Aastakonverents „Tunnistame Püha Vaimu väes“

04/2016

22.–23. aprillil Tartus Kolgata baptistikoguduses toimunud EKB Liidu aastakonverentsist 2016 võttis osa 163 delegaati 71 kogudusest. 14 h66leandmine

Avateenistust juhatas pastor Leho Paldre (keda konverents ta sünnipäeval õnnitles) ja muusikas teenis kohalik ülistusansambel. William Hoyt (USA) jutlus julgustas uskuma Jumala sõna, mis ütleb, et tema tunnistajates elab Püha Vaim.

Järgnes sisutihe kohtumisõhtu kandidaatidega Liidu juhtimisorganitesse.

Laupäeva hommikul tervitas konverentsi ja pidas avapalve EELK piiskop Joel Luhamets, kes tuletas meelde, et Jumala Vaim toob selguse patu, õiguse ja kohtu kohta.

Töökoosolekutel esitati kaks slaididega ilmestatud aruannet. President Meego Remmel rääkis Liidu elust ja tegevusest nii viimasel aastal kui ka oma ametis oldud 8 aasta jooksul. Peasekretär Erki Tamm andis ülevaate Liidu majanduselust. 94-leheküljeline detailne aastaraamat (tööharud, majandusaruanded, eelarved, statistika, olulised dokumendid) oli kogudustel tutvumiseks juba varem käes ja delegaadid said selle raamatuna. 14 uued t99tegijad

Liidu uueks presidendiks valiti Erki Tamm ja asepresidendiks Gunnar Kotiesen. Ordineerimiskomisjoni: Leho Paldre, Toivo Pilli, Meego Remmel, Peeter Roosimaa, Erki Tamm. Revisjonikomisjoni: Vilver Oras, Ermo Soon, Madis Valk.

Liidu vanematekogu oli valinud 2015. aasta teoks Vancouveri Eesti Ühendatud Baptistikoguduse suurannetuse 700000 eurot. Pastor Margus Mäemets luges ette ookeanitaguse vastuskirja, milles oli öeldud „Tahame esile tõsta eelmist, meie vanemate põlvkonda, kes lahkusid kodumaalt 1944. aastal, tulles elama Vancouverisse... Nende ettevõtmisel rajati siia kirikuhoone ja nende poolt lisati koguduse põhikirja punkt: võimaluse korral panustada Eestimaa misjonitöösse.”

3-minutilistes sõnavõttudes sai rida delegaate esitada oma pakilisi küsimusi. 15 vanematekogu 2016

Leivamurdmisega jumalateenistust juhatas Toivo Pilli, Kalju baptistikoguduse segakoor Toivo Kivi juhatusel laulis Ruuben Reinvaldi armastatud laule, tänati lõpetanud juhtkonda ja paluti õnnistust uuele vahetusele, president Erki Tamm pidas jutluse.

15 6nnistamine arissepp