Noortekonverents „Mina Jumala tulevikus”

05/2015 26 ylistamine.jpg-1

Einike Pilli, rektor
Fotod: Helari Hellenurm, Kaev.net

22. aprillil toimus Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris rahvusvaheline noortekonverents. Osales üle 60 ameeriklase Converge'i liidust ja enam kui 40 Eesti noort. Kavas olid ettekanded, arutelu, ühine söögiosadus, viktoriin seminarist, jumalateenistus ja õhtukontsert.

Eesti elust kõnelesid Toivo Pilli ja Meego Remmel. Toivo tutvustas kristlasnoore elu nõukogude ajal. Ta võttis selle kokku järgmiselt: „Nõukogude ajal õppisid kristlastest noored vähemalt nelja asja.

Esiteks, pühendumist. Surveperioodil tuli olla teadlikult kristlane. Tuli otsustada ja valida Kristuse jüngri tee koos kõigi selle tagajärgedega. Nimekristlusel polnud tolles keskkonnas elujõudu.

Teiseks õppisid tollased noored vastutust.

Tugistruktuure, programme ja abimaterjale oli väga vähe. Tuli ise Piiblit uurida, ise osadust otsida ja usus kasvada. Kogudus oli abiks, aga initsiatiiv oli nii vaimulikus arengus kui misjonis ikka noorte enda käes. 26 innar kruglov.jpg-1

Kolmandaks õpiti Jumalat usaldama. Kõigist raskustest hoolimata ütleb Jumal ikkagi viimase sõna. Temal on kõik meelevald! See ei olnud lihtsalt dogmaatiline loosung, vaid seda tõde prooviti elus. Ka segaduses, teadmatuses, takistusi kohates – Jumal oli ikkagi suurem.

Ja neljandaks: tuleb teha oma parim! See kogemus kujundas ustavust. Tollased noored küll unistasid, ent ei saanud teha kuigi suuri, vaid pealtnäha pigem väikseid asju: tunnistada oma sõpradele oma usust, käia regulaarselt jumalateenistustel, korraldada riigipoolsetest takistustest hoolimata mõni eriüritus suvelaagri või aruteluringi näol, lugeda Piiblit ja palvetada. Ja kasvatada oma iseloomu ja tegusid Kristuse sarnasemaks. Sest Jumal õnnistab seda. Ja väikesest sinepiseemnest kasvab suur puu!"

Meego Remmel vastas küsimusele, millisel evangeeliumil on (Eestis) tulevikku. Esmalt kinnitas ta Piiblist lähtuvalt, et meil ei ole valida mitme evangeeliumi vahel. Tulevik kuulub üheleainsale evangeeliumile, mis on kokkuvõetav kolme sõnaga: „Jeesus on Issand!" Piibel tõotab: „Kui sa oma suuga tunnistad, et Jeesus on Issand, ja oma südames usud, et Jumal on ta üles äratanud surnuist, siis sind päästetakse" (Rm 10:9).

Siiski on Uues Testamendis neli evangeeliumi. See tähendab, et evangeeliumi võib esitleda mitmel erineval viisil, sõltuvalt sellest, kes ja kellele esitleb. Siiski pole õige küsida, millisel, vaid kelle evangeeliumil on tulevik? Kui peame rõõmusõnumiks mida või keda iganes muud peale Jeesuse, kaotame evangeeliumi tegeliku sisu.

Eesti keeles puudub grammatiline tulevik. Seega peab Jeesus valitsema Issandana mitte niivõrd meie tuleviku või mineviku üle, kuivõrd oleviku üle. „Jeesus Kristus on seesama eile ja täna ja igavesti!" (Hb 13:8), lõpetas ta oma ettekande.

Jumalateenistuse jutluse pidas Peep-Ain Saar, kes julgustas valima oma igapäevaste otsuste ja tegudega õiget suunda. Ta demonstreeris oma sõbra Jakob Remmeli abil, et isegi hea füüsilise vormi puhul jõuame harva eesmärgini ühe hüppega. Seepärast on vaja kannatlikkust ja püsivust, et jõuda Jumala eesmärkideni oma elus. Jutluse järel palvetati ja lauldi koos saalitäie rahvaga Jumalale ülistust.

Kui lõpuks lisalood otsa said, kohvimasin välja lülitati ja küünlad ära puhuti, ilmnes, et nii pika konverentsimaratoni olid vastu pidanud ainult noored ja – allakirjutanu.