Rõõm ja hea sõnum vajab jagamist

4/2009 Andres Põder, Lootuse festivali tegevjuhatuse auesimees EELK peapiiskop

Osadus toob välja parima osa meie individuaalsusest. Teame seda kogemustest: laulupidude vaim on sidunud ja hoidnud meid rahvana, innustanud seisma ilu ja aadete eest, kandnud läbi raskete aegade. Kui palju enam võib meid muuta evangeelium Jumala armastusest! Mis on väärtuslikum lootusest, mille maailmale ja meile igaühele kingib Kristus?

Kutsun Sind osalema 29.-31. maini toimuvast „Lootuse festivalist" ning selle eel- ja järeltööst! Jumala Sõna, palve ja muusika liidab meid siin üksteise ja Jumalaga, ehitab Tema kuningriiki meie keskel ja meie kaudu. See on tõeline põhjus kokku tulla! Praegusel ühiskonnale keerulisel ajal vajame ise äratust ja vaimujõudu, samuti on meie missioon toetada üskteist usus ja lootuses. Lootus ei saa olla hetkeline õletuli. Tõelisel lootusel on kestvus!

Aidaku „Lootuse festival" koos sellele eelneva ja järgnevaga ning osadus kohaliku kogudusega meid käia koos Kristusega, elada tema Vaimu väes. Tere tulemast festivalile!