Innukas kogudus

7-8/2010 Raido Oras, Viimsi vabakoguduse pastor

Oleviste kiriku ülemisse noortetuppa hakkas kogunema inimesi juba veerand tundi enne seminari algust ja juurde tuli neid pea kogu seminari ajal. Lõpuks hakkasid otsa saama ka vabad kohad põrandal ja ukse all ning seminari läbiviijad Gunnar Kotiesen ja Peeter Tamm pidid oma toolid nihutama nurka, et vaba ruumi teha. Seminarile olid tulnud mitmed mulle nii hästi kui ka vähem tuttavad koguduste liikmed, keda tean nende töö ja tegevuse põhjal ka väljaspool Eestit. Niisiis jäi mulje, et kohale olid tulnud just need inimesed, kellel on indu ja jaksu koguduses kaasa lüüa ning kes tahaksid seda teistega jagada.

Mis on see innukus, mida näis kuulajatel ja kõnelejatel küllaga olevat? Osalejad arvasid, et seda võiks kirjeldada sõnadega: avatud, aktiivne, püüdlik, teeniv, tegus, andidekeskne keskkond, paindlikkus jne.

Seminari läbiviijad toonitasid, et innukas saab olla mingi eesmärgi suhtes, mitte lihtsalt tuult tallates või tühja vehkides. Seega on kogudusel vaja leida endale eesmärk, mille järgi oma tegevusi koordineeritakse. Rõhutati, et ei arutleta koguduse vajalikkuse või koguduse üldeesmärgi üle, kuna need on Piiblis ette antud ega ei kuulu arutlemisele. Küll aga tuleb läbi mõelda iga üksikkoguduse eesmärk ning missioon oma kogukonna keskel. Kindlasti peab see olema aga terve koguduse otsus ning arutelu, et igaüks tunneks end osana sellest.

Huvitav oli Peeter Tamme tõdemus, et koguduse eesmärgi otsimise protsess võib kogudusele olla esialgu olulisemgi, kui eesmärk ise. Seda protsessi ei tasuks võtta kergelt või üleolevalt. Otsingud peaksid algama rohujuure tasandilt ning hõlmama kõiki töörühmi. Kui üks tööharu või vanuserühm välja jätta, pole tegemist enam koguduse ühiseesmärgiga.

Sellele suurele tööle aga peaks järgnema arutelu: kuidas, mis vormis on meie eesmärk arusaadav ning teostatav? Kus meid kogudusena vastu võetakse ja millised on meie võimalused?

Anti ka üks mõõdupuu, kuidas hinnata koguduse juhtide edukust – juhi efektiivsust hinnatakse juhitavate küpsuse, vaimuliku meelelaadi, Piibli tundmise, oma andide tundmise ja rakendamise alusel. Juhi tööd hinnatakse eesmärgist lähtuvalt, et töö saaks tehtud mitte juhi, vaid koguduse poolt.

Seminari lõpuks oli selge, olla innukas, on tegevus või isegi ellusuhtumine, mis sobib iga meelelaadiga ning ei eelda elava loomuga inimest, nagu võis arvata Gunnar Kotiesenit vaadates.

Seminari läbiviijad Gunnar Kotiesen ning Peeter Tamm kõnelesid läbi kogu seminari ise sellise entusiasmiga, et hiljem uksest väljudes tekkis paratamatul tahtmine midagi korda saata. See midagi aga ei tundunud enam üldse nii võimatu ja kauge kui vahest oma igapäevatoimetusi tehes.