Balti- ja Põhjamaade juhid Tallinnas

02/2012 Erki Tamm, EKB Liidu peasekretär

Kuigi Balti ja Skandinaavia kristlased tulevad erinevaist ühiskondlik-ajaloolistest taustsüsteemidest, on tänaseks kogudused sarnaste väljakutsete ees.

13.-14. veebruaril Tallinnas kohtunud Balti- ja Põhjamaade baptistiliitude juhid nägid uute koguduste rajamises lahendust liikmeskonna vähenemise peatamiseks. Kõige jõulisemalt on tegutsemas lätlased, kelle eesmärgiks on aastaks 2020 rajada 100 uut kogudust. Koguduserajajaid hakatakse ette valmistama juba hilisteismelistena, töötegijate toetamiseks ja arendamiseks pakutakse mentorprogrammi. Külakogudusi aidatakse oma tööd ümber mõtestada misjonikogukonna mõtteviisist. Nii Soome-, Rootsi-, Norra- kui Taanimaal on viimaste aastate kasv toimunud peamiselt Birma põgenike arvelt. Täna otsitakse teid, kuidas jõuda evangeeliumiga kohalike põliselanikeni. Suur väljakutse on noortes kutsumuse äratamine koguduslikule tööle siirdumiseks.

27 p6hjala balti

.