JUUBELIKONVERENTS Inimesed ja lood

09/2014
20. september 2014, Kõrgem Usuteaduslik Seminar, Tartu, Annemõisa 8

Konverentsiga tähistati Eesti EKB Koguduste Liidu lugu – baptism Eestis 130, Osvald Tärk 110, Oskar Olvik 100, Robert Võsu 100, Kõrgem Usuteaduslik Seminar 25, seminarihoone 20.

26 esimene kursus 25 aastat tagasi, 16. oktoobril 1989. a, taasavati seminar EKB Liidu keskuse ruumides Tallinnas, Pargi 9 / Põllu 66. Selleks oli saadud usuasjade volinikult suuline luba. Järgmise õppeaasta alguses koliti Tartusse, kus õppetegevus toimus Kolgata koguduse Tähe 66 ruumides. Esimese lennu paraadpildil on endale vormimütsid saanud (ees vasakult) Külvi Unger, esimene rektor Peeter Roosimaa, Einike Pilli, (taga paremalt) Eduard Kakko, Allan Lilleorg, Andres Jõgar, Erki Tamm ja Andres Saumets. Foto: KUS arhiiv


Alates teisest aastast õpetas seminaristidele kiriku ajalugu pastor Johannes Kähr (05.02.1929–25.01.2005). Tema suur lugemus, fenomenaalne nimede ja arvude mälu ning aastakümnete pikkune pastoritöö kogemus 

26 johanneskahr

ülikoolilinna koguduses andsid igale tema loengule isikupärase värvi. Juubeli eelõhtul külastas seminari esindus tema hauda Tartu Uus-Peetri kalmistul. Pildil rektor Margus Kask, Vana Testamendi õppejõud Ermo Jürma ja lesk Louise Kähr. Foto: Peeter Roosimaa

 

 

Aldur Vunki ettekanne tekitas elavat arutelu. Selles ei käsitletud baptistiliikumise algust traditsiooniliselt 26 aldur ettekanneLäänemaa ärkamise või Peterburi saksa baptistikoguduse pastori, A. Schiewe, tegevuse võtmes. J. V. Jannsen, C. R. Jakobson ja J. Schwan olid veendunud, et kultuurrahvaks saamiseks on vaja oma kirikut ja vennastekogudus oli ainus eestlastele tõsiseltvõetav koguduslik vorm. Saaremaal, Haagi vennastekoguduse palvelas jutlustanud Schwan kutsus 1865. a rahvast lahkuma luterlikust kirikust – seega võib teda pidada vabakogudusliku idee algatajaks Eestis. Pildil (vasakult) Aldur Vunk, Margus Kask ja Jaan Bärenson. Foto: Helari Hellenurm, Kaev.net

 

 

12. septembril 1994. aastal Tartus, Annemõisa 8, avatud seminarihoones asuvad: Pereraadio, 4 kogudust, EKB Liidu arhiiv, raamatukogu, Valduste OÜ, Sõbralt Sõbrale, Puhhi Lastehoid, Frens Catering, majutusteenused. Maja heakäekäigu eest kannab hoolt 27 soomlased

Valduste OÜ. Nende teise ringi kaupade kauplusi on aidanud varustada lähinaabrid Põhjamaadest. Pikki aastaid on soome vabatahtlike reas olnud (vasakult) Kaija ja Esko Knuuttila ning Esko ja Liisa Holma, keda tänab Valduste OÜ juhataja Meelis Kibuspuu. Foto: Ermo Jürma

 

 

 Kõrgema Usuteadusliku Seminari veerandsaja õppeaasta jooksul on rakendusliku kõrghariduse 27 yliopilased diplomini jõudnud 121 tudengit. Üle 40 nendest töötab meie kogudustes pastori või abipastori ülesannetes. Arvukate täiendkoolituste lõpetanutele on välja antud 1236 tunnistust. Tänases seminaris õpib 41 üliõpilast, töötab 7 korralist õppejõudu. Erasmuse programmi raames õpib aastas 1-3 tudengit ühe semestri välismaa teoloogilistes kõrgkoolides. Pildil (vasakult) Panainti Posmats, Kaur Paldre ja Kaarel Väljamäe. Foto: Helari Hellenurm, Kaev.net

 

 

26 juubelikonverents

 Konverentsi ettekanded, mis käsitlesid Eesti baptistide kohta Euroopa vabakirikute keskel 20. sajandil, tutvustasid uusi tahke Adam Reinhold Schiewe, Osvald Tärgi, Robert Võsu ja Oskar Olviku elust, avaldatakse Kõrgema Usuteadusliku Seminari toimetistes Via Theologica, mille viimast, nüüd juba internetiväljaannet, tutvustas rektor Margus Kask. Foto: Ermo Jürma