Aastakonverents „Järgime Jeesust!“

05/2017 14 n6mmel

21.–22. aprillil Tallinnas Nõmme baptistikoguduses toimunud EKB Liidu aastakonverentsist 2017 võttis osa 163 delegaati 51 kogudusest.
Avateenistust juhatas Liidu Noorsootöö Keskuse juhataja Sven-Joonatan Siibak. Johann Theron (Lõuna-Aafrika Vabariik, misjoniorganisatsioon Kingfischer) jutlustas teemal „Kristlased teevad kogudusi, jüngrid toovad taeva maa peale”. Ta rõhutas, et meil tuleb pühendada rohkem aega vähematele inimestele, nagu Jeesus seda tegi.

Päeva lõpetas näiterikas ja sisutihe arutelu teemal „Jünger argipäevas” Laagri koguduse pastor Tõnis Roosimaa ja J. Theroni juhtimisel.
Kogudustele olid eelnevalt saadetud 80leheküljeline detailne tekstifail „Elust ja teenimisest 2016. aastal”. Delegaadid said selle aastaraamatu trükiversiooni ja nii oli öömajal võimalus valmistada end aruandekoosolekuks paremini ette.

EKB Liit oli viimasel aastal väikeses kasvus. 2016. aastal oli 83 koguduses 6416 (2015. a 6363) liiget. Rõõmu võime tunda 195 (142) ristitu üle. Kuid vähenes koguduste arv, kus toimus kokku ristimisi 31 (33). Noorsootöös osaleb kokku 1738 (1667) last ja noort.
Laupäevast hommikupalvust juhatas Liidu naistetöö juht Helina-Diana Helmdorf. Järgnevas piiblitunnis oli J. Theroni teemaks „Laupäev=pühapäev=esmaspäev – kuidas järgida Jeesust päris maailmas?”.
Aruandekoosolekut delegaatidele juhatas Liidu vanematekogu aseesimees pastor Leho Paldre. 14 converge

Vanematekogu esimees Joosep Tammo palus õnnistust kahele uuele kogudusele (loe lk 20). Timo Lige selgitas: „Oleme osalenud Kutse Kooli töös, erinevatel koolitustel – oleme EKB Liidu hüvesid maitsnud. Tekkis soov teha asi konkreetseks ja olla osa sellest koguduste võrgustikust.”

President Erki Tamme aruandest jäi silme ette mure uute juhtide leidmise pärast paljudes kogudustes: Kohila Baptistikogudus, Mustvee Betaania Kogudus, Otepää Evangeeelne Vabakogudus Palverändur, Pärnu Saalemi Vabakogudus, Viimsi Vabakogudus, Märjamaa Vabakogudus, Palivere EK Vabakogudus, Puka Vabakogudus, Pärnu Sool ja Valgus Kogudus, Rakke Kogudus, Pahapilli EKB Kogudus.
Rõõm oli mullu ametisse seatud töötegijatest: Otto Aavistu, Siim Kask, Tarmo Lige, Urmas Roosimaa, Ethel Suurküla, Veikko Võsu.

Liidu 8 tööharu (KUS, LNK, Misjon, Teekäija, Naistetöö, Koguduste rajajad, Sõbra Käsi, Valdused) aruanded särasid 2minutilistes videotes (detailid muidugi aastaraamatus).
Peasekretär Siim Nigulase Liidu majanduselu kokkuvõttest selgus, et ühistöö eelarve sai 2016. a täidetud. Võeti vastu ka 2017. a. eelarve, milles kogudused võtsid vastutuse panustada ühistöösse liikmeannetustena u 15% rohkem kui eelmisel aastal. Ta julgustas kogudusi, sest Ehitusfondist on seni taotlenud toetust vaid üks kogudus. 15 aastalaul

Töökoosolekul kinnitati: EKB tegevusaruanne 2016, Revisjonikomisjoni aruanne, EKB majandusaasta aruanne 2016, EKB eelarve 2017.
Pärast väikest arutelu toetasid delegaadid EKB Liidu uue arengukava põhisuundi: „EKB Liit on: Jeesust järgiv, inimesi armastav, Jumala väes kasvav liikumine.”
2minutilistes sõnavõttudes said kaheksa delegaati esitada oma praktilisi küsimusi. Eelkõige tutvustati lähenevaid ühisüritusi ja ehitusprojekte. EKB Liidu arhivaar Toivo Pilli: „Teie kätte tuleb aeg-ajalt vanu dokumente, artikleid, raamatuid ja muud „prahti“ – tooge mulle, võtan tänuga vastu!”

Leivamurdmisega jumalateenistust juhatas asepresident Gunnar Kotiesen, muusikalist osa juhtis kogudustevaheline ülistusansambel, jutlustas Erki Tamm (loe lk 10–12).
Terve päeva töötas eestpalvetuba.

15 tif muusikud