EKB Liidu aastakonverents „Üks tervik"

04/2015 

EKB Liidu aastakonverents võis seekord rõõmustada uue koguduse vastuvõtmise üle. Tartu Kolgata Baptistikogudusest väljaläkitatud pastor Rivo Rajandu eestvedamisel on rajatud Tartu Evangeelne Linnakogudus (TELK). Nii kuulub EKB Koguduste Liitu 83 kogudust.

Liidu tööharude ülevaateid ja statistikat sisaldav aastaraamat sai koguduste esindajatele juba eelnevalt elektrooniliselt kättesaadavaks tehtud, mistõttu said president Meego Remmel ja peasekretär Erki Tamm peatuda vaid kõige olulisematel näitajatel, mis puudutavad Liidu koguduste elu ja ühistööd.

Liikmeskond on viimastel aastatel olnud väikeses kasvus. 2014. aastal tõusis Liidu koguduste liikmeskond 6372 (2013. a 6323). Murettekitav on aga ristimiste arvu vähenemine 143 (165). Samuti on vähenenud koguduse arv, kus toimus ristimisi 28 (33).
Aastakonverentsil tunnustati kolme emakogudust (Tartu Kolgata Baptistikogudus, Tartu Kristlik Ristee Kogudus ja 3D kogudus), kelle kaudu Jumal lubas rajada kolm uut kogudust ja tööd: TELK, Kalamaja Kogukonnad, 3D Tallinna campus.

Liidu ühistegevuse majandusest rääkides avaldas Erki Tamm muret, et noorsootöö keskuse (LNK) senine rahastamine Rootsi Ühendkiriku poolt võib lõppeda. Samas koguduste liikmeannetustega pole me olnud võimelised laste- ja noortetöö juhi tegevuse kulusid katma. Nii eelmisel kui käesoleval aastal on Liidul võimalus tänu Valduste OÜ heale arengule võtta ettevõttest välja 10000 euro ulatuses dividende. Seda raha on planeeritud kasutada peamiselt kriisiabiks.

Eriliseks kingiks Liidule oli eelmise aasta lõpus Vancouveri Eesti Ühendatud Baptisti Koguduse suurannetus (700000 €), mille kasutusalad on annetajaga kokku lepitud: õpingute toetamiseks piiblikoolis või teoloogilises kõrgkoolis, pastorite toetamine ning kirikute ja palvelate ehituse ja renoveerimise toetamine laenude väljastamisega. Kahe esimese osas makstakse toetusi investeeringu tuludest. Ehituslaenude tingimustest ja laenutaotluste esitamise korrast teavitatakse kogudusi lähiajal.

Tunnustavad sõnad ütles Liidu haldustöö ja raamatupidamise kohta ka revisjonikomisjon, kes samas tunnistas, et Eli Kõllo teeb rohkem kui ühelt inimeselt tohiks nõuda.

Aastakonverentsil tekitasid rohkem arutelu vanematekogu aseesimehe Helari Puu poolt tutvustatud Liidu põhikirja mitmed muudatusettepanekud. Koguduste delegaadid leidsid, et Kõrgemale Usuteaduslikule Seminarile parema nime valimine nõuab ehk veel ühe aasta ja seda muuta ei oldud valmis. Meego Remmeli ettepanekul otsustas konverents Pastorite statuudist välja jätta punkti, mis käsitles vanematekogu poolt töö lõpetanud pastoritele omistatavat „pastor emeeritus" tiitlit.

Sõbra Käe juht Helle Liht, Valduste OÜ juhataja Meelis Kibuspuu ja arendusjuht Henri Lehtsaar tutvustasid Liidu sotsiaaltöö arengukava elluviimist. Käivitumas on projekt „365 sünnipäeva", mille eesmärgiks on koostöös koguduste ja teiste partneritega korraldada sünnipäevi lastele, kellele pered pole võimelised seda pakkuma. Paneelis osalenud rõhutasid, et selle töö eesmärgiks pole midagi vähemat kui muudetud elud ja muudetud lood.

17.–18. aprillil Tallinna Nõmme Baptistikoguduse palvelas toimunud konverentsist võttis ühtekokku osa 156 delegaati 60st kogudusest koos paljude külalistega.

14_1jaelpuusaag.jpg Hommikupalvuses kutsus Bosnias töötav misjonär Jael Puusaag meid keskenduma olulisele, hoidma tähelepanu „pildi keskel". Foto: Enn Veevo

14_1piirkonnavanemad.jpg Suurel eestpalveteenistusel kanti koos piirkonnavanematega paljude koguduste esmavajadused Issanda ette. Foto: Enn Veevo

14_peipmanid_tarmo.jpg Kaks pikka venda, Austraalia eestlased Henry ja Juhan Palm-Peipman, esitasid kaks klassikalist instrumentaalpala. Foto: Tarmo Kähr

15_1peetertamm_heldur.jpg Konverentsiperel oli rõõm soovida õnnistusi 50. sünnipäeva tähistavale Elva baptistikoguduse pastorile ja seminari õppejõule Peeter Tammele. Foto: Heldur Kajaste

15_2timolige_tarmo.jpg Timo Lige juhtis kokkutulnud Issandat ülistama, pannes terve saali neljahäälselt kaasa laulma. Foto: Tarmo Kähr

15_3nooredmuusikud_veevo.jpg Lõputeenistust ilmestasid oma elava laulu ja virtuoosse pillikäsitlusega Kalju ja Allika koguduste noored muusikud. Foto: Enn Veevo