Otsing

06/2011

Argo Buinevitš, KLA Eesti töörühm

Jeesus andis oma järgijatele ülesande teha jüngreid. See on midagi palju rohkemat kui päästepalve palumine ja koguduses nime kirja saamine. Jeesuse jaoks on tähtis mitte ainult hetkeline otsus, vaid iga inimese jätkuv areng Jumala tahte elluviimisel. Sama kehtib ka koguduse kohta.

.

Koguduse Issand Jeesus Kristus kinnitab tähendamissõnas iseenesest kasvavast viljast (Mk 4:26–29), et arenemiseks vajaliku kasvujõu on Jumal kogudusele juba andnud. Küsimuseks on, kuidas me saame selle jumaliku kasvupotentsiaali kogudustes valla päästa? Sellest lähtudes viis rahvusvaheline Koguduse Loomuliku Arengu Instituut läbi ülemaailmse uurimuse, mis puudutas rohkem kui 1000 kogudust 32 riigis, kõigis maailmajagudes (välja arvatud Antarktika). Uurimuse järeldusena toonitab ülemaailmset tunnustust pälvinud instituudi juhataja Christian Schwarz, et nii nagu looduses ja inimelus on loomulikuks kasvuks ja arenguks vältimatud teatud tingimused, võib avastada ka tegurid, millest sõltub koguduse elu, tervis ja kasvamine. Uurimistöö tulemusena leiti 8 kvaliteediomadust, millest koguduse tervis ja areng eelkõige sõltub (Koguduse kvaliteediomadustest saab kiirülevaate brošüürist „Koguduse loomuliku arengu ABC", põhjalikumalt käsitleb KLA põhimõtteid Christian Schwarzi raamat „Koguduse loomulik kasv").

Piibli õpetus ja rahvusvaheline uurimistöö ütlevad tegelikult sama asja: koguduse kasvamine on Jumala tegu, koguduse tervise ehk kvaliteedi arendamine on aga inimeste töö. Kogudusetöö ekspert Paulus ütleb: „Mina istutasin, Apollos kastis, kuid Jumal laskis kasvada" (1Kr 3:6) ning võtab öeldu kokku tõdemusse, et me oleme Jumala kaastöölised (s 9). Inimene ei peaks koguduses püüdma asendada Jumala tegusid, Jumal aga ei tee ära inimese tööd. Koguduse loomulik areng toimub Jumala ja inimese (üle)loomulikus koostöös.

Kuna raamatud, koolitused ja kogu koguduse arengule suunatud tegevus on adresseeritud mõistagi inimestele (Jumal saab oma osaga niigi hästi hakkama), siis jõudsime Eesti töögrupiga tõdemusele, et olekski vaja rõhutada seda poolt, mis inimestest sõltub. Kasutame nüüdsest terminit koguduse loomulik areng. Käsitletav mõtteviis on aga sama, mida sisaldavad endas varemalt ilmunud raamatud, mis kannavad koguduse loomuliku kasvu nimetust. KLA näeb kogudust kui Jumala loodud elavat organismi, mille areng ja kasv sõltub kasvutingimustest. Eesmärgiks on mõista, milles seisneb meie istutamise ja kastmise töö, et koguduse jumalik kasvujõud ei oleks takistatud. Kõige põnevam on aga see, et neid koguduse kvaliteediomadusi on võimalik igal kogudusel nüüd objektiivselt mõõta ja sihipäraselt arendada.

Mida kujutab endast KLA uuring?

KLA uuring mõõdab koguduse tervist 8 kvaliteediomaduses. Mida tervem kogudus on, seda paremad on tema eeldused kasvamiseks. Praeguseks on KLA koguduseuuringuid tehtud juba üle 73000.

KLA uuring toimib nii, et pastor täidab koguduse ankeedi ning kuni 30 koguduse liiget täidavad ära küsimustikud, mille nad saavad KLA rahvuslikult partnerilt, kelleks on Eestis nüüd Kõrgem Usuteaduslik Seminar. Küsimustikke analüüsitakse rahvusvahelise uurimistöö tulemusel saadud algoritmiga ning leitakse seeläbi koguduse tugevused-nõrkused kaheksal teenimisalal. Küsimustiku täitjatele on 3 nõudmist: 1) kaasa haaratud koguduse elus ja tegevuses; 2) regulaarne ülesanne koguduses (kasvõi kõige väiksem) ja 3) osavõtt väikegrupist (osadusgrupp, palvegrupp, koor, ansambel, juhatus, töögrupp vms).

KLA uuringut saab teha iga kogudus, kes soovib analüüsida oma praegust olukorda, et parandada ja tugevdada selle põhjal oma tervist. KLA uuring ja põhimõtted toimivad iga suuruse, kultuuri ja vaimuliku traditsiooniga koguduse juures.

Mis kasu KLA uuringust on?

Koguduse analüüsi tulemusena saab kogudus teada oma tugevad ja nõrgad küljed. Kuna arengu suurimaks piduriks on koguduse nõrgim külg ehk miinimumfaktor, siis tulekski nüüd selle kvaliteediomaduse arendamisega tegeleda. Seda vajadust näitab ilmekalt juuresolev illustratsioon, kus tünni lauad kujutavad koguduse kaheksat kvaliteediomadust ning vesi kvantiteeti. Jumala valatav õnnistuse vesi (inimesed) jääb kogudusse püsima niivõrd, kui seda võimaldab kõige lühem tünnilaud. Koguduse kasvu võtmeks on koguduse kvaliteet ehk tervis. Meie ei saa kogudust lihtsalt „kasvama panna". Pigem peaksime koondama oma jõupingutused koguduse kvaliteedi parandamisele, et Jumala õnnistused, mida ta juba on kallamas, ei läheks meie kogudusest mööda. „Koguduse loomuliku kasvu käsiraamat" pakubki konkreetseid ja praktilisi juhiseid uuringul nõrgimaks osutunud kvaliteediomaduse arendamisel. Nõrgima külje arendamisel on hea kasutada koguduse tugevaid külgi (vt diagrammi). Tagajärjeks on koguduse tervise tugevnemine, mis omakorda on eelduseks koguduse kasvule.

Täpsem info KLA põhimõtete ja koguduseuuringu tegemise võimaluse kohta on leitav Koguduse loomuliku arengu Eesti kodulehel – www.KLA.ekklesia.ee ning ingliskeelne info – www.NCDnet.org – Natural Church Development International.

Palvetame ja töötame selle nimel, et koguduse areng ja kasv võiks olla kogetav igas Eesti koguduses, loomulikult.

Uudised

SAATEKS

21 Juuni 2022
SAATEKS

Juuni 2022 Mikael Raihhelgauz, Kõrgema Usuteadusliku Seminari (KUS) arendusjuht Paistab, et on hakanud kujunema murettekitav seaduspära: Kõrgema Usuteadusliku Seminari kogukonna mahukamate tekstikogumike ettevalmistusaeg langeb kokku tõsiste kriisidega. 2021. aasta suvel ilmunud...

2022-4-juuni

21 Juuni 2022
2022-4-juuni

SISUKORD  SAATEKS Mikael RaihhelgauzTarkuse omandamine: mõtteid kristlikust haridusestTARKUS hüüab tänavail Mikael RaihhelgauzNoorte juhtide arenguprogramm: Euroopa ja Eesti versioon Einike PilliMinevikukogemusele, olevikule või tulevikule keskendumine? Koguduse arenguprogrammi arenguteest ja õppimiskogemustestEinike Pilli,...

Sõnaväänamise anatoomia

21 Juuni 2022
Sõnaväänamise anatoomia

Juuni 2022 Tõnu Lehtsaar, religiooni- ja suhtlemispsühholoog Uskliku inimesena usun, et Jumala sõna ehk Piibel on Jumala vaimust inspireeritud tõde. Jumalakartliku inimesena püüan oma elu elada Jumala sõna järgi. Selleks et...

Lepituse and ja ülesanne

21 Juuni 2022
Lepituse and ja ülesanne

Juuni 2022 Michael Kißkalt, Elstali Teoloogilise Kõrgkooli rektor, jutlus Olevistes 6. märtsil 2022 Niisiis, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. See...

Jumala õunaaed

21 Juuni 2022
Jumala õunaaed

Juuni 2022 Einike Pilli, KUSi rektor, jutlus Keilas, 6. märtsil 2022 Seda suurt Keilast alanud kooli juubelisünnipäeva peame nii keerulisel ajal (Venemaa on koos Valgevene sõjaväega ründamas Ukrainat), kus isegi ei...

Miks me teeme seminari?

21 Juuni 2022
Miks me teeme seminari?

Juuni 2022 Erki Tamm, EKB Liidu president Jeesus aga, vaadanud talle otsa, tundis armastust ta vastu ja ütles talle: „Üks asi puudub sul. Mine müü kõik, mis sul on, ja anna...

Jumal on kõnelnud – mis siis edasi?

21 Juuni 2022
Jumal on kõnelnud – mis siis edasi?

Juuni 2022 Stefan Gisiger, Euroopa Baptistiföderatsioon president Järgmisel päeval me lahkusime sealt, jõudsime Kaisareasse ja astusime sisse evangelist Filippuse kotta, kes oli üks neist seitsmest, ja jäime tema juurde. Temal oli...

Tarkus hüüab TÄNAVAIL

21 Juuni 2022
Tarkus hüüab TÄNAVAIL

Juuni 2022 Michael Kißkalt, Saksamaa Elstali Teoloogilise Kõrgkooli rektor Tarkus hüüab tänavail, annab oma häält kuulda turgudel, kisendab lärmakates paikades, kõneleb oma sõnu linnaväravate suus (Õp 1:20–21).Eelmised kaks ettekannet käsitlesid selle...

Olla helilooja vabakirikus

21 Juuni 2022
Olla helilooja vabakirikus

Juuni 2022 Toivo Pilli, KUSi kirikuloo õppejõud On 2011. aasta hilissügis. Pärast väikest ekslemist leian Vääna-Jõesuu männimetsas õige teeotsa ja pööran kitsamale rajale. See viib Anne Metsala manu. Suvilast elumajaks ümber...

Vabakirikliku kõrgkooli „eksperiment“ 1989–

21 Juuni 2022
Vabakirikliku kõrgkooli „eksperiment“ 1989–

Juuni 2022 Einike Pilli, KUSi rektor Kui ma 16. oktoobril 1989 „koolimajja“ jõudsin, oli EKB Liidu presbüterite nõukogu koosolek Pargi tänaval Tallinnas juba alanud, kuid kooli avamise otsust ei olnud veel...

Linke