Lootuse festival rikastab kristlikku elu

4/2009 Erki Tamm, EKB Liidu peasekretär

Lastefestival

30. mail algusega kell 12 peetakse Saku Suurhallis lastefestival, kus etendatakse lastenäidend Puzzle, programmis on klounid, mängud, muusika ja palju üllatusi. Osaleb ka 500-liikmeline lastekoor – 400 last Eestist ja 100 tuleb külla Soomest.

Naistekonverents Toompea keskuses

Lootuse festivali ettevalmistavas raames toimus Eesti Kristliku Nelipühi Kiriku Toompea Keskuses 21. märtsil naistekonverents, kus peakõnelejaks oli tuntud naisjutlustaja Ksenja Magda Horvaatiast.

.

„Konverentsi eesmärgiks oli aidata naistel olla paremad emad, abikaasad, kolleegid – olla paremad ühiskonnaliikmed. Tänasel raskel ajal ei pruugi see olla nii lihtne," rääkis festivali naistöö koordinaator ja EKNK naistööjuht Maire Lilleorg. „Nii peaesineja kui ka teised ettekandjad arendasid teemat, kuidas armastada ja hoolida rohkem. Ning kuidas seda teha ka siis, kui endal on raske abivajajat märgata".

Muusikutest astusid üles Rebecca Kontus, Annika Mai Purje ning Tallinna Oikumeeniline Naiskoor.

„Nii nagu maikuu lõpus korraldatav Lootuse festival, väljendab ka kogudustevaheline naistöö kristlaste ühist püüdu jagada kaasmaalastega lootusetus olukorras sõnumit – meil on lootust, kui me üksteist aitame ja toetame," lisas Maire Lilleorg. Tartu Ülikooli psühholoogi Karita Kibuspuu ettekanne keskendus just naiste hingelistele vajadustele. Kuidas aidata ennast ja teisi. Lisaks astusid ettekannetega üles teoloogiamagister Kaisa Kirikal ja Avatud Piibli Ühingu peasekretär Mari Vahermägi.

Broneerimistoimkonna kohtumine Saku Suurhallis

Lootuse festival saab olema tõenäoliselt Eesti ajaloo üks suuremaid evangeelseid üritusi. Soovime kutsuda festivalile inimesi kogu riigist. Et võimalikult paljud saaksid sellest osa, plaanime neil päevadel Tallinna poole teele ja tagasi saata ligi 5000 inimese jaoks üle 100 bussi (lisaks lastefestivalile 20 bussi) üle Eesti. Töö paremaks organiseerimiseks on loodud broneerimistoimkond, mis räägib läbi bussifirmadega, edastab kogudustele transpordiinfot ja registreerib inimesi.

Oleme väga tänulikud, kui olete valmis Lootuse festivali transpordiprojektile õla alla panema ning tegema sihtannetuse bussikulude katteks.

Tehes rahaülekannet meie arvele lisage selgitusse sõnad:

Toetus Lootuse festivali korraldamiseks.

Makse saajaks on BGEA EESTI MTÜ

SEB: 10220090065016

Kristliku elu ja tunnistuse kursused

Eesti on kõige ilmalikum riik Euroopas – nii tavatsetakse sedastada sageli. Kindlasti on üheks põhjuseks ühiskonnakord, kust tuleme. Kellel polnud kristlikku kodu, jäid usuasjadest kõrvale ja täna tuntakse end ebamugavalt sellest rääkides. Välise surve tõttu kapseldusid ka kristlased. Küllap seetõttu ongi olnud avatult usuliste kogemuste üle kõnelemine häiritud.

Lootuse festivali eel toimunud Kristliku elu ja tunnistamise kursustega püütakse õpetada ja julgustada kristlasi oma usulistest kogemustest teistega rääkima. On ju inimese elu põhiküsimused seotud usu ja Jumala-suhtega. Ligi viiekümnes erinevas kohas üle Eesti toimunud kursustel on osalenud juba poolteisttuhat inimest paljudest kirikutest.