Kas sina võiks olla üks kaheksasajast nõustajast Lootuse festivalil?

2/2009 Janek Pallase, EEVL Valguse Tee vabakoguduse pastor

Selle aasta kevadel, 29.-31. mail toimub Tallinnas Saku Suurhallis viimaste aegade mastaapseim evangeelne suurüritus – Lootuse festival, kus head sõnumit Kristusest kuulutab kuulsa Billy Grahami poeg Franklin Graham.

Usun ja tean, et paljud meist on palunud kogu Eestimaa ja oma lähedaste eest, et Issand leiaks tee nende südameteni. Usun ja tean, et paljud meist on soovinud kogeda ja näha, et Jumal eriliselt puudutaks ja ärataks meie rahva! Millal siis jõuab kätte see äratusaeg? Millal Jumal valab oma Vaimu kõigi inimeste peale? Millal saabub see aeg, kui meie Jumalast räägitakse kõikjal, kuhu läheme, kus Issandat tänatakse tema suure halastuse ja abi eest?

.

Lootuse festival võib olla üheks kohaks, kus Jumal, kes kõike ette teab ja näeb, pakub eestimaalastele võimalust pöörduda tema poole abi saamiseks. Jumal teab, mis toimub inimeste südametes majanduslikult keerulisel ajal. Jumal teab, et inimesed tavaliselt ei otsi teda siis, kui elu on lihtne ja turvaline, vaid – nagu on juhtunud paljudega meist – just siis, kui oleme kriisis ja otsimas väljapääsu raskest olukorrast. Alles siis hakkame huvituma Jumala asjadest! Jumal on ju enda kohta öelnud, et ta on põllumehe moodi, kes on meie maale juba palju evangeeliumiseemet külvanud ja ta ootab kannatlikult, millal ta saab oma lõikuse! Ja ta teab ka täpselt, millal on lõikuse aeg käes!

Olen aastaid tegelenud koguduses Alfa kursusega ja näinud ning kogenud, kuidas Jumal on seda kursust eriliselt kasutanud, selle vili on osutunud väga heaks ja räägib iseenda eest! Alfa fenomeniks on individuaalne lähenemine inimestele, nende usalduse võitmine ja sealjuures evangeeliumi kuulutamine. See on taganud järjepideva lõikuse ja inimeste pöördumise!

Lootuse festivalil pööratakse palju tähelepanu eespalvele tulnute vaimulikule nõustamisele ja festivalijärgsele hingehoiule. Märtsis ja aprillis on igal kristlasel võimalus osaleda üleeestilistel nõustamist käsitlevatel Kristliku elu ja tunnistuse kursusel. Viiel korral kohtutakse koolitajate juhtimisel ning valmistatakse end ette Lootuse festivalil nõustajaks olemiseks ning samuti keskendutakse festivalijärgsele hingehoiu tööle koguduses. Koolitused on toimumas igas maakonnas ja pea igas suuremas keskuses, oled sinna väga oodatud! Kokku soovime ette valmistada festivali igaks õhtuks üle 800 nõustaja.