Eesti maa ja rahvas otsib lootust! Maailma Looja pakub lootust!

4/2009 Meego Remmel, EKB Liidu president

Mai algul koguneb umbes sada tuhat inimest üle Eestimaa mõttetalgutele, et koristada prügi inimeste mõttemaailmast ning korrastada meie ühist unistuspilti lootusrikkamast elust. Eesti maa ja rahvas on kriisis ning otsib väljapääsu.

Mai lõpul koguneb vähemalt kolmkümmend tuhat inimest üle Eesti maa pealinna lootusfestivalile, kus Looja tahab koristada patu inimeste südamest ning korrastada meie uuekssündinud elunägemust Kristuses. Eesti maa ja rahva kriis pole ületamatu ega väljapääsmatu. Jeesus tõotab: „Iga paluja saab ja iga otsija leiab ja igale koputajale avatakse!" (Lk 11:10).

Franklin Graham on näinud lootusestust nii 25 aasta taguses okupeeritud Eestis kui ka tänapäeva arengumaades. Maailmas, kus igal päeval hukkub näljas, haiguses ja patuses ebaõigluses tuhandeid väikelapsi, algatas ta jumaliku lootuse ja inimliku hoolimise märgiks „Samaarlase kukru" nimelise heategevusprojekti. Graham ütleb: „Tunnen, et mul ei ole õigust kuulutada evangeeliumi sõnumit enne, kui olen inimesi praktilise armastusega teeninud!" Ülestõusmispühadeks jõudis ka tuhandete Eestimaa lasteni kristliku armastuse ja hoolimise märk – hea tahte kingitus ja kutse Grahamilt lootusfestivalile. Kes aga kutsuks teisi? Sinu ja minu sõpru, tuttavaid, kaasmaalasi? Käesoleva (aja)kirjaga tahan ulatada Sulle omapoolse kutse. Jaga seda! Lootust väärib iga inimene.