamised. Head tagasisidet on laste piiblilugemise laagritest. Sellel ettevõtmisel on väljakujunenud formaat – küsiti, kas midagi sellist poleks otstarbekas teha ka Lõuna-Eestis? Otepääl on mai lõpul - juuni algul kavandamisel üks suurem lastepäev. Koos Timo Lige ja tema lauludega kavandatav üritus on suunatud ka väljapoole. Mitmed kogudused kavatsevad selles osaleda.

Liidu president Meego Remmel, piirkonna vanem Enn Palmik ja KUS rektor Margus Kask tõdesid, et piirkondlik koostöö võib positiivselt mõjuda nii suurematele linnakogudustele kui ka väiksematele kogudustele maapiirkondades. Maakonnakeskustest ei ole Lõuna-Eestis tänaseni meie liidu kogudust Põlva linnas.

Otepää Evangeelse Vabakoguduse pastor Margo Meri kutsus üles teavitama koguduste liikmeid, et 600 inimese 100-eurone annetus aitaks veel tänavu lõpetada talvepealinna uue kiriku ehituse.

Samuti tutvustati lähemalt Euroopa Liidu PRIA toiduabi projekti, millega osa Lõuna-Eesti kogudusi on juba liitunud. Kolgata kogudus kõneles nendest positiivsetest kogemustest, mis neil juba selle abistamistöö käigus Tartu linna tööturuameti ja paljude perekondadega on tekkinud.

Loomulikult olid ametivendadel käes ka pliiats ja Liidu kalender, kuhu tehti hoolikalt parandusi, sest tervelt kolm piirkonna kogudust olid äsja otsustanud oma aastapäevade tähistamist nihutada: Tõrva „Immaanueli" 90 toimub 12. juunil; Tartu Salem 19. juunil ja Tartu Kolgata 110. aastapäeva pühitsetakse 30. oktoobril.

Uudised

SAATEKS

21 Juuni 2022
SAATEKS

Juuni 2022 Mikael Raihhelgauz, Kõrgema Usuteadusliku Seminari (KUS) arendusjuht Paistab, et on hakanud kujunema murettekitav seaduspära: Kõrgema Usuteadusliku Seminari kogukonna mahukamate tekstikogumike ettevalmistusaeg langeb kokku tõsiste kriisidega. 2021. aasta suvel ilmunud...

2022-4-juuni

21 Juuni 2022
2022-4-juuni

SISUKORD  SAATEKS Mikael RaihhelgauzTarkuse omandamine: mõtteid kristlikust haridusestTARKUS hüüab tänavail Mikael RaihhelgauzNoorte juhtide arenguprogramm: Euroopa ja Eesti versioon Einike PilliMinevikukogemusele, olevikule või tulevikule keskendumine? Koguduse arenguprogrammi arenguteest ja õppimiskogemustestEinike Pilli,...

Sõnaväänamise anatoomia

21 Juuni 2022
Sõnaväänamise anatoomia

Juuni 2022 Tõnu Lehtsaar, religiooni- ja suhtlemispsühholoog Uskliku inimesena usun, et Jumala sõna ehk Piibel on Jumala vaimust inspireeritud tõde. Jumalakartliku inimesena püüan oma elu elada Jumala sõna järgi. Selleks et...

Lepituse and ja ülesanne

21 Juuni 2022
Lepituse and ja ülesanne

Juuni 2022 Michael Kißkalt, Elstali Teoloogilise Kõrgkooli rektor, jutlus Olevistes 6. märtsil 2022 Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. See...

Jumala õunaaed

21 Juuni 2022
Jumala õunaaed

Juuni 2022 Einike Pilli, KUSi rektor, jutlus Keilas, 6. märtsil 2022 Seda suurt Keilast alanud kooli juubelisünnipäeva peame nii keerulisel ajal (Venemaa on koos Valgevene sõjaväega ründamas Ukrainat), kus isegi ei...

Miks me teeme seminari?

21 Juuni 2022
Miks me teeme seminari?

Juuni 2022 Erki Tamm, EKB Liidu president Jeesus aga, vaadanud talle otsa, tundis armastust ta vastu ja ütles talle: „Üks asi puudub sul. Mine müü kõik, mis sul on, ja anna...

Jumal on kõnelnud – mis siis edasi?

21 Juuni 2022
Jumal on kõnelnud – mis siis edasi?

Juuni 2022 Stefan Gisiger, Euroopa Baptistiföderatsioon president Järgmisel päeval me lahkusime sealt, jõudsime Kaisareasse ja astusime sisse evangelist Filippuse kotta, kes oli üks neist seitsmest, ja jäime tema juurde. Temal oli...

Tarkus hüüab TÄNAVAIL

21 Juuni 2022
Tarkus hüüab TÄNAVAIL

Juuni 2022 Michael Kißkalt, Saksamaa Elstali Teoloogilise Kõrgkooli rektor Tarkus hüüab tänavail, annab oma häält kuulda turgudel, kisendab lärmakates paikades, kõneleb oma sõnu linnaväravate suus (Õp 1:20–21).Eelmised kaks ettekannet käsitlesid selle...

Olla helilooja vabakirikus

21 Juuni 2022
Olla helilooja vabakirikus

Juuni 2022 Toivo Pilli, KUSi kirikuloo õppejõud On 2011. aasta hilissügis. Pärast väikest ekslemist leian Vääna-Jõesuu männimetsas õige teeotsa ja pööran kitsamale rajale. See viib Anne Metsala manu. Suvilast elumajaks ümber...

Vabakirikliku kõrgkooli „eksperiment“ 1989–

21 Juuni 2022
Vabakirikliku kõrgkooli „eksperiment“ 1989–

Juuni 2022 Einike Pilli, KUSi rektor Kui ma 16. oktoobril 1989 „koolimajja“ jõudsin, oli EKB Liidu presbüterite nõukogu koosolek Pargi tänaval Tallinnas juba alanud, kuid kooli avamise otsust ei olnud veel...

Linke