Lootuse festival on ukse ees...

4/2009 Ago Lilleorg, Lootuse festivali tegevjuhatuse esimees EKNK piiskop

Mõned meist ootavad seda kannatamatult, teised tahaksid veel ettevalmistuseks lisaaega, kuid on ka neid, kes vaatavad ikka veel pealt. Jeesuse maapealse teenistuse ajal oli see ka nõnda. Jeesuse jüngrid olid pühendunud. Kuid tihti oli Jeesuse ümber rahvahulk, kes tuli kokku, kuna midagi toimus. Seal olid ka inimesed, kes ei mõistnud Jeesuse jumalikku läkitust ning magasid ajaloolised sündmused maha.

Lootuse festival pakub meile unikaalse võimaluse sirutuda Hea Sõnumiga inimesteni meie ümber. Andis ju Jeesus meile käsu: „Minge kõike maailma, kuulutage evangeeliumi kogu loodule!" (Mk 16:15) Jeesus andis selle ülesande oma esimestele jüngritele. Nüüd on meie kord... ja seda sugugi mitte ainult Lootuse festivali raames. Evangeeliumi kuulutamine oma elu ja sõnaga on meie igapäevane eesõigus.

Armas sõber, kasuta neid loomulikke suhteid, mis su elus on ning lase Jumala armul ja armastusel inimesi enda ümber puudutada ja muuta. Elu meie ümber pakub pidevalt võimalusi jagada evangeeliumi. Palugem siis Jumalat, et märkaksime neid võimalusi ning omaksime julgust neid kasutada.

Kutsun sind Lootuse festivalile, tule ise ja võta sõber kaasa!