Suvefestivali töötubades räägiti

08/2013

„Kuidas üks mees tervisega riskis. Podin ja pidalitõbised". A. Podin on jätnud sügavad jäljed baptistide ajalukku. Ta sündis Põhja-Lätis Braslavas 151 aastat tagasi. Oma elutöö tegi ta Eestis. Töö eest nii vangide kui pidalitõbiste seas omistati talle 1931. a Punase Risti teise järgu teise astme teenetemärk. Toivo Pilli ettekandes saime ülevaate A. Podini võrratust pühendumisest ja väljasirutamisest ühiskonda.

Dr. Viive Pille ja Dr. Andres Pille andsid töötoas „Jumalik tervis" näpunäiteid, kuidas elada tervislikult. Et valitseks tasakaal selle vahel, mis toimub meie hinges, vaimus ja et ka ihu oleks sellesse tervikusse haaratud. Kohapeal oli võimalik lasta mõõta ka oma luutihedust.

Gunnar ja Jane Üprus andsid oma ettekandes „Kuidas värskendada abielu ühe tunniga?" ülevaate Abielu ALFA kursuse ühest sessioonist „Tegudes väljenduv armastus". Armastus on midagi enamat kui vaid tunded. Armastus tähendab alati teise nimel ohvrite toomist. Töötoas räägiti viiest moodusest, kuidas armastus avaldub: lahketes sõnades, tähendusrikastes kingitustes, füüsilises kiindumuses, kvaliteetajas ja heades tegudes. Neid väljendusi nimetatakse armastuse keelteks. Selleks, et sinu partner tõepoolest kogeks armastust, on vaja õppida tundma seda armastuse keelt, milles tema „räägib", ja hakata seda rakendama.

„Kuidas terve kogukond ühiskonda tervendab?" Avo Üprus rääkis koguduse ja kogukonna vaimsest tervisest. Kõigi eestimaalaste igatsus on näha oma maad tervena ja oma ühiskonda õitsvana. Et seal, kus on vaesus, viletsus ja käega löömine, tuleks asemele õnnistus, lootus ja pealehakkamine. Töötoas rõhutati just initsiatiivi ja pealehakkamise vajadust. Et kogudus oleks julgem ja edasipüüdlikum suhetes oma linna-, küla- või omavalitsusega. Selle asemel, et kurta rahapuuduse üle, otsida suhteid ja võimalusi, kuidas projektipõhiselt oma piirkonna sotsiaaltöös abivajajateni välja jõuda või rajada midagi uut. Töötoas tehti ka kuulajate seas test, kui õnnelikud me tegelikult oleme. Vastates küsimustele leidsid pea kõik kuulajad ennast õnnelike või väga õnnelike seast.