Teeni koguduses Jumalat kirglikult!

02/2014 14 daire tiigivee-1
Paul Gill, Mustvee Betaania koguduse pastor

Balti koguduste konverents toimus 13.–14. veebruaril Riias, mille teemaks oli: „Ehitame elumuutvaid kogudusi". Selline esmakordne võimalus oli võrratu kogemus, millele veel pikalt tagasi mõelda. Kaks päeva täis põnevaid ja kaasahaaravaid seminare, kus kõnelejateks olid Bill Hybels, John Burke ja Nancy Beach USA-st ning Dietrich Schindler Saksamaalt. Muusikaliselt teenis ja õhtuse kontserdi andis ansambel Hillsong Rootsist. Eestimaalt oli sellele konverentsile sõitnud osalejaid paljudest eri paikadest. Osadus oli julgustav ja ülesehitav meile kõigile.

Saksamaal kogudusi rajanud Dietrich Schindler toonitas väga, et meie ei saa Jumalale esitada oma elukava ja öelda, et kirjuta minu plaanile alla ning õnnista ülevoolavalt. Meil tuleb usaldada Looja poolt antud elukorraldust ja seada oma plaane tema juhtnööride järgi. Kui Jumal saab meie elu lõplikuks autoriteediks, kellele pühendame oma tegevuse, siis saame näha õnnistatud eluteed. Jeesus, kõige esimese koguduse rajajana, ütles Peetrusele: „Sellele kaljule ma ehitan oma koguduse ja põrgu väravad ei saa sellest võitu." Vaimselt terves koguduses võime näha Jumala au ja inimesed pöörduvad oma patusest eluviisist Jumala poole. Igatsegem oma kogudustele tugevat tervist!
Bill Hybels õpetas, et Kristuse kogudus on maailma ainus lootus. Koguduses on olulised kõik töölõigud. Need on usaldatud paljude inimeste kätte, kuid suhtumine oma tegevusse annab erinevaid tulemusi. Igaüks peaks endalt küsima, kas just mina olen kutsutud tegema seda, mida ma koguduses teen? Kui oled oma kutsumises kindel, siis suudad olla kirglik ja tuline!

Läti Baptistiliidu piiskop Peteris Sprogis ütles väga tabavalt: „Ära muretse, kuidas sa oma lapsi kasvatad, sest nad muutuvad sinu sarnaseks nagunii. Parem muuda iseennast, et olla väärikas eeskuju!" Tõeline muutus peab toimuma argielus, sest see saab avalikuks. Teine oluline mõte, mida Peteris ütles: „Juhid ei põru mitte sellepärast, et nad ei oska, vaid sellepärast, 15 nancy beach-1et neil pole iseloomu!" Ta tõi välja fakti, et parimate juhtide tippu jõudmise üks tegur on mentori olemasolu.14 schindler-1

John Burke julgustas tegema misjonitööd kõigi inimgruppidega. „Tule sellisena, nagu sa oled!" Ta soovitas vaadata kaasinimest nii, nagu näeb Jeesus – mitte pattu ja räpasust, vaid Jumala meistriteost. Meie ise ei saa inimesi paremateks muuta, aga meie ülesanne on kuulutada rõõmusõnumit Päästjast kõigile. Meie peame hoolitsema, et Jumala sõna seeme kukuks õigele pinnasele ja Jumal hoolitseb kasvu eest. Meie vastutada on, et kogudus oleks see õige kasvukeskkond, milles Vaimu vili küpseks. Väga oluline küsimus kõigile oli, kas oled valmis alustama väikselt? Jumal otsib vahel vaid ühte inimest, keda kasutada paljude õnnistuseks. Kas me oleme valmis selleks väljakutseks?

Nancy Beach tõi esile, kui oluline on Jumala juhtnööride järgi moodustatud meeskond. Selle komplekteerimisel tuleks vältida meeleheitlikke otsuseid. Igaühe panus seal peaks olema parim, mida ta võib koguduse töös anda. Suurepärane meeskond on juhitud Jumala missioonist. Pühapäevane jumalateenistus on nagu esiuks kogudusse. Jumala ja üksteise kuulamine toob välja parima tegevuskava, millega olla edukas. Igal tööharujuhil peab olema väga selge kutsumus.
Iga kogudus võiks endalt küsida: „Miks inimesed peaksid meiega liituma?" See pealtnäha kerge küsimus saab tõelise väärtuse vaid siis, kui ehitame elumuutvaid kogudusi. Meie igaühe 15 vestlused kohvikus-1muudetud elu Jeesuse Kristuse armu läbi on parima reklaami ja kvaliteedi garantii igale kogudusele. Jagagem kirglikult oma kogemusi sellest, mida Jeesus on meile teinud.14 pyhendumishetkel-1

15 balti kogudused-1