Kristlike vooruste elujõud ja tähenduslikkus

04/2016 22 voorusv66rtus
Kristiina Krabi, Kohila baptistikogudus
Fotod: Mare Tiitso

„Terve inimene, terve perekond, terve ühiskond, terve loodus – Eesti Kirikute Nõukogu kutsub nende väärtuste järgi elama ja tegutsema kõiki eestimaalasi, kogukondi, organisatsioone, valitsejaid,” ütles EKN president Andres Põder hariduskonverentsi avades. 
Konverentsil osales 150 huvilist. Kõlama jäi kristliku voorus- ja väärtuskäsitluse elujõud, mis aitab ületada ühiskonnas probleemiks olevat vastuolu deklaratsioonide ja tegelikkuse vahel.
Päeva jooksul oli võimalus saada osa Joonas Hellearm ja Joosep Tammo, David Vseviovi ja Orest Kormašovi, Ringo Ringvee ja Raul Rebase, Ülle Luiski ja Signe Ausi dialoogilistest ettekannetest, Meego Remmeli, Karmen Maikalu, Marko Tiituse ja Einike Pilli paneeldiskussioonist, paljudest töötubadest, sh Pille Havakatsi, Mari Vahermägi ja Sven Joonatan Siibaku juhtimisel ning Jaak Ausi mõtisklusest Karmen Kääramehe pea 30 viiuliõpilase saatel. Konverentsi jäädvustusi – ettekandeid, videosid ja fotosid – on peagi võimalik näha ja kuulata haridus.ekn.ee.
Järgnevalt pildi- ja mõttemosaiik konverentsil kõlanud mõtetest.


Joosep Tammo: Voorus tähendab eelkõige isikuomadusi, mitte niivõrd hinnanguid väljaspool toimuvale. Väärtuste konflikti perioodidel, kriisiaegadel, määrab inimese sisemine kvaliteet, personaalne moraalne kompetentsus väga palju. Kui väljaspool on suhtelisus, siis otsustab ikka see, kes peab otsustama – ehk subjekt ise. 22 jooseptammo


Signe Aus: Ei ole olemas neutraalselt õpetajat, igaüks esindab oma maailmavaadet. Iga kool esindab maailmavaadet läbi oma õpetajate. On oluline, et me teame, millist väärtust kool või õpetaja esindab. Kooli ei saa valida selle järgi, kus antakse paremat haridust, kuna Eestis on ühtluskooli põhimõte. Kuid kool kannab väärtusi ning perekond peaks saama teha otsuse valida kool, mis toetaks perekonna kasvatust.22 signe aus


Meego Remmel: Kooli põhiline väljakutse on, kuidas leida inimesi, kes kehastavad neid väärtusi, isikuomadusi, mida täna nimetame vooruslikkuseks. Konverentsi ühes töötoas tuli välja, et kogudus, kooliõpilased, inimesed, kes töötavad oma elualadel, osutavad, kuidas on võimalik elada.

22 meegoremmel