Otsing

03/2012

Meie perekonna peatuspaigaks Kohtla-Järvel sai sealse EKB koguduse palvela Lille tänaval. Ajutine kodupaik palvelas kujunes meie neljaliikmelisele perekonnale siiski tervelt üheksaks aastaks päriskoduks.

Koguduse juhtide poolt kindla eesmärgi seadmine ja järjekindlus selle saavutamisel enne meid võimaldas vähetõenäolist – uue jumalakoja püstitamist nõukogude aja tingimustes. Selles osas kasutasime teiste töövaevaga loodud suurepäraseid võimalusi.

Palvelas toimusid jumalateenistused eesti, vene ja vähesel määral ka soome keeles. Ingerisoomlased olid jaotunud eesti ja vene osaduse vahel, aga väike grupp kogunes ka oma emakeelsele teenistusele. Kuna kogudus oli algul üks, siis tegelesin kogu kogudusega, ehkki jumalateenistuste korraldamise ja hingehoiu alal osalesin peamiselt eesti töös.

.

04 k-jarve ristitavad

Kogudus oli suhteliselt uus: 1987 tähistasime tema 50ndat aastapäeva. Enamik koguduseliikmeist olid sissesõitnud või nende järglased. See tulenes asjaolust, et linna ja rajooni (nagu toona nimetati) elanikud olid sinna asunud seoses kaevanduste ja põlevkivitööstuse rajamise ja arenemisega sajandi esimesel poolel. Sõja järel saabus inimesi Ingerimaalt, Venemaalt, Ukrainast, Valgevenest jm. Pea kõigil oli midagi meenutada oma varasemast kodupaigast ja kogudusest: kuidas seal elati ja toimiti. Nende Eestis sündinud lapsed käisid vanematega palvelas kaasas, tulid järgemööda usule ning liitusid kogudusega.

 

Kuivõrd koguduseliikmed omasid juuri linnast ja rajoonist kaugemal, siis oli alatihti külalisi, eriti vene osakonnas. Eestlasi liikus ära teistesse Eesti linnadesse ja rajoonidesse, aga nad hoidsid ühendust endise kodupaiga ja kogudusega. Nii oli Kirde-Eesti tööstuslinna kogudusel lai suhete võrgustik nii ida, kui ka lääne pool.

Meie aega mahtusid aastad, mil sai võimalikuks inimeste lahkumine oma sünni- ja kodumaalt täiesti tundmatusse jõukamasse läänemaailma. Seda võimalust kasutasid mitmed sellele vaatamata, et polnud nähtavat põhjust, et usuline või muu tagakius oleks neid ähvardanud. Isegi vastupidi, just avanesid võimalused evangeelseks tööks seni usuvaenulikul kodumaal.

Saabus vabadus korraldada kristlikke üritusi väljaspool jumalakoda. Võis näidata kultuurimajades ja kinodes filmi „Jeesus" ning korraldada sellele järgnevat grupitööd. Kohtla-Nõmmel sai teoks Eesti esimene evangelisatsioonikonverents. Seni suletud Sillamäe linna rajati kogudus. Samasse aega langes toidu ja riideabi saabumine ning nende jagamine palvela ruumides. Kõige sellega tuli tegeleda.

Asjaolu, et elasime palvelas, oli ühest küljest elamine otsekui töö juures sealt lahkumise võimaluseta. Teisest küljest õppisime lähemalt tundma mitte ainult eesti osadust, vaid ka vene oma. Osutus vajalikuks hoolitseda kogu palvemaja eest, hoida korras ümbrus ja küttesüsteem. Ruumide korrashoid oli eraldi inimese peal, kuid midagi jäi ka palvelaruumide naabruses elavatele inimestele. Mõistame vaimulikke, kes elavad palvelas. Neil on teenimisvõimalus ja teiste poolt eeldatav missioon asjades, mis pole nende otsene kohustus. Aga see võib kaudselt osutuda vajalikuks vaimulikus töös.

Kohtla-Järvel õppisime tundma täpsete faktide teadmise tähtsust, sh mida oled ise öelnud ja mida on teised öelnud. See säästab segadustest ja juhtimise ummikseisu sattumisest. Õppisime tundma, mis tähendab täita oma ülesannet ja mitte lasta end neist kõrvale kallutada. Õppisime nägema, mida tähendab üleloomulik juhtimine, kus oma vaev ei lisa midagi juurde. Õppisime nägema teed seal, kus mitme senine kogemus seda ei eeldanud. Kogesime, et kogudus on enam kui vennaskond või inimlikule juhtimisele allutatud organisatsioon. Õppisime nägema, et Jumala sõna aus kasutamine on tulemuslikum kui inimeste mõjutamistehnika.

Kohtla-Järve kogudus õpetas nägema Jumala tööd teistsuguse rahvusliku ja kultuurilise taustaga inimeste juures, kelle peamine eesmärk on ometi üks – järgida Jeesust, kes viib meid päriskodumaale, ja kutsuda ligimesi kaasa sellele teekonnale.

Eerik Rahkema

kogudusevanem Kohtla-Järvel 1983–1992

TEKSTIKAST

Kogudus on enam kui vennaskond või inimlikule juhtimisele allutatud organisatsioon.

04_k-jarve_ristitavad.jpg Foto erakogu. Kohtla-Järve koguduse eesti osakonna ja Sillamäe koguduse uued liikmed pärast ristimist koos kogudusekaaslastega.

Uudised

2022-7-oktoober

12 November 2022
2022-7-oktoober

SISUKORD Parem kui kuld Igor Raihhelgauz EKB Liidu vanematekogu Nuutsakul TK Piibliõpe, väikegrupp, jüngerdamine Joel Aulis Kellele kuulub esimene sõna? Ermo Jürma Monika Aavistu – elu kirju kui lapitekk Ermo Jürma...

Paide Baptistikoguduse 100 aastat

12 November 2022
Paide Baptistikoguduse 100 aastat

Oktoober 2022 Mari-Vivian Ellam, Tapa Elava Usu Kogudus „See on Paide kõige sõbralikum kogudus,“ ütleb minu kõrvale istunud Pille, kellega esimest korda kohtume.Ehkki see avaldus kõlab üsna julgelt, on mul lihtne...

Miks ma astusin Seminari magistriõppesse?

12 November 2022
Miks ma astusin Seminari magistriõppesse?

Oktoober 2022 Meelis Kibuspuu, Tartu Risttee koguduse pastor Kolm ja pool aastat tagasi pastori rolli asudes ei mõelnud ma esmajärjekorras õppimise peale. Tegutsema oli vaja hakata, juhtima oli vaja hakata. Jutlustamisel...

Liidu kogudused internetis: ajalugu on meile oluline!

12 November 2022

Oktoober 2022Hele-Maria Kangro, 3D kogudus See, millest me räägime, annab edasi meie väärtusi. Sama kehtib koguduste kodulehtedel.Analüüsisime Seminari meedialoengutes koos 20 tudengiga koguduste kodulehti ja arutlesime, millise kuvandi need meile...

Arhiiviallikad aitavad mõista usulugu

12 November 2022
Arhiiviallikad aitavad mõista usulugu

Oktoober 2022 Toivo Pilli, KUSi kirikuloo õppejõud Me seisame eelmiste põlvkondade õlgadel. Me võtame nende pärandist teekonnale kaasa seda, mis annab meile jõudu, ja mõnikord sedagi, mis meid takistab. Seda pärandit...

Loksa koguduse pastor Tõnis Valk

12 November 2022
Loksa koguduse pastor Tõnis Valk

Oktoober 2022 Merit Lassmann, Loksa kogudus Oktoobri keskpaigas, kui loodus näitab oma kõige kuldsemaid ja kirkamaid värve, on põhjust Loksa Baptisti Kogudusel kokku tulla tänus ja rõõmus, tähistama oma 47. sünnipäeva....

EBFi aastakoosolek Riias

12 November 2022
EBFi aastakoosolek Riias

Oktoober 2022 Erki Tamm, EKB Liidu president EBFi aastakoosoleku avateenistusel palvetati olukorra pärast Ukrainas ja sealset sõjaolukorda arvestades võeti vastu ka pöördumine.Ukraina baptistiliidu asepresident Igor Bandura jagas ülevaadet koguduste olukorrast. 400...

In memoriam Marika Nigulas

12 November 2022
In memoriam Marika Nigulas

Oktoober 2022 15.02.1962–25.09.2022 Marika sündis Siiri ja Rein Ratase perre teise lapsena 15. veebruaril 1962. aastal. Tema esimesed kuud olid kriitilised, nii ei antud talle elulootust. Ühel õhtul läks isa metodisti...

In memoriam Meelis Etti

12 November 2022
In memoriam Meelis Etti

Oktoober 2022 30.06.1943–27.09.2022 Meelis Etti sündis Rakveres II maailmasõja koleduste keskel 30. juunil 1943. Ester ja Oskar Etti suure pere esimese pojana kasvanud noormehel ei olnud kerge oma elu suunda ja...

Väikesed asjad. Teesillutajale

12 November 2022

Oktoober 2022Lehte Jürimäe (1928 – 2017) Väikesest seemnekesest võrsus võimas puu. Lihtsast karjapoisist kuningas sai suur.Mitu väikest oja koondus laiaks jõeks.Rida õigeid mõtteid sulas suureks tõeks. Vihmapiisku langes – terve...

Linke