Lootuse festival tuleb Tallinna

1/2009 Liis Korts, festivali kommunikatsioonijuht

Alates Eesti taasiseseisvumisest oleme teinud mitmeid samme evangeeliumi kuulutamise osas. Olles jõudnud sellega uute piirialadeni, ühineme Jabesi palvega: "Oh, õnnista mind rohkesti ja laienda mu maa-ala! Olgu Su käsi minuga ja päästa mind kurjast, et mul vaeva ei oleks!" (1Aj 4:10)

Eesti peamiste konfessioonide juhid esitasid evangelist Franklin Grahamile, dr Billy Grahami pojale, kutse, tulla Eestisse kuulutama koos kohalike kogudustega meie maa rahvale Jeesus Kristuse päästvat evangeeliumi. See kutse on vastu võetud ja Lootuse festivali kuupäevaks on määratud 29.–31. mai 2009. Kolmel õhtul kogunetakse Tallinna Saku Suurhalli evangeelsetele koosolekutele. Festivali eelõhtul, 28. mail, peetakse sealsamas kristlaste pühendumisteenistus.

.

Suurim kristlasi ühendav üritus Eesti lähiajaloos

Lootuse festivali vastu on näidanud üles huvi kõigi 15 maakonna vaimulikud. Kirikujuhtidest moodustatud täidesaatev juhatus annab nõu nii vaimulikes kui ka korralduslikes küsimustes. Sellesse komiteesse kuuluvad auesimehena peapiiskop Andres Põder, esimees piiskop Ago Lilleorg, aseesimehed superintendent Taavi Hollman, Helari Puu, dr Heigo Ritsbek, Mika Tuovinen. Sekretär Ruudi Leinus ja juriidiline nõustaja Allar Laugesaar.

20 alamkomitee ülesandeks on festivali praktiline korraldus. Billy Grahami Evangeelset Assotsiatsiooni esindab festivali direktor Viktor Hamm ja väikesearvuline meeskond.

Festivaliks valmistumisel pühendatakse palju aega ja jõudu kristlaste kaasahaaramisele ja nende valmistamisele eelseisvateks ülesanneteks nii kohanäitajate, nõustajate, koorilauljate kui ka muude vabatahtlikena. Igaühel meist võib olla koht Lootuse festivali tegevustes!

Palju tähelepanu pööratakse nõustamisele ja hingehoiule. Igal õhtul vajatakse umbes 800 hingehoidjat. Märtsis ja aprillis pakutakse kõikidele osavõtvatele kogudustele nõustamist käsitlevat Kristliku Elu ja Tunnistuse kursust.

Programmis astuvad üles tipptasemel muusikuid nii Eestist kui ka mujalt maailmast, oma tunnistuse annavad üldsusele tuntud inimesed. Festivali ajaks ühendavad oma hääle 500 koorilauljat.

Tallinna tullakse kokku spetsiaalselt selleks otstarbeks tellitud sadade bussidega.

Kõige selle tegevuse keskmes seisab aga palve. Kristlasi julgustatakse palvetama nii individuaalselt kui ka ühiselt, kogudusena, gruppidena. Igal õhtul kell kümme on kõik kristlased kutsutud ühinema palves festivali õnnestumise eest.

Andrease liikumine – palveta pühendunult oma lähedaste eest

Kuigi festivali tutvustamine saab olema oluliseks osaks ettevalmistustes, pole festivali rahvarohkuse võtmeks mitte reklaam, vaid kristlased, kes kutsuvad oma mitteusklikke sõpru, kolleege ja naabreid. Just nagu jünger Andreas tõi Jeesuse juurde alul oma venna, siis ühe lapse ja hiljem inimesi erinevatest rahvustest – nii saab ka iga kristlane tuua festivalile kaasa oma sõpru.

Festivali rahvarohkuse võtmeks pole mitte reklaam, vaid kristlased, kes kutsuvad festivalile oma mitteusklikke lähedasi, sõpru, kolleege ja naabreid.

Igaüks meist saab võtta endale Issanda ees kohustuse: palvetada kaheksa, kümne või isegi kaheteistkümne konkreetse inimese eest ning rääkida neile Jeesusest Kristusest. Seejärel, Lootuse festivali eel, veenda igaühte neist tulema teenistustele Saku Suurhalli. Selleks, et me ei unustaks igapäevaselt täita antud palvelubadust, on trükitud „Too sõber kaasa" kaardid, kuhu saab endale meeldetuletuseks kirjutada oma lähedaste nimed. Otsust pühendunult palvetada, saame kinnitada, täites lõigatava kupongi ning toimetada see oma kogudusse või saata Lootuse festivali kontorisse.

Andrease liikumise projektijuht Lootuse festivali raames on Tallinna Elava Kivi Vabakoguduse pastor Indrek Luide.

Keset lootusetust võivad kristlased öelda: "Sina oled mu ootus, Issand Jumal" (Ps 71:5) Meie lootus on, et Lootuse festival kingib paljudele äratundmise, et nende ainsaks lootuseks on Issand Jeesus Kristus.