Milline on Lootuse festivali lootus?

3/2009 Erki Tamm, Tallinna Kalju Baptistikoguduse pastor, Lootuse festivali pastorite toimkonna koordinaator

Küllap nii mõnigi pastor ja koguduse juhatus on arutanud, kuidas Lootuse festival ühtib nende koguduse tegevusplaanide ja visiooniga. Tuleb ju koguduse elus jagada end paljude erinevate ettevõtmiste vahel nii ajaliselt kui ka rahaliselt. Ja seda piiratud võimaluste tingimustes. Omaette probleemiks on väiksemates kogudustes tööjõu nappus ja aktiivsete inimeste ülekoormatus kõikjal.

Natuke tagamaast

Peale osalemist 2007. aastal Helsingis toimunud juhtimiskonverentsil kogesime oma koguduse juhtkonnas väga teravat vajadust teha endale selgeks, kuhu me oleme liikumas. Ühiskonnas ja koguduse sees on palju vajadusi, kuhu peaksime panustama. Paraku me pole võimelised kõigeks ning teisalt ei mõtesta me pahatihti lahti oma seniseid tegevusi. Terve aasta arutasime ja otsisime vastust küsimusele, millisena tahab Jumal näha Kalju kogudust täna ja mõne aasta pärast? Palves kuulasime Jumala Vaimu häält ning aruteludes üksteist. Selle protsessi käigus kristalliseerus lause, mis võtab kokku meie tunnetuse visioonist. Me usume, et Jumal tahab, et Kalju kogudus oleks „hoolivalt pühendunud Jeesust tunnistav kogukond".

Aga praktiliselt?

Visiooni juurde kuulub klassikaliselt ka strateegia. See pole üksnes vormitäide, vaid need on konkreetsed sammud, kuidas liikuda äratunnetatud sihi poole. Nägime, et vajame uut sisemist meeleparandust ja Jumala Vaimu süütamist kogudusena, iga selle liikmena, et Jumala kutsumise isiklik eesmärk saaks jälle oluliseks. Mõistsime, et iga koguduseliige vajab vaimulikuks kasvamiseks osadusgruppi, kus õpitakse üksteise kogemustest, jagatakse usalduslikult oma mõtteid ja vajadusi ning palvetatakse nende asjade pärast. Iga kogudus rõõmustab, kui mõni mittekristlane osaleb jumalateenistusel ja me loodame, et ta saab mõjutatud evangeeliumist. Ometi on meie koguduste liikmed igal päeval kümnete inimeste hulgas, kes ei tunne Jeesust. Iga kristlane peaks olema Jumala lahenduste vahendaja oma mõjupiirkonnas.

Kuidas puutub sellesse Lootuse festival?

Tähistame sel aastal oma koguduse 125. aastapäeva. Kaks nädalat enne festivali. Töömeeskondade moodustamisel oleme põrkunud kokku probleemiga, et aktiivsetelt inimestelt koorivad need ülesanded seitse nahka. Koguduse vanematekogus leidsime aga, et Lootuse festivalil osalemine on meie prioriteet (ja aastapäeva tähistame ka), sest see avab suurepärase võimaluse viia ellu meie koguduse visiooni.

Ja päris praktiliselt

Olen veendunud, et koguduse kasv on otseselt seotud isikliku evangelismiga. Samas näen, kui raske võib paljudele olla isikliku usukogemuse jagamine teise inimesega. Andrease eestpalveliikumine, Kristliku elu ja tunnistuse kursus märtsis ja aprillis on aga just see, mis võiks motiveerida, julgustada ja õpetada igaüht, kes tahab kasvada tõeliseks Jeesuse jüngriks oma kogukonnas, et elada välja oma kutsumust. See on suurepärane kogemus neile, kes võtavad usus selle riski. Saadud kogemustega saab järeltöös hingehoidjatena pastorit aidata, kui kogudusse tuleb nende enda (ja teiste) poolt festivalile kutsutud ja pöördunud inimesed. Nad saavad aidata organiseerida kasvugruppe eestpalvel käinutele kasvamiseks. See on just see, mida me püüame oma koguduses arendada.

Kuna üldiselt napib väikegrupi õppematerjale, siis Lootuse festivali toimkond on tõlkinud suurepärased abivahendid grupitööks. Selle saavad kõik, kes osalevad Kristliku elu ja tunnistuse kursusel.

Millele ma loodan?

Usun, et Jumal on andnud igale kristlasele talendid, millega ta töötab Jeesuse Kristuse koguduse kasuks. Juba kümnete aastate pikkune kogemus näitab, et Billy Grahamile ja ta pojale Franklinile, kes Tallinna tuleb, on Jumal andnud erilise evangelismianni. See kuulutustöö kannab vilja. Peale selle on Jumal andnud nende organisatsiooni käsutusse erakordsed rahalised vahendid, et evangeelium jõuaks võimalikult paljude üksikinimesteni terves maailmas. Mind on pastorina nende inimeste pühendumine siiralt puudutanud. Seepärast ma tahan olla nende ja Lootuse festivali kaastööline, et Jumala eesmärk täituks ja paljud eestimaalased leiaksid lootuse Jeesuses Kristuses. Ma palun, et ka sina võiksid oma võimalustele vastavalt sellele kaasa aidata.